MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          19.07.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2017/02

Rok wydania: 2017 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 90453

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Toksyczność sercowo-naczyniowa leczenia przeciwnowotworowego
Na podstawie: 2016 ESC Position Paper on cancer treatments and cardiovascular toxicity developed under the auspices of the ESC Committee for Practice Guidelines: The Task Force for cancer treatments and cardiovascular toxicity of the European Society of Cardiology (ESC)
J.L. Zamorano, P. Lancellotti, D. Rodriguez Munoz, V. Aboyans, R. Asteggiano, M. Galderisi, G. Habib, D.J. Lenihan, G.Y. Lip, A.R. Lyon, T. Lopez Fernandez, D. Mohty, M.F. Piepoli, J. Tamargo, A. Torbicki, T.M. Suter
European Heart Journal, 2016; 37: 2768-2801
komentarz: dr hab. n. med. Sebastian Szmit
str. 14-38
W artykule przedstawiono sercowo-naczyniowe powikłania leczenia przeciwnowotworowego, takie jak: dysfunkcja mięśnia sercowego i niewydolność serca, choroba wieńcowa, wady zastawkowe, zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, choroba tętnic obwodowych, nadciśnienie płucne, choroby osierdzia, płyn w jamie opłucnej i dysfunkcja układu autonomicznego, oraz działania kardioprotekcyjne.

Problemy w leczeniu nadciśnienia tętniczego u osób w podeszłym wieku
Current challenges in antihypertensive treatment in the elderly
Konstantinos P. Imprialos, Chrysoula Boutari, Konstantinos Stavropoulos, Michael Doumas, Vasilios G. Athyros, Asterios I. Karagiannis
Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, 2016; 126: 540-551
str. 39-53
W artykule omówiono patofizjologię nadciśnienia tętniczego w wieku podeszłym, trudności diagnostyczne, izolowane nadciśnienie tętnicze skurczowe, docelowe wartości ciśnienia tętniczego, postępowanie terapeutyczne oraz hipotensję jako skutek uboczny farmakoterapii przeciwnadciśnieniowej.

Postępowanie w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc - co nowego w wytycznych Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2017
dr n. med. Filip Mejza, prof. dr hab. n. med. Ewa Niżankowska-Mogilnicka
str. 54-64
Autorzy przedstawiają praktyczne informacje zawarte w najnowszym raporcie GOLD, w tym definicję i klasyfikację przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, leczenie przewlekłe i leczenie zaostrzeń, monitorowanie chorych oraz postępowanie w przypadku chorób współistniejących.

Postępowanie w kamicy żółciowej. Podsumowanie wytycznych European Society for the Study of the Liver (EASL) 2016
dr n. med. Marcin Krawczyk,1,2 prof. dr hab. n. med. Piotr Milkiewicz3
1 Department of Medicine II, Saarland University Medical Center, Saarland University, Homburg, Niemcy, 2 Laboratorium Chorób Metabolicznych Wątroby, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 3 Klinika Hepatologii i Chorób Wewnętrznych, Katedra Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby, Warszawski Uniwersytet Medyczny
str. 65-70
Zapobieganie, rozpoznanie i leczenie kamicy żółciowej w podsumowaniu wytycznych EASL 2016.

Obserwacja chorych po leczeniu z powodu wybranych nowotworów złośliwych.
Część I: rak odbytnicy

dr hab. n. med. Wojciech M. Wysocki, dr hab. n. med. Andrzej Rutkowski
str. 71-72
Autorzy przedstawiają zasady monitorowania chorych po leczeniu z powodu raka odbytnicy.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Ultrasonografia. 43-letni mężczyzna z ostrym bólem brzucha
dr hab. n. med. Andrzej Smereczyński, Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych, Zakład Genetyki i Patomorfologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
str. 73-76
Na konsultacyjne badanie USG zgłosił się 43-letni mężczyzna, u którego poprzedniego dnia nagle wystąpił ból nadbrzusza z nudnościami. U chorego wykonano wówczas USG jamy brzusznej, w której stwierdzono zgrubienie ścian pęcherzyka żółciowego do 6 mm bez obecności złogów. W chwili konsultacyjnego badania USG chory odczuwał niewielki ból w prawej połowie brzucha, a pęcherzyk żółciowy rzeczywiście wykazywał zgrubienie, zwłaszcza ściany przyśrodkowej, bez cech przekrwienia w kolorowym doplerze i nie zawierał złogów. Jakie badanie diagnostyczne należy wykonać w pierwszej kolejności?

Diagnostyka radiologiczna. 69-letni mężczyzna z cieniem okrągłym w płucu
dr n. med. Piotr Grzanka, Dział Diagnostyki Obrazowej, Szpital Wojewódzki w Opolu
str. 77-79
69-letni mężczyzna, nigdy niepalący tytoniu, z dużą utratą masy ciała przez ostatnie miesiące. Badanie USG wykazało w wątrobie liczne ogniska o charakterze przerzutów. Ponadto chory był leczony z powodu pierwotnego nadciśnienia tętniczego i stabilnej dławicy piersiowej. Jako jedno z pierwszych dalszych badań wykonano RTG klatki piersiowej.

Elektrokardiografia. Standardowy elektrokardiogram wykonany u 16-latki z bradykardią 42/min
prof. dr hab. n. med. Barbara Dąbrowska
str. 80-81, 86
Jaka jest przyczyna bradykardii?

Spirometria. Przychodzi pacjent na spirometrię - techniczne aspekty badania
dr hab. n. med. Piotr Boros prof. IGiChP, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
str. 82-86
Kierując pacjenta na badanie spirometryczne, należy przekazać mu kilka istotnych informacji, które mogą mieć wpływ na wynik tego badania.

Gastroenterologia. 60-letni mężczyzna z ciężkim rzutem wrzodziejącego zapalenia jelita grubego
dr hab. n. med. Marcin Polkowski1,2, dr hab. n. med. Edyta Zagórowicz1,2, dr n. med. Ewa Wrońska1,2
1 Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, 2 Klinika Gastroenterologii Onkologicznej, Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie
str. 87-89
60-letni mężczyzna z WZJG, przewlekle leczony mesalazyną, ma od 3 tygodni zaostrzenie choroby. Nie uzyskano poprawy pomimo doustnego leczenia metyloprednizolonem. Chory obecnie ma 6-8 wypróżnień z krwią na dobę, podwyższoną temperaturę ciała, CRP - 60 mg/l, a w surowicy stwierdzono przeciwciała przeciwko wirusowi cytomegalii. Czy wskazane jest leczenie przeciwwirusowe?

A gdyby tak jeść do woli i nie mieć poposiłkowej hiperglikemii?
dr n. med. Elektra Szymańska-Garbacz1, dr hab. n. med. Leszek Czupryniak2
1 Klinika Chorób Zakaźnych i Chorób Wątroby, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2 Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
str. 90
Akarboza u niektórych pacjentów może mieć korzystne działanie, gdyż z jednej strony skutecznie kontroluje glikemię poposiłkową, a z drugiej - skłania pacjentów do unikania pokarmów bogatych w cukry.

Angiologia. 62-letni mężczyzna z bólem podudzia prawego
dr n. med. Wojciech Sydor, Oddział Kliniczny Alergii i Immunologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
str. 96-101
Jakie rozpoznanie jest najbardziej prawdopodobne?

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik wybranych podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 102

Co to jest pragmatyczne badanie z randomizacją?
dr n. med. Jan Brożek, Department of Health Research Methods, Evidence and Impact, and Department of Medicine, Division of Immunology & Allergy, McMaster University, Hamilton, Ontario, Kanada
str. 103-105
Poniżej przedstawione są własne opinie autora, częściowo poparte zgodnymi opiniami innych autorów i kolegów, bez zamiaru wyczerpującego omówienia tematu.

Skuteczność inhalacji pary wodnej oraz płukania jamy nosowej hipertonicznym roztworem NaCl w łagodzeniu przewlekłych lub nawracających objawów zapalenia zatok przynosowych
Omówienie artykułu: Effectiveness of steam inhalation and nasal irrigation for chronic or recurrent sinus symptoms in primary care: a pragmatic randomized controlled trial
P. Little i wsp.
Canadian Medical Association Journal, 2016; doi: 10.1503/cmaj.160362
komentarz: prof. dr hab. n. med. Dariusz Jurkiewicz
str. 105-107
Zapalenie zatok przynosowych (ZZP) zarówno ostre, jak i przewlekłe, może być leczone przez lekarza pierwszego kontaktu. Aktualne wytyczne postępowania są dostosowane do możliwości rozpoznawania i leczenia ZZP w warunkach POZ.

Kwestionariusz NoSAS w diagnostyce przesiewowej zaburzeń oddychania w czasie snu
Omówienie artykułu: The NoSAS score for screening of sleep-disordered breathing: a derivation and validation study
H. Marti-Soler i wsp.
The Lancet Respiratory Medicine, 2016; 4: 742-748
komentarze: dr hab. n. med. Robert Pływaczewski; dr hab. n. med. Adam Wichniak
str. 107-109
Zaburzenia oddychania w czasie snu prowadzą do licznych powikłań somatycznych i mają negatywny wpływ na funkcjonowanie i samopoczucie psychiczne. Opracowano narzędzia służące do rozpoznawania tych zaburzeń. Jednym z nich jest opisywany kwestionariusz.

 PRAWO MEDYCZNE 

Dostęp pacjenta do bezpłatnej podstawowej opieki zdrowotnej - nowe regulacje
dr n. prawn. Tamara Zimna, Kancelaria Prawa Medycznego, Tresna
str. 110-114

 ETYKA 

Kodeks Etyki Lekarskiej. Odcinek 41: Medycyna prenatalna w trosce o matkę i dziecko
dr hab. Andrzej Muszala prof. UPJPII, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
str. 115-116
„Podejmując działania lekarskie u kobiety w ciąży lekarz równocześnie odpowiada za zdrowie i życie jej dziecka. Dlatego obowiązkiem lekarza są starania o zachowanie zdrowia i życia dziecka również przed jego urodzeniem.” (Art. 39 KEL)

 OPIEKA DUCHOWA W MEDYCYNIE 

Kapelani jako specjaliści od opieki duchowej nad pacjentami w Europie
Chaplains as specialists in spiritual care for patients in Europe
Anne Vandenhoeck
Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, 2013; 123: 552-557
komentarz: dr hab. Andrzej Muszala prof. UPJPII w Krakowie
str. 118-125
Jednym z przejawów profesjonalizacji kapelaństwa jest włączenie kapelana do zespołu terapeutycznego; świadczą o tym również wyraźne korzyści, jakie przynosi opieka duchowa i sam fakt uznania jej znaczenia dla pacjentów i rozwoju opieki całościowej.

 KOMUNIKACJA LEKARZ-PACJENT 

Czytanki o komunikacji, czyli jak być dobrym lekarzem i nie zwariować. O słuchaniu, maturzystach i makakach
dr n. hum. Tomasz Sobierajski
str. 126-128

 PRZYCHODZI WENA DO LEKARZA 

Najtrudniejsza operacja w dziejach medycyny
dr n. hum. Bronisław Maj, Katedra Historii Literatury Polskiej XX wieku, Uniwersytet Jagielloński
str. 129-130

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 132-135


Medycyna Praktyczna 2017/02

Zakupy  
 20 zł 
 16 zł  dla prenumeratorów
Dodaj do koszyka
 kupuję

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna