redaktor naczelny

dr hab. n. med. Wojciech M. Wysocki

zastępcy redaktora naczelnego

dr hab. n. med. Andrzej L. Komorowski

zespół redakcyjny

prof. dr hab. n. med. Jarosław Kużdżał
lek. Łukasz Nowak
lek. Katarzyna Pogoda
lek. Joanna Wysocka

redakcja językowa i opracowanie edytorskie

Joanna Herniczek - redaktor prowadzący
Katarzyna Jasik
Barbara Wójcik

redakcja techniczna

ZINEL, Kraków - skład

dział prenumeraty

Agnieszka Zemła

adres redakcji

Cholerzyn 445
32-060 Liszki (k. Krakowa)
tel. 12 29 34 000, 29 34 070
fax 12 29 34 010
onkologia.redakcja@mp.pl

listy do redakcji

listy@mp.pl

WYDAWCA
Medycyna Praktyczna

DRUK
Drukarnia Technet w Krakowie
Nakład 1500 egz.