medycyna praktyczna dla lekarzy

Psychiatria

Dwumiesięcznik adresowany do lekarzy w trakcie lub po specjalizacji w zakresie psychiatrii dorosłych oraz psychiatrii dzieci i młodzieży
ISSN: 1898-4878
Medycyna Praktyczna
Format: 205×280
Polecamy