MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          26.09.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2007/02

Rok wydania: 2007 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3503

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 POSTĘPY W MEDYCYNIE W 2006 ROKU 

Stabilna choroba wieńcowa - postępy 2006
prof. dr hab. med. Waldemar Banasiak, prof. dr hab. med. Piotr Ponikowski, dr med. Krzysztof Reczuch
Klinika Kardiologii, Ośrodek Chorób Serca, Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu
str. 24-42
Udowodniono, że leczenie statyną nie tylko koryguje zaburzenia lipidowe, ale może też prowadzić do regresji blaszek miażdżycowych. Coraz więcej danych wskazuje, że agresywne leczenie statyną (w dużej dawce) może przynosić korzyści nie tylko chorym z ostrym zespołem wieńcowym, ale i tym ze stabilną chorobą wieńcową. Kolejne doniesienia potwierdzają korzyści ze stosowania inhibitorów ACE w stabilnej chorobie wieńcowej. Nie potwierdzono korzyści z udrożnienia zamkniętej tętnicy dozawałowej po 3. dobie od zawału serca w grupie chorych obciążonych dużym ryzykiem. i inne

Ostre zespoły wieńcowe - postępy 2006
dr med. Krzysztof Reczuch, prof. dr hab. med. Piotr Ponikowski, prof. dr hab. med. Waldemar Banasiak
Klinika Kardiologii, Ośrodek Chorób Serca, Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu
str. 43-52
Coraz więcej danych potwierdza przewagę pierwotnej angioplastyki nad trombolizą w leczeniu chorych z zawałem serca z uniesieniem ST, a przewaga ta odnosi się nie tylko do badań klinicznych, lecz też do codziennej praktyki. Nowoczesne leki trombolityczne (tenekteplaza) podane bardzo szybko od początku bólu zawałowego łącznie z rutynowym zabiegiem PCI przeprowadzonym do 24 godzin są równie skuteczne jak pierwotna angioplastyka. Angioplastyka torowana z użyciem trombolizy nie przynosi korzyści klinicznych w porównaniu z angioplastyką pierwotną i obecnie nie powinna być rekomendowana. U chorych ze STEMI otrzymujących leczenie fibrynolityczne i kwas acetylosalicylowy dodatkowe zastosowanie enoksaparyny zamiast heparyny niefrakcjonowanej zmniejsza ryzyko zgonu lub zawału serca, ale wiąże się ze zwiększeniem częstości poważnych krwawień.

Diabetologia - postępy 2006
prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki
Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych CM UJ w Krakowie
str. 53-63
W nowych zaleceniach klinicznych dotyczących opieki nad chorym na cukrzycę wydanymi przez PTD zmieniono docelowy odsetek hemoglobiny glikowanej (HbA1c) jako kryterium wyrównania cukrzycy, przyjmując przedział wartości =<6,1-6,5% zamiast bardziej radykalnego kryterium =<6,1% oraz podano zasady postępowania psychologicznego u chorych na cukrzycę. Wykazano, że rozyglitazon jest skuteczny w prewencji i leczeniu cukrzycy, ale powoduje niewydolność serca, dlatego należy unikać stosowania tego leku u chorych zagrożonych wystąpieniem tego powikłania. Potwierdzono możliwość skutecznego leczenia tzw. przetrwałej cukrzycy noworodków pochodnymi sulfonylomocznika. Wprowadzono do praktyki klinicznej insulinę wziewną.

Choroby reumatyczne - postępy 2006
prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska
Katedra i Klinika Reumatologiczno-Rehabilitacyjna i Chorób Wewnętrznych AM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
str. 65-76
Opracowano zalecenia EULAR dotyczące postępowania we wczesnym zapaleniu stawów, leczenia chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, postępowania w chorobie zwyrodnieniowej stawów rąk oraz diagnostyki i leczenia dny moczanowej, a także kolejne zalecenia dotyczące stosowania leków biologicznych w chorobach reumatycznych. Zakrzepica związana z obecnością przeciwciał antyfosfolipidowych może być pierwszym objawem nowotworu złośliwego, szczególnie u osób w starszym wieku. Leczenie włóknienia płuc w przebiegu twardziny układowej polega na stosowaniu cyklofosfamidu w pulsach dożylnych w odstępach 1 miesiąca. Zaproponowano, aby po 6 pulsach leczenie kontynuować, stosując azatioprynę. Podstawowymi lekami u chorych zagrożonych wystąpieniem przełomu nerkowego w przebiegu twardziny układowej są inhibitory ACE.

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Rozpoznawanie i leczenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
Wytyczne Światowej Inicjatywy Zwalczania Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (GOLD 2006)

opracowanie na podstawie: Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease (2006)
Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease
http://www.goldcopd.org (cyt. 27.12.2006)
str. 77-102
Artykuł zawiera wybrane informacje z pełnej wersji Raportu GOLD 2006, istotne dla codziennej praktyki lekarskiej. Przedstawiono: 1) ogólną charakterystykę przewleklej obturacyjnej choroby płuc (POChP) - definicję, przebieg naturalny i klasyfikację oraz czynniki ryzyka zachorowania; 2) zasady oceny i monitorowania choroby; 3) zalecenia dotyczące ograniczenia czynników ryzyka, w tym zaprzestania palenia tytoniu; 4) zalecenia dotyczące leczenia stabilnej POChP; 5) zalecenia dotyczące leczenia zaostrzeń.

Choroby czynnościowe jelit
Wytyczne rzymskie III

Functional bowel disorders
G.F. Longstreth, W.G. Thompson, W.D. Chey, L.A. Houghton, F. Mearin, R.C. Spiller
Gastroenterology, 2006; 130: 1480-1491
str. 103-119
Artykuł zawiera zaktualizowane wytyczne międzynarodowej grupy ekspertów dotyczące chorób czynnościowych jelit:
1) zespołu jelita drażliwego,
2) wzdęcia czynnościowego,
3) zaparcia czynnościowego,
4) biegunki czynnościowej i
5) nieokreślonych zaburzeń czynnościowych jelit.
Podano: definicję, epidemiologię, aktualne kryteria diagnostyczne, cechy fizjologiczne i psychologiczne oraz leczenie każdej jednostki chorobowej.

Żywienie enteralne w chorobach przewodu pokarmowego. Wytyczne European Society for