redaktorzy naczelni

prof. dr hab. med. Anna Członkowska
dr med. Marek Bodzioch

tłumaczenia

dr med. Marek Bodzioch

redakcja językowa i opracowanie edytorskie

Joanna Myśliwiec - sekretarz redakcji, redakcja językowa
Krystyna Fedko - redakcja językowa

redakcja techniczna

Joanna Myśliwiec - DTP
Łukasz Łukasiewicz - projekt okładki i typografia
Mirosław Szymański - redaktor techniczny
Jacek Zieliński - projekt reklam Medycyny Praktycznej

dział reklam

Lilianna Zygmunt
e-mail: lilianna.zygmunt@mp.pl
tel. 663 430 338

adres Redakcji

Cholerzyn 445
32-060 Liszki (k. Krakowa)
tel. 12 293 40 00, faks 12 293 40 10
e-mail: redakcja.neurologia@mp.pl

wydawca

Medycyna Praktyczna
Copyright by Medycyna Praktyczna

druk

Drukarnia Technet, Kraków
Nakład 2000 egz.