MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          27.03.2017, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2017/03

Rok wydania: 2017 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 90459

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Klinicznie istotne interakcje statyn z innymi lekami stosowanymi w chorobach sercowo-naczyniowych. Podsumowanie stanowiska American Heart Association 2016
Na podstawie: Recommendations for management of clinically significant drug-drug interactions with statins and select agents used in patients with cardiovascular disease: a scientific statement from the American Heart Association
B.S. Wiggins, J.J. Saseen, R.L. Page 2nd, B.N. Reed, K. Sneed, J.B. Kostis, D. Lanfear, S. Virani, P.B. Morris
Circulation, 2016; 134: e468-e495
str. 14-21
W artykule przedstawiono farmakokinetykę statyn oraz zalecenia dotyczące ich stosowania razem z blokerami kanału wapniowego, lekami antyarytmicznymi, lekami przeciwzakrzepowymi, antagonistami receptora wazopresyny, lekami immunosupresyjnymi, kolchicyną i lekami stosowanymi w niewydolności serca.

Leczenie trudnych chorych na żylną chorobę zakrzepowo-zatorową - praktyczne podejście zilustrowane przypadkami
Managing challenging patients with venous thromboembolism: a practical, case-based approach
James Douketis, Walter Ageno, Marc Carrier, Clive Kearon
Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, 2017; 127: 41-46
str. 22-34
W artykule omówiono postępowanie po epizodzie samoistnej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz leczenie przeciwkrzepliwe w zakrzepicy związanej z nowotworem złośliwym, zakrzepicy żył trzewnych i masywnej zakrzepicy żył głębokich.

Postępowanie u dorosłych chorych na szpitalne zapalenie płuc . Omówienie wytycznych Infectious Diseases Society of America i American Thoracic Society 2016
dr n. med. Filip Mejza
komentarze: dr n. med. Miłosz Jankowski; prof. dr hab. n. med. Waleria Hryniewicz
str. 35-50
W artykule przedstawiono etiologię, diagnostykę oraz leczenie empiryczne i celowane pozaszpitalnego zapalenia płuc u dorosłych.

Postępowanie u osób po 50. roku życia ze złamaniami osteoporotycznymi i zapobieganie kolejnym złamaniom. Omówienie zaleceń European League Against Rheumatism (EULAR) i European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT) 2016
prof. dr hab. n. med. Edward Czerwiński
str. 51-58
W artykule przedstawiono zalecenia EULAR i EFORT dotyczące leczenia złamań osteoporotycznych u osób po 50. roku życia, organizacji opieki po złamaniu, oceny ryzyka kolejnego złamania, rehabilitacji oraz leczenia niefarmakologicznego i farmakologicznego.

Postępowanie w fibromialgii - główne przesłania z najnowszych wytycznych
Management of fibromyalgia: practical guides from recent evidence-based guidelines
Winfried Häuser, Jacob Ablin, Serge Perrot, Mary-Ann Fitzcharles
Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, 2017; 127: 47-56
str. 59-70
Autorzy przedstawiają postępowanie diagnostyczne u osób z przewlekłym bólem uogólnionym oraz kryteria rozpoznania i leczenie fibromialgii.

Obserwacja chorych po leczeniu z powodu wybranych nowotworów złośliwych
dr hab. n. med. Wojciech M. Wysocki, Klinika Chirurgii Onkologicznej, Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Oddział w Krakowie
lek. Katarzyna Pogoda, Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie
str. 71-72
Autorzy przedstawiają zasady monitorowania chorych po leczeniu z powodu raka piersi.

 POSTĘPY W CHOROBACH WEWNĘTRZNYCH 

Nadciśnienie tętnicze - postępy 2016
dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Januszewicz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
str. 74-85
Autorzy przedstawiają wybrane publikacje z 2016 roku dotyczące różnych aspektów nadciśnienia tętniczego, m.in. pomiarów ciśnienia tętniczego, leczenia nadciśnienia tętniczego, docelowych wartości ciśnienia tętniczego, odrębności u chorych w wieku podeszłym oraz nadciśnienia tętniczego opornego i wtórnego.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektrokardiografia
prof. dr hab. n. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 87-88

Ultrasonografia. 32-letni mężczyzna z utrzymującym się uczuciem pełności w nadbrzuszu
dr hab. n. med. Andrzej Smereczyński
str. 89-91

Diagnostyka radiologiczna. 71-letni mężczyzna z pojedynczym guzkiem płuca w trakcie diagnostyki z powodu kaszlu
dr n. med. Piotr Grzanka
str. 92-94

Spirometria. Identyfikacja błędów - kiedy wynik spirometrii jest niewiele wart
dr hab. n. med. Piotr Boros prof. IGiChP
str. 95-99

Diabetologia. Problemy w leczeniu cukrzycy - cz. 27. Od przybytku głowa nie boli?
dr n. med. Elektra Szymańska-Garbacz, dr hab. n. med. Leszek Czupryniak
str. 100-107

 PYTANIA DO EKSPERTÓW 

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Zespoły mielodysplastyczne
prof. dr hab. n. med. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek
str. 109-110

Zatrucie dopalaczami
dr hab. n. med. Zbigniew Kołaciński prof. IMP
str. 111

Słownik wybranych podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 112

Bezpieczeństwo sercowo-naczyniowe stosowania celekoksybu u chorych na chorobę zwyrodnieniową stawów lub reumatoidalne zapalenie stawów - badanie PRECISION
Omówienie artykułu: Cardiovascular safety of celecoxib, naproxen, or ibuprofen for arthritis
S.E. Nissen i wsp.
The New England Journal of Medicine, 2016; 375: 2519-2529
komentarz: dr hab. n. med. Maciej Niewada, prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
str. 113-118

Stosowanie glikokortykosteroidów wziewnych w astmie lekkiej w zależności od częstości objawów chorobowych
Omówienie artykułu: Should recommendations about starting inhaled corticosteroid treatment for mild asthma be based on symptom frequency: a post-hoc efficacy analysis of the START study
H.K. Reddel i wsp.
The Lancet, 2017; 389: 157-166
komentarz: prof. Paul O’Byrne
str. 118-120

 PRAWO MEDYCZNE 

Zakaz wykonywania zawodu lekarza jako środek karny
dr hab. n. prawn. Rafał Kubiak prof. UŁ
str. 123-127

 OPIEKA DUCHOWA W MEDYCYNIE 

Czy lekarze powinni udzielać wsparcia duchowego swoim pacjentom - przegląd badań
lek. Maciej Wiktor Klimasiński, Maria Płocka, lek. Natalia Neumann-Klimasińska, dr hab. n. med. Jakub Pawlikowski
str. 128-133

 KOMUNIKACJA LEKARZ-PACJENT 

Czytanki o komunikacji, czyli jak być dobrym lekarzem i nie zwariować. O wyznaczaniu terytorium, nieoczekiwanych wizytach i subtelnościach
dr n. hum. Tomasz Sobierajski
str. 134-135,137

 PRZYCHODZI WENA DO LEKARZA 

Zaleganie afektu
dr n. hum. Bronisław Maj
str. 136-137

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 138-141


Medycyna Praktyczna 2017/03

Zakupy  
 20 zł 
 16 zł  dla prenumeratorów
Dodaj do koszyka
 kupuję

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Cookies   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna