MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          20.07.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2002/09

Rok wydania: 2002 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3226

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

Ocena układu sercowo-naczyniowego u chorych poddawanych operacjom pozasercowym
Aktualne (2002) wytyczne American College of Cardiology i American Heart Association

wg ACC/AHA guideline update for perioperative cardiovascular evaluation for noncardiac surgery - executive summary. A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee to Update the 1996 Guidelines on Perioperative Cardiovascular Evaluation for Noncardiac Surgery) wg ACC/AHA guideline update for perioperative cardiovascular evaluation for noncardiac surgery. A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee to Update the 1996 Guidelines on Perioperative Cardiovascular Evaluation for Noncardiac Surgery). 2002
K.A. Eagle, P.B. Berger, H. Calkins, B.R. Chaitman, G.A. Ewy, K.E. Fleischmann, L.A. Fleisher, J.B. Froehlich, R.J. Gusberg, J.A. Leppo, T. Ryan, R.C. Schlant, W.L. Winters, Jr Członkowie Grupy Roboczej: R.J. Gibbons, przewodniczący, E.M. Antman, wiceprzewodniczący, J.S. Alpert, D.P. Faxon, V. Fuster, G. Gregoratos, A.K. Jacobs, L.F. Hiratzka, R.O. Russell, S.C. Smith Jr
Circulation, 2002; 105: 1257-1267
http://www.acc.org/clinical/guidelines/perio/update/periupdate_index.htm (cyt. 9.09.2002)

opracowanie: Miłosz Jankowski, Anetta Undas
str. 25-52
Artykuł stanowi skrótowe opracowanie uaktualnionych wytycznych amerykańskich towarzystw kardiologicznych dotyczące oceny układu sercowo-naczyniowego dla osób zajmujących się opieką przed-, śród- i pooperacyjną nad chorymi poddawanymi operacjom pozasercowym. Przedstawiono w nim: algorytm przedoperacyjnej oceny chorych, zasady określania ryzyka wieńcowego na podstawie cech klinicznych i wyników dodatkowych badań, wskazania do wykonania badań nieinwazyjnych, zalecenia dotyczące wykonywania koronarografii przed operacją lub po operacji, postępowanie przedoperacyjne w określonych chorobach układu sercowo-naczyniowego, ich leczenie w okresie okołooperacyjnym, wskazania do wcześniejszej rewaskularyzacji wieńcowej, znieczulenie i postępowanie śródoperacyjne oraz nadzór okołooperacyjny nad chorym.

Elektrokardiografia praktyczna
Rytm z rozrusznika

Barbara Dąbrowska
str. 55-57

Krytyczne niedokrwienie kończyn - cz. I
Wytyczne TransAtlantic Inter-Society Consensus (TASC)

wg Management of peripheral arterial disease (PAD). TransAtlantic Inter-Society Consensus (TASC). Section D: chronic critical limb ischaemia
European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, 2000; 19: S144-S163
tłumaczenie: Marek Krzanowski
konsultacja: Andrzej Cencora
str. 79-95
Artykuł zawiera skrót opracowanych przez międzynarodowe towarzystwa angiologiczne i towarzystwa chirurgii naczyniowej wytycznych postępowania diagnostycznego u chorych z krytycznym niedokrwieniem kończyn. Przedstawiono w nim: definicję krytycznego niedokrwienia kończyn, rokowanie, patofizjologię mikrokrążenia w krytycznym niedokrwieniu kończyn, charakterystykę stopy cukrzycowej, ogólne zasady postępowania, ocenę kliniczną i badania pomocnicze, w tym pomiary ciśnień, badania mikrokrążenia i badania obrazowe, ocenę ryzyka zabiegów inwazyjnych oraz diagnostykę różnicową.

Leczenie nadciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę typu 2
Wytyczne na podstawie aktualnych danych naukowych

Management of hypertension in patients with type 2 diabetes mellitus: guidelines based on current evidence
Norman M. Kaplan
Annals of Internal Medicine, 2001; 135: 1079-1083
tłumaczenie: Jan Sznajd
komentarz: Stanisław Czekalski
str. 97-109
Autor na podstawie aktualnych i wiarygodnych danych naukowych formułuje zasady leczenia nadciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę typu 2, określając m.in. pożądane wartości ciśnienia tętniczego oraz skuteczność i miejsce w leczeniu poszczególnych klas leków hipotensyjnych.

