MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          25.09.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2017/07

Rok wydania: 2017 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 90480A
Publikacja dostępna w sprzedaży wyłącznie z Medycyna Praktyczna 2017/08

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów syntetycznymi i biologicznymi lekami modyfikującymi przebieg choroby. Omówienie zaleceń European League Against Rheumatism 2016
dr n. med. Grzegorz Goncerz1, dr n. med. Aleksandra Tuchocka-Kaczmarek2
1 Katedra Anatomii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, 2 Polski Instytut Evidence Based Medicine w Krakowie
Na podstawie: J.S. Smolen, R. Landewé, J. Bijlsma i wsp.: EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis with synthetic and biological disease-modifying antirheumatic drugs: 2016 update. Annals of the Rheumatic Diseases, 2017; 76: 960-977
komentarz: dr n. med. Hanna Przepiera-Będzak, prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko
str. 10-18
W artykule przedstawiono aktualne zalecenia European League Against Rheumatism dotyczące leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów syntetycznymi i biologicznymi lekami modyfikującymi przebieg choroby, wraz z wybranymi objaśnieniami oraz algorytmem postępowania.

Probiotyki - aktualny stan wiedzy i zalecenia dla praktyki klinicznej
prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska, Klinika Pediatrii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
str. 19-37
Dlaczego decyzja o zastosowaniu i wyborze właściwego probiotyku często jest problemem? Jakie są dane na temat skuteczności klinicznej probiotyków? Jak interpretować dane zawarte w ulotce informacyjnej produktu?

Obserwacja chorych po leczeniu z powodu wybranych nowotworów złośliwych. Część VI: czerniak skóry
dr n. med. Bożena Cybulska-Stopa, Klinika Nowotworów Układowych i Uogólnionych, Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Oddział w Krakowie
dr hab. n. med. Wojciech M. Wysocki, Klinika Chirurgii Onkologicznej, Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Oddział w Krakowie
str. 38-39
Autorzy przedstawiają zasady monitorowania chorych po leczeniu z powodu czerniaka skóry.

 POSTĘPY W CHOROBACH WEWNĘTRZNYCH 

Prewencja chorób sercowo-naczyniowych - postępy 2016/2017
prof. dr hab. n. med. Barbara Cybulska1, prof. dr hab. n. med. Longina Kłosiewicz-Latoszek1, dr hab. n. med. Dorota Szostak-Węgierek2, prof. dr hab. n. med. Wiktor B. Szostak1
1 Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, 2 Zakład Żywienia Człowieka, Warszawski Uniwersytet Medyczny
str. 40-46
Autorzy przedstawiają wybrane publikacje z 2016 roku i początku 2017 roku dotyczące wpływu diety na ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i ryzyko zgonu oraz postępowania w hipercholesterolemii i intensywności zmniejszania stężenia cholesterolu w osoczu.

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa - postępy 2016/2017
prof. dr hab. n. med. Krystyna Zawilska, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Centrum Diagnostyczno-Lecznicze INTERLAB w Poznaniu
str. 47-55
Omówienie wybranych publikacji.

Nefrologia - postępy 2016
prof. dr hab. n. med. Franciszek Kokot1, dr hab. n. med. Lidia Hyla-Klekot2, prof. dr hab. n. med. Marian Klinger3, prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik4
1 Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 2 Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii, 3 Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, 4 Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii, Instytut Transplantologii im. Prof. Tadeusza Orłowskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
str. 56-65
Autorzy przedstawiają wybrane publikacje z 2016 roku i początku 2017 roku dotyczące patofizjologii przewlekłej choroby nerek, zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej w jej przebiegu, chorób kłębuszków nerkowych i dializoterapii.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Ultrasonografia. 77-letni mężczyzna zaniepokojony wynikiem oznaczenia PSA
dr hab. n. med. Andrzej Smereczyński, Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych, Zakład Genetyki i Patomorfologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
str. 66-68,105
Pacjent przedstawił 2 wcześniejsze wyniki badań USG jamy brzusznej wykonane przed 3 laty i 11 miesiącami, w których stwierdzono jedynie nieznaczne powiększenie gruczołu krokowego.

Diagnostyka radiologiczna. 72-letnia kobieta z osłabieniem, gorączką i kaszlem, z regresją chłoniaka żołądka
dr n. med. Piotr Grzanka, Dział Diagnostyki Obrazowej, Szpital Wojewódzki w Opolu
str. 69-71
72-letnia kobieta przywieziona na SOR ze znacznym osłabieniem i gorączką (38,2°C).

Spirometria. Ocena wymiany gazowej w płucach - współczynnik transferu płucnego dla tlenku węgla (TLCO)
dr hab. n. med. Piotr Boros prof. IGiChP, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
str. 72-76
Jednym ze sposobów oceny wydolności procesu wymiany gazów w płucach jest badanie transferu gazu znacznikowego - tlenku węgla (CO). W piśmiennictwie przez wiele lat określano je jako badanie „zdolności (ew. pojemności) dyfuzyjnej płuc dla tlenku węgla” (DLCO). Obecnie zaleca się używanie nazwy „współczynnik transferu płucnego dla tlenku węgla” (TLCO).

Elektrokardiografia. Elektrokardiogram 60-letniego mężczyzny, hospitalizowanego z powodu zawału serca
prof. dr hab. n. med. Barbara Dąbrowska
str. 79-80
Na jaką lokalizację zawału wskazuje ten zapis?

70-letnia kobieta z napadem migotania przedsionków z szybką czynnością komór i dużym stężeniem troponiny sercowej w osoczu
dr n. med. Marta Kamińska1, lek. Dominika Południewska1, lek. Maciej Południewski2, prof. dr hab. n. med. Włodzimierz J. Musiał1
1 Katedra i Klinika Kardiologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, 2 Klinika Kardiologii Inwazyjnej z OIOK i Pracownią Hemodynamiki, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

dr n. med. Marta Kamińska, lek. Dominika Południewska, lek. Maciej Południewski, prof. dr hab. n. med. Włodzimierz J. Musiał
str. 81-89
Przeczytaj opis przypadku.

Diabetologia. Problemy w leczeniu cukrzycy - cz. 30. Zespół stopy cukrzycowej - złożona patogeneza, proste zasady postępowania
dr n. med. Elektra Szymańska-Garbacz1, dr hab. n. med. Leszek Czupryniak2, 1 Klinika Chorób Zakaźnych i Chorób Wątroby, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2 Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny
str. 90-96
Zespół stopy cukrzycowej (ZSC) jest definiowany jako zakażenie i/lub owrzodzenie, i/lub destrukcja tkanek głębokich stopy (np. kości) spowodowane uszkodzeniem nerwów obwodowych i/lub naczyń stopy o różnym stopniu zaawansowania rozwijającym się w przebiegu cukrzycy.

Gastroenterologia. 46-letni mężczyzna z przepukliną wślizgową rozworu przełykowego i niedokrwistością z niedoboru żelaza
dr hab. n. med. Marcin Polkowski1,2, dr n. med. Ewa Wrońska1,2
1 Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, 2 Klinika Gastroenterologii Onkologicznej, Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie
str. 97-99
46-letni mężczyzna leczony z powodu niedokrwistości z niedoboru żelaza skutecznymi preparaty, których odstawienie prowadzi do spadku stężenia hemoglobiny. Brak jawnego krwawienia z przewodu pokarmowego ani z innego źródła. Wykluczono celiakię oraz choroby jelita grubego i szpiku kostnego. Czy przepuklina wślizgowa może być przyczyną niedokrwistości? ani z innego źródła. Wykluczono celiakię oraz choroby jelita grubego i szpiku kostnego.

Zatrucia. 48-letni mężczyzna z ostrym zatruciem alkoholem niekonsumpcyjnym, uszkodzeniem wzroku i zaburzeniami świadomości
dr hab. n. med. Anna Krakowiak prof. IMP,1 lek. Mariusz Gawrysiak,2 dr n. med. Renata Winnicka,3 prof. dr hab. n. med. Cezary Pałczyński4
1 Klinika Toksykologii, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2 Oddział Anestezjologii i Intensywnej terapii, Szpital im. Pirogowa w Łodzi, 3 Pracownia Diagnostyki Toksykologicznej, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 4 Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
str. 100-105
Ostre zatrucia alkoholem metylowym od lat stanowią istotny problem toksykologii klinicznej. Jakkolwiek liczba takich przypadków nie jest duża, to ich znaczenie kliniczne jest determinowane ciężkością zatrucia i poważnymi powikłaniami.

 PYTANIA DO EKSPERTÓW 

Medycyna podróży
dr n. med. Agnieszka Wroczyńska, Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych, Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, Gdański Uniwersytet Medyczny
str. 106-110
Artykuł zawiera odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników XV Krajowej Konferencji Szkoleniowej Towarzystwa Internistów Polskich „Postępy w chorobach wewnętrznych - INTERNA 2016” w Warszawie 8-9 kwietnia i w Krakowie 20-21 maja 2016 r.

 PRAWO MEDYCZNE 

Sieć szpitali w pytaniach i odpowiedziach
Ministerstwo Zdrowia
str. 113-120
Czy wprowadzenie sieci szpitali nie spowoduje, że wydłużą się kolejki? Czy ryczałt nie sprawi, że szpitale będą przyjmować mniej chorych? Czy kryteria włączenia do sieci nie są zbyt wąskie? – na te i inne pytania odpowiada Ministerstwo Zdrowia.

 KOMUNIKACJA LEKARZ-PACJENT 

Czytanka 24. O anonimowości, small talk i pamięci zewnętrznej
33 czytanki o komunikacji czyli jak być dobrym lekarzem i nie zwariować
dr n. hum. Tomasz Sobierajski, Instytut Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski
str. 121-122

 PRZYCHODZI WENA DO LEKARZA 

Wstydliwa choroba
dr n. hum. Bronisław Maj, Katedra Historii Literatury Polskiej XX wieku, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
str. 123-124

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 126-129


Medycyna Praktyczna 2017/07

Zakupy  
 20 zł 
 16 zł  dla prenumeratorów
Dodaj do koszyka
 kupuję

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna