Kwartalnik "Medycyna Praktyczna - Szczepienia" - pierwsze i jedyne czasopismo specjalistyczne w Polsce kompleksowo poświęcone szczepieniom i chorobom, którym można zapobiegać poprzez szczepienia (kontynuacja serii "Medycyna Praktyczna suplement Szczepienia" wydawanej od 2004 r.).

Kwartalnik promuje Evidence Based Medicine - EBM jako sposób uprawiania medycyny oparty na wiarygodnych i aktualnych danych naukowych, doświadczeniu lekarza i indywidualnych preferencjach pacjenta. Dostarcza lekarzom, pielęgniarkom oraz innym pracownikom zaangażowanym w realizację profilaktyki z użyciem szczepień najnowsze informacje przydatne w codziennej praktyce i wspomaga podejmowanie optymalnych decyzji.

Tematyka

W kwartalniku "Medycyna Praktyczna - Szczepienia" ukazują się artykuły dotyczące:

 • wszystkich grup wieku (dzieci, dorosłych, osób w podeszłym wieku), osób zdrowych i chorych przewlekle
 • szeroko pojętej tematyki szczepień ochronnych, m.in.: szczepionek (skuteczności klinicznej i immunologicznej, bezpieczeństwa), techniki szczepień, postępowania przeciwbólowego, szczepień szczególnych grup pacjentów (np. przewlekle chorych), regulacji prawnych (aktualnych aktów, jak i planowanych zmian), zasad komunikacji i edukacji pacjentów
 • epidemiologii i kliniki chorób, którym można zapobiegać poprzez szczepienia
 • polskiego programu szczepień ochronnych (PSO) - aktualnych zmian, przyszłości PSO, polskiego PSO na tle innych krajów (komentarze, opinie, praktyczne porady ekspertów)
 • immunologii szczepień

W "Medycynie Praktycznej - Szczepieniach" zamieszczamy:

 • tłumaczenia artykułów przeglądowych i wytycznych, przystępne opracowania wytycznych oraz omówienia badań oryginalnych opublikowanych w najbardziej renomowanych, recenzowanych czasopismach wydawanych w języku angielskim, takich jak:
  Vaccine, Clinical Infectious Diseases, Journal of Infectious Diseases, Lancet Infectious Diseases, Current Opinion in Infectious Diseases, MMWR, Lancet, British Medical Journal, New England Journal of Medicine, Pediatric Infectious Diseases Journal, Pediatrics, Archives of Disease in Childhood, Current Opinion in Pediatrics, Annals of Internal Medicine
 • wytyczne, zalecenia i stanowiska polskich i zagranicznych towarzystw naukowych, grup ekspertów i instytucji
 • artykuły specjalne zamawiane wyłącznie dla "Medycyny Praktycznej Szczepień" u wiodących ekspertów w dziedzinie szczepień na świecie
 • szkoleniowe opisy przypadków, praktyczne porady ekspertów, odpowiedzi na pytania
 • wywiady z urzędnikami, politykami oraz polskimi i zagranicznymi ekspertami, publicystykę dotyczącą szczepień, opinie i komentarze.

Do publikacji w kwartalniku "Medycyna Praktyczna - Szczepienia" wybieramy artykuły:

 • przydatne w praktyce
 • starannie dobrane do polskich warunków
 • najbardziej wiarygodne (posługujemy się kryteriami EBM)
 • najbardziej aktualne
 • o różnorodnej tematyce, aby każdy zeszyt był jak najbardziej interesujący dla czytelników i zachęcał do uważnej lektur
 • przedstawiające wytyczne polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych i grup ekspertów

Każdy artykuł jest opatrzony komentarzem polskiego specjalisty w danej dziedzinie, który osadza go w polskich realiach, a w razie potrzeby tekst jest opatrzony przypisami, które czynią go jeszcze bardziej przydatnym dla polskiego czytelnika.