kolegium redakcyjne

lek. Marzena Kościelna - przewodnicząca Kolegium Redakcyjnego
dr n. med. Anna Gurda-Duda
dr n. med. Marek Oleszczyk

tłumaczenia

lek. Wojciech Strojny - konsultacja merytoryczna

redakcja językowa i opracowanie edytorskie

Weronika Tajnert-Krupińska
Iwona Zbijowska

redakcja techniczna

Wojciech Kubiena - DTP
Mirosław Szymański - redaktor techniczny

dział reklam

Patrycja Ociepka
tel. + 48122934267, tel. kom. +48663430267
e-mail: patrycja.ociepka@mp.pl

adres redakcji

Cholerzyn 445, 32-060 Liszki
tel. + 4812 2934000, fax + 4812 2934010
e-mail: lekarzrodzinny.redakcja@mp.pl

listy do redakcji

lekarzrodzinny.redakcja@mp.pl

WYDAWCA

Medycyna Praktyczna Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
© Medycyna Praktyczna Sp. z o.o. Sp. k.

DRUK

Drukarnia Technet, Kraków
ISSN 1426-2088