MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          19.07.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2001/10

Rok wydania: 2001 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3165

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

Profilaktyka przeciwzakrzepowa i leczenie zakrzepicy w różnych stanach klinicznych - VI wytyczne American College of Chest Physicians
Część VI: Choroba wieńcowa

wg The Sixth (2000) ACCP guidelines for antithrombotic therapy for prevention and treatment of thrombosis
Chest, 2001; 119: 228S--336S
tłumaczenie: Jan Sznajd
komentarz: Małgorzata Kurpesa, Maria Krzemińska-Pakuła
str. 25-51
Artykuł stanowi szóstą część skrótowego opracowania VI wytycznych American College of Chest Physicians w zakresie profilaktyki przeciwzakrzepowej i leczenia zakrzepicy w różnych stanach klinicznych. Zawiera zalecenia dotyczące leczenia przeciwzakrzepowego w chorobie wieńcowej: w świeżym zawale serca, niestabilnej dławicy piersiowej, w prewencji pierwotnej choroby, w przewlekłej chorobie wieńcowej, u chorych po wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych z żyły odpiszczelowej lub tętnicy piersiowej wewnętrznej oraz u chorych poddawanych przezskórnym interwencjom wieńcowym. Pokrótce przedstawia także charakterystykę farmakologiczną leków fibrynolitycznych i zalecenia dotyczące leczenia trombolitycznego świeżego zawału serca.

Elektrokardiografia praktyczna
str. 53

Farmakologiczne metody modyfikacji aktywności układu renina-angiotensyna
Manipulation of the renin-angiotensin system
Michael M. Givertz
Circulation, 2001; 104: e14-e18
Franciszek Kokot
str. 55-68
W artykule podsumowano współczesne poglądy na temat układu renina-angiotensyna-aldosteron oraz efektów jego modyfikacji farmakologicznej u osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Przedstawiono podstawy patofizjologiczne oraz grupy leków hamujących aktywność tego układu: inhibitory konwertazy angiotensyny, antagonistów receptora angiotensynowego i spironolakton - antagonistę receptora aldosteronu. Podano aktualne wskazania kliniczne do ich stosowania w nadciśnieniu tętniczym, niewydolności serca, zawale serca, miażdżycy tętnic obwodowych oraz w nefropatii cukrzycowej i niezwiązanej z cukrzycą. Pokrótce opisano też działania niepożądane tych leków.

Zasady zapobiegania zakażeniom przenoszonym przez sprzęt endoskopowy
Wytyczne Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology

APIC guideline for infection, prevention and control in flexible endoscopy
Carla J. Alvarado, Mark Reichelderfer, The 1997, 1998, and 1999 APIC Guidelines Committees
The America Journal of Infection Control, 2000; 28: 138-155
Andrzej Nowak
str. 83-108
Artykuł zawiera aktualne wytyczne Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology dotyczące zapobiegania zakażeniom przenoszonym przez sprzęt endoskopowy.
Omówiono w nim: powikłania infekcyjne w fiberoendoskopii - zakażenia endogenne, zakażenia florą zewnątrzpochodną, rezerwuary drobnoustrojów i mechanizmy przenoszenia zakażeń; budowę giętkich endoskopów; postępowanie z endoskopami i akcesoriami endoskopowymi - czyszczenie, myjnie automatyczne, sterylizację i dezynfekcję; wielokrotne używanie sprzętu endoskopowego jednorazowego użytku; kontrolę jakości przebiegu dezynfekcji lub sterylizacji; postępowanie w przypadku zakażeń seryjnych; pomieszczenia i personel pracowni endoskopowej; zalecenia.

Zasady właściwego stosowania antybiotyków w leczeniu ostrego zapalenia oskrzeli u dorosłych
Stanowisko Centers for Disease Control and Prevention, American Academy of Family Physicians, American College of Physicians--American Society of Internal Medicine i Infectious Diseases Society of America

Clinical practice guideline, part 1
Principles of appropriate antibiotic use for treatment of acute bronchitis in adults
Clinical practice guideline, part 2
Principles of appropriate antibiotic use for treatment of uncomplicated acute bronchitis: background

V. Snow, C. Mottur-Pilson
R. Gonzales, for the American College of Physicians--American Society of Internal Medicine R. Gonzales, J.G. Bartlett, R.E. Besser, R.J. Cooper, J.M. Hickner, J.R. Hoffman, M.A. Sande
Annals of Internal Medicine, 2001; 134: 518-520
Annals of Internal Medicine, 2001; 134: 521-529

tłumaczenie: Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat
komentarze: Jan Kuś, Waleria Hryniewicz
str. 109-130
Artykuł przedstawia wytyczne Centers for Disease Control and Prevention i kilku amerykańskich towarzystw lekarskich dotyczące właściwego stosowania antybiotyków w leczeniu ostrego zapalenia oskrzeli u dorosłych. Przedstawiono problemy związane z rozpoznawaniem i leczeniem tej choroby oraz podano zalecenia wraz z ich uzasadnieniem.