Idiopatyczne nawracające ostre zapalenie trzustki
Idiopathic acute recurrent pancreatitis
Michael J. Levy, Joseph E. Geenen
The American Journal of Gastroenterology, 2001; 96: 2540-2555
komentarz: Urszula Wereszczyńska-Siemiątkowska
str. 111-131
W artykule omówiono: wstępną diagnostykę ostrego zapalenia trzustki; rozpoznawanie przyczyn choroby, takich jak błotko żółciowe, dysfunkcja zwieracza Oddiego, trzustka dwudzielna, wrodzone zapalenie trzustki, mukowiscydoza, choledochocele, nieprawidłowe połączenie trzustkowo-żółciowe, trzustka obrączkowata oraz nowotwory trzustki i dróg żółciowych, a także przewlekłego zapalenia trzustki; rozszerzoną diagnostykę idiopatycznego nawracającego zapalenia trzustki; leczenie.

Rozpoznanie, leczenie i profilaktyka samoistnego bakteryjnego zapalenia otrzewnej
Stanowisko International Ascites Club

Diagnosis, treatment and prophylaxis of spontaneous bacterial peritonitis: a consensus document
A. Rimola, G. Garcia-Tsao, M. Navasa, L.J.V. Piddock, R. Planas, B. Bernard, J.M. Inadomi and the Internatoinal Ascites Club
Journal of Hepatology, 2000; 32: 142-153
tłumaczenie: Jerzy Zduleczny
komentarz: Andrzej Habior
str. 133-148
Artykuł zawiera zalecenia międzynarodowego zespołu ekspertów dotyczące rozpoznawania, leczenia i profilaktyki samoistnego bakteryjnego zapalenia otrzewnej - częstego i ciężkiego powikłania marskości wątroby z wodobrzuszem.

Zasady kierowania na konsultacje i leczenia dorosłych chorych na toczeń rumieniowaty układowy
Wytyczne American College of Rheumatology

Guidelines for referral and management of systemic lupus erythematosus in adults American College of Rheumatology Ad Hoc Committee on Systemic Lupus Erythematosus Guidelines
Arthritis & Rheumatism, 1999; 42: 1785-1796
tłumaczenie: Mariusz Puszczewicz
komentarz: Hanna Chwalińska-Sadowska
str. 149-169
Artykuł zawiera wytyczne Amerykańskiego Kolegium Reumatologii określające zadania lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w rozpoznawaniu i leczeniu dorosłych chorych na toczeń rumieniowaty układowy, ze wskazaniem roli specjalistów.

Alergeny
Odcinek 78: konserwant Germall 115

prof. dr hab. med. Edward Rudzki
Klinika Dermatologiczna AM w Warszawie
str. 172-173

Postępowanie w trudnej intubacji
Management of difficult intubation
M. Janssens, G. Harstein
European Journal of Anaesthesiology, 2001; 18: 3-12
tłumaczenie: Konstanty Szułdrzyński
komentarz: Andrzej Kübler
str. 175-185
W artykule omówiono trudności w intubacji, sposoby ich oceny i przewidywania oraz postępowanie u sytuacji przewidzianej trudnej intubacji, trudnej intubacji u pacjenta, u którego możliwa jest wentylacja płuc, oraz kiedy intubacja i wentylacja są niemożliwe.

Podstawy statystyki dla prowadzących badania naukowe
Odcinek 37: ABC raportu statystycznego

mgr Andrzej Stanisz
z Zakładu Biostatystyki i Informatyki Medycznej Collegium Medicum UJ w Krakowie
(Kierownik Zakładu: prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz)
str. 189-194

Lingua Latina medicinalis
Marcina Piekarz
str. 195

 STRESZCZENIA I OMÓWIENIA BADAŃ NAUKOWYCH 

Wpływ zmniejszenia stężenia cholesterolu w osoczu za pomocą simwastatyny u 20 536 osób obciążonych dużym ryzykiem zgonu z powodu choroby wieńcowej - badanie MRC/BHF HPS
MRC/BHF Heart Protection Study of cholesterol lowering with simvastatin in 20 536 high-risk individuals: a randomised placebo-controlled trial
Heart Protection Study Collaborative Group
The Lancet, 2002; 360: 7-22
str. 59

Wpływ przyjmowania witamin przeciwutleniających u 20 536 osób obciążonych dużym ryzykiem zgonu z powodu choroby wieńcowej - badanie MRC/BHF HPS
MRC/BHF Heart Protection Study of antioxidant vitamin supplementation in 20 536 high-risk individuals: a randomised placebo-controlled trial
Heart Protection Study Collaborative Group
The Lancet, 2002; 360: 23-33
komentarz: Salim Yusuf
str. 61

Ramipryl w zapobieganiu udarowi mózgu - badanie HOPE
Use of ramipril in preventing stroke: double blind randomised trial
U J. Bosch, S. Yusuf, J. Pogue, P. Sleight, E. Lonn, B. Rangoonwala, R. Davies, J. Ostergren, J. Probstfield, on behalf of the HOPE Investigators
British Medical Journal, 2002; 324: 699-702
komentarz: Anna Członkowska
str. 66

Zapobieganie nefropatii wywoływanej przez radiologiczne środki cieniujące u chorych poddawanych przezskórnej wewnątrznaczyniowej angioplastyce wieńcowej - porównanie dwóch sposobów nawadniania
Prevention of contrast media?associated nephropathy. Randomized comparison of 2 hydration regimes in 1620 patients undergoing coronary angioplasty
C. Mueller, G. Buerkle, H.J. Buettner, J. Petersen, A.P. Perruchoud, U. Eriksson, S. Marsch, H. Roskamm
Archives of Internal Medicine, 2002; 162: 329-336
komentarz: Franciszek Kokot
str. 73

Porównanie insuliny aspart z insuliną neutralną i insuliną lispro w leczeniu chorych na cukrzycę typu 1 metodą ciągłego wlewu podskórnego
Comparison of insulin aspart with buffered regular insulin and insulin lispro in continuous subcutaneous insulin infusion. A randomized study in type 1 diabetes
B. Bode, R. Weinstein, D. Bell, J. McGill, D. Nadeau, P. Raskin, J. Davidson, R. Henry, W.C. Huang, R.R. Reinhardt
Diabetes Care, 2002; 25: 439-444
komentarz: Jacek Sieradzki
str. 75

Kortykosteroidy w leczeniu sarkoidozy płuc - przegląd systematyczny
Corticosteroid therapy in pulmonary sarcoidosis. A systematic review
S. Paramothayan, P.W. Jones
JAMA, 2002; 287: 1301-1307
Ewa Rowińska-Zakrzewska
str. 186

Intensywne leczenie chorych z ciężką posocznicą lub we wstrząsie septycznym, rozpoczęte wcześnie w izbie przyjęć
Early goal-directed therapy in the treatment of severe sepsis and septic shock
E. Rivers, B. Nguyen, S. Havstad, J. Ressler, A. Muzzin, B. Knoblich, E. Peterson, M. Tomlanovich, for the Early Goal-Directed Therapy Collaborative Group
The New England Journal of Medicine, 2001; 345: 1368-1377
komentarz: Andrzej Kübler
str. 186

 PRZEGLĄD AKTUALNEGO PIŚMIENNICTWA 

Regularne aerobowe ćwiczenia fizyczne u osób dorosłych prowadzących siedzący tryb życia obniżają ciśnienie tętnicze - metaanaliza
Effect of aerobic exercise on blood pressure: a meta?analysis of randomized, controlled trials
Whelton S.P. i wsp.
Ann. Intern. Med., 2002; 136: 493-503
str. 199

Stężenie potasu w surowicy nie miało wpływu na ryzyko chorób sercowo-naczyniowych w 16-letniej obserwacji - badanie Framingham Heart Study
Serum potassium and risk of cardiovascular disease: the Framingham heart study
Walsh C.R. i wsp.
Arch. Intern. Med., 2002; 162: 1007-1012
str. 199

Wieloletnie picie kawy przez mężczyzn spowodowało niewielki wzrost ciśnienia tętniczego i ryzyka rozwoju nadciśnienia
Coffee intake and risk of hypertension: the Johns Hopkins Precursors Study
Klag M.J. i wsp.
Arch. Intern. Med., 2002; 162: 657-662
str. 200

Leczenie chorych ze świeżym zawałem serca małą dawką t-PA i eptifibatydem pozwala szybciej uzyskać przepływ TIMI-3 - badanie INTRO AMI
Eptifibatide and low-dose tissue plasminogen activator in acute myocardial infarction: the integrilin and low-dose thrombolysis in acute myocardial infarction (INTRO AMI) trial
Brener S.J. i wsp.
J. Am. Coll. Cardiol., 2002; 39: 377-386
str. 200

Intensywna antykoagulacja oraz ASA z umiarkowaną antykoagulacją są skuteczniejsze niż sam ASA w prewencji wtórnej po ostrych zespołach wieńcowych - badanie ASPECT-2
Aspirin and coumadin after acute coronary syndromes (the ASPECT-2 study): a randomised controlled trial
van Es R.F. i wsp.
Lancet, 2002; 360: 109-113
str. 201

Długotrwałe stosowanie prawastatyny jest bezpieczne i dobrze tolerowane - badanie PPP
Safety and tolerability of pravastatin in long-term clinical trials: Prospective Pravastatin Pooling (PPP) Project
Pfeffer M.A. i wsp.
Circulation, 2002; 105: 2341-2346
str. 201

U kobiet po menopauzie chorych na osteoporozę i obciążonych większym ryzykiem sercowo- naczyniowym stosowanie raloksyfenu wiązało się ze zmniejszeniem tego ryzyka - badanie MORE
Raloxifene and cardiovascular events in osteoporotic postmenopausal women: four-year results from the MORE (Multiple Outcomes of Raloxifene Evaluation) randomized trial
Barrett-Connor E. i wsp.
JAMA, 2002; 287: 847-857
str. 202

U kobiet po menopauzie chorych na osteoporozę raloksyfen zmniejszył ryzyko nowych objawowych złamań kręgów już po roku obserwacji - badanie MORE
Early effects of raloxifene on clinical vertebral fractures at 12 months in postmenopausal women with osteoporosis
Maricic M. i wsp.
Arch. Intern. Med., 2002; 162: 1140-1143
str. 203

Przyjmowanie ryzedronianu sodu w dawce 5 mg dziennie nie wiąże się z częstszym występowaniem objawów niepożądanych ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego - metaanaliza
Upper gastrointestinal tract safety of risedronate: a pooled analysis of 9 clinical trials
Taggart H. i wsp.
Mayo Clin. Proc., 2002; 77: 262-270
str. 203

U chorych na astmę leczonych glikokortykosteroidami wziewnymi dołączenie leku przeciwleukotrienowego nieznacznie zmniejsza ryzyko zaostrzeń choroby, ale nie umożliwia zmniejszenia dawki glikokortykosteroidu
Anti-leukotrienes as add-on therapy to inhaled glucocorticoids in patients with asthma: systematic review of current evidence
Ducharme F.M.
BMJ, 2002; 324: 1545-1551
str. 204

U chorych na raka wątrobowokomórkowego bez znacznego upośledzenia czynności wątroby chemoembolizacja zwiększyła przeżywalność
Arterial embolisation or chemoembolisation versus symptomatic treatment in patients with unresectable hepatocellular carcinoma: a randomised controlled trial
Llovet J.M. i wsp.
Lancet, 2002; 359: 1734-1739
str. 205

U chorych na nawracająco-zwalniającą postać stwardnienia rozsianego INF-beta1b był skuteczniejszy niż INF-beta1a - badanie INCOMIN
Every-other-day interferon beta-1b versus once-weekly interferon beta-1a for multiple sclerosis: results of a 2-year prospective randomized multicentre study (INCOMIN)
Durelli L. i wsp.
Lancet, 2002: 359: 1453-1460
str. 205

Słownik EBM
str. 196


Medycyna Praktyczna 2002/09

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna