redaktor naczelny

dr n. med. Tomasz Kruszyna

zastępcy redaktora naczelnego

prof. dr hab. n. med. Jarosław Kużdżał

zespół redakcyjny

dr hab. n. med. Andrzej L. Komorowski, prof. COI
dr n. med. Joanna Palka-Błaszczak
dr hab. n. med. Marek Sierżęga
dr hab. n. med. Wojciech M. Wysocki, prof. COI

redakcja językowa i opracowanie edytorskie

Barbara Wójcik – redaktor prowadzący
Joanna Herniczek

redakcja techniczna

Mirosław Szymański

dział reklam

Monika Potocka
tel. 29 34 000, 663 430 269
fax 12 29 34 010
monika.potocka@mp.pl

dział praw autorskich

Justyna Tomska

dział prenumeraty

Agnieszka Zemła

rada naukowa

przewodniczący
prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk, Warszawa
chirurgia gastroenterologiczna
prof. dr hab. n. med. Michał Drews, Poznań
prof. dr hab. n. med. Adam Dziki, Łódź
prof. dr hab. n. med. Roman M. Herman, Kraków
prof. dr hab. n. med. Danuta Karcz, Kraków
prof. dr hab. n. med. Paweł Lampe, Katowice
prof. Michele Molinari, MD, FRCSC, Halifax, Kanada
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Puchalski, Białystok
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner, Lublin
chirurgia onkologiczna
prof. dr hab. n. med. Leszek Kołodziejski, Kraków
prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski, Lublin
chirurgia naczyniowa
prof. dr hab. n. med. Piotr Andziak, Warszawa
prof. dr hab. n. med. Piotr Ciostek, Warszawa
prof. dr hab. n. med. Jacek Szmidt, Warszawa
chirurgia endokrynologiczna
prof. dr hab. n. med. Beata Kos-Kudła, Zabrze
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kuzdak, Łódź
prof. dr hab. n. med. Lech Pomorski, Łódź
chirurgia urazowa
prof. dr hab. n. med. Leszek Brongel, Kraków
chirurgia klatki piersiowej
prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzki, Szczecin
prof. dr hab. n. med. Stanisław Jabłonka, Lublin
prof. dr hab. n. med. Jerzy Kołodziej, Wrocław
prof. dr hab. n. med. Tadeusz M. Orłowski, Warszawa
chirurgia dziecięca
prof. dr hab. n. med. Maciej Bagłaj, Wrocław
prof. dr hab. n. med. Janusz Bohosiewicz, Katowice
dr hab. n. med. Adam Bysiek, Kraków
prof. dr hab. n. med. Andrzej Chilarski, Łódź
prof. dr hab. n. med. Piotr Kaliciński, Warszawa
urologia
prof. dr hab. n. med. Andrzej Borkowski, Warszawa
prof. dr hab. n. med. Andrzej Borówka, Warszawa
kardiochirurgia
prof. dr hab. n. med. Andrzej Bochenek, Katowice

adres redakcji

Cholerzyn 445
32-060 Liszki (k. Krakowa)
tel. 12 293 40 00, 12 293 40 70
fax 12 293 40 10

listy do redakcji

chirurgia.redakcja@mp.pl

WYDAWCA
Medycyna Praktyczna

DRUK
Drukarnia Technet, Kraków
Nakład ok. 3200 egz.