Tabela. Zawartość wapnia i fosforu w wybranych produktach mleczarskich

Produkt

Zawartość Ca (mg/100 g)

Zawartość P (mg/100 g)

Ca/Pa

jogurt naturalny (2% tł.)

170

122

1,4

ser Cheddar

703

478

1,5

mleko w proszku pełne

1062

765

1,4

ser twarogowy ziarnisty

80

140

0,6

mleko zagęszczone niesłodzone

258

202

1,3

twaróg chudy

96

240

0,4

twaróg półtłusty

94

227

0,4

twaróg tłusty

88

216

0,4

a korzystny stosunek Ca/P mieści się w granicach 1,0–1,5