Kaszel jako mechanizm obronny i jako objaw choroby - znaczenie, diagnostyka i leczenie
Stanowisko American College of Chest Physicians

wg Managing cough as a defense mechanism and as a symptom. A consensus panel report of the American College of Chest Physicians
R.S. Irwin, L.-P. Boulet, M.M. Cloutier, R. Fuller, P.M. Gold, V. Hoffstein, A.J. Ing, D. McCool, P. O'Byrne, R.H. Poe, U.B.S. Prakash, M.R. Pratter, B.K. Rubin
Chest, 1998; 114 (suppl.): 133S--181S
tłumaczenie: Jacek Nowaczek
konsultacja: Ewa Niżankowska-Mogilnicka
str. 131-157
Artykuł zawiera tłumaczenie wybranych fragmentów stanowiska American College of Chest Physicians dotyczącego kaszlu. Omawiając kaszel jako mechanizm obronny, przedstawiono anatomię i fizjologię odruchu kaszlowego, czynniki odpowiedzialne za nieskuteczność kaszlu i sposoby zwiększania jego efektywności oraz powikłania kaszlu. W części poświęconej kaszlowi jako objawowi choroby, przedstawiono przyczyny kaszlu ostrego i przewlekłego, oraz omówiono pokrótce diagnostykę różnicową i leczenie najczęstszych z nich: zespołu spływania wydzieliny po tylnej ścianie gardła, astmy (szczególnie odmiany kaszlowej), choroby refluksowej przełyku, przewlekłego zapalenia oskrzeli, rozstrzeni oskrzeli, kaszlu poinfekcyjnego, raka płuca, kaszlu wywołanego przez inhibitor konwertazy angiotensyny, kaszlu psychogennego i nawykowego, przewlekłej śródmiąższowej choroby płuc oraz innych przyczyn kaszlu spotykanych u dzieci. Przedstawiono w formie algorytmu wytyczne postępowania w przypadku przewlekłego kaszlu u dorosłych z prawidłową lub upośledzoną odpornością, a także postępowanie w przypadku ostrego kaszlu u dorosłych. Danym, na których oparto poszczególne stwierdzenia i zalecenia, przypisano stopnie wiarygodności, zgodnie z zasadami EBM.

Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów - rys historyczny (cz. II)
Management of rheumatoid arthritis: the historical context
L.W. Moreland, A.S. Russell, H.E. Paulus
The Journal of Rheumatology, 2001; 28: 1431-1452
tłumaczenie: Beata Kwaśny-Krochin
konsultacja: Piotr Głuszko
str. 159-177
W artykule omówiono ewolucję podejścia do leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów, przedstawiając koncepcję piramidy terapeutycznej oraz miejsca, jakie zajmują w niej poszczególne leki i zabiegi chirurgiczne.

Postępowanie w nadwrażliwości na leki - cz. I
Aktualne wytyczne American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, American College of Allergy, Asthma and Immunology oraz Joint Council of Allergy, Asthma and Immunology

Disease management of drug hypersensitivity: a practice parameter
Joint Task Force on Practice Parameters, representing the American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, the American College of Allergy, Asthma and Immunology, and the Joint Council of Allergy, Asthma and Immunology
Annals of Allergy, Asthma, & Immunology, 1999; 83: 667-700
Tłumaczyła lek. med. Magdalena Celińska
Konsultowali: prof. dr hab. med. Edward Rudzki, dr hab. med. Bożena Tarchalska-Kryńska
str. 178-184

Alergeny
Odcinek 70: Penicillium

prof. dr hab. med. Edward Rudzki
Klinika Dermatologiczna AM w Warszawie
str. 185-187

Techniki znieczulenia miejscowego - cz. XIV
Obturator nerve
Patrick M. McQuillan
in: M.B. Hahn, P.M. McQuillan, G.J. Sheplock, eds: Regional anesthesia: an atlas of anatomy and techniques. 1st ed., St Louis, Mosby, 1996: 147--149
tłumaczenie: Jarosław Kużdżał
konsultacja: Marian Kuś
str. 188-190

Podstawy statystyki dla prowadzących badania naukowe
Odcinek 30: Regresja logistyczna

mgr Andrzej Stanisz
z Zakładu Biostatystyki i Informatyki Medycznej Collegium Medicum UJ w Krakowie
str. 191

