Redaktorzy naczelni

dr med. Jacek Mrukowicz - redaktor naczelny
lek. Iwona Rywczak - zastępca redaktora naczelnego

Zespół redakcyjny

dr med. Piotr Sawiec
mgr Małgorzata Ściubisz (dział "Przegląd aktualnych badań")

redakcja językowa i opracowanie edytorskie

Małgorzata Samela-Gazda - redaktor prowadzący
Anna Kochanek - sekretarz redakcji

redakcja techniczna

Zofia Łucka - DTP
Łukasz Łukasiewicz - projekt okładki i typografia
Mirosław Szymański - redaktor techniczny
Jacek Zieliński - projekt reklam Medycyny Praktycznej

dział reklam

Magdalena Majta
tel. 12 293 40 00
magdalena.majta@mp.pl

adres redakcji

Cholerzyn 445
32-060 Liszki (k. Krakowa)
tel. 12 293 40 00
fax 12 293 40 10

listy do redakcji

pediatria.redakcja@mp.pl

WYDAWCA
Medycyna Praktyczna
Copyright by Medycyna Praktyczna

DRUK
Technet, Kraków
Nakład 2800 egz.
ISSN 2084-4638