Lingua Latina medicinalis
Marcin Piekarz
str. 196

 STRESZCZENIA I OMÓWIENIA BADAŃ NAUKOWYCH 

Inhibitory konwertazy angiotensyny a postęp nefropatii niecukrzycowej - metaanaliza
Angiotensin-converting enzyme inhibitors and progression of nondiabetic renal disease. A meta-analysis of patient-level data
T.H. Jafar, C.H. Schmid, M. Landa, I. Giatras, R. Toto, G. Remuzzi, G. Maschio, B.M. Brenner, A. Kamper, P. Zucchelli, G. Becker, A. Himmelmann, K. Bannister, P. Landais, S. Shahinfar, P.E. de Jong, D. de Zeeuw, J. Lau and A.S. Levey for the ACE Inhibition in Progressive Renal Disease Study Group
Annals of Internal Medicine, 2001; 135: 73-87
str. 71-72

Ochronny wpływ irbesartanu na czynność nerek u chorych z nefropatią w przebiegu cukrzycy typu 2 i nadciśnieniem tętniczym - badanie IDNT
Renoprotective effect of the angiotensin-receptor antagonist irbesartan in patients with nephropathy due to type 2 diabetes
E.J. Lewis, L.G. Hunsicker, W.R. Clarke, T. Berl, M.A. Pohl, J.B. Lewis, E. Ritz, R.C. Atkins, R. Rohde, I. Raz, for the Collaborative Study Group
The New England Journal of Medicine, 2001; 345: 851-860
str. 74--76

Wpływ losartanu na czynność nerek i ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych u chorych z nefropatią w przebiegu cukrzycy typu 2 - badanie RENAAL
Effects of losartan on renal and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes and nephropathy
B.M. Brenner, M.E. Cooper, D. de Zeeuw, W.F. Keane, W.E. Mitch, H.H. Parving, G. Remuzzi, S.M. Snapinn, Z. Zhang, S. Shahinfar, for the RENAAL Study Investigators
The New England Journal of Medicine, 2001; 345: 861-869
str. 76-81

Wpływ irbesartanu na postęp nefropatii u chorych na cukrzycę typu 2 z nadciśnieniem tętniczym i mikroalbuminurią
The effect of irbesartan on the development of diabetic nephropathy in patients with type 2 diabetes
H.H. Parving, H. Lehnert, J. Bröchner-Mortensen, R. Gomis, S. Andersen, P. Arner, for the Irbesartan in Patients with Type 2 Diabetes and Microalbuminuria Study Group
The New England Journal of Medicine, 2001; 345: 870-878
str. 81-82

 PRZEGLĄD AKTUALNEGO PIŚMIENNICTWA 

Nie wykazano korzystnego wpływu tinzaparyny, w porównaniu z ASA, na ryzyko zgonu lub sprawność chorych ze świeżym udarem niedokrwiennym mózgu - badanie TAIST
Tinzaparin in acute ischaemic stroke (TAIST): a randomised aspirin-controlled trial
Bath P.M.W. i wsp.
Lancet, 2001; 358: 702-710
str. 200

Układanie na brzuchu chorych z ARDS wentylowanych mechanicznie nie wpłynęło na ryzyko zgonu, chociaż zwiększyło utlenowanie krwi tętniczej
Effect of prone positioning on the survival of patients with acute respiratory failure
Gattinoni L. i wsp.
N. Engl. J. Med., 2001; 345: 568-573
str. 200

U osób w podeszłym wieku zmniejszone stężenie TSH, przy prawidłowym stężeniu tyroksyny i trijodotyroniny w surowicy, wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zgonu
Prediction of all-cause and cardiovascular mortality in elderly people from one low serum thyrotropin result: a 10-year cohort study
Parle J.V. i wsp.
Lancet, 2001; 358: 861-865
str. 201

U osób z hipogammaglobulinemią dwukrotne zwiększenie zalecanej miesięcznej dawki preparatu immunoglobulin wiązało się z rzadszym występowaniem i krótszym czasem trwania chorób infekcyjnych
The effect of two different dosages of intravenous immunoglobulin on the incidence of recurrent infections in patients with primary hypogammaglobulinemia. A randomized, double-blind, multicenter crossover trial
Eijkhout H.W. i wsp.
Annals of Internal Medicine, 2001; 135: 165-174
str. 201

Słownik EBM
str. 197

Komunikaty
str. 68

Zasady prenumeraty
str. 202


Medycyna Praktyczna 2001/10

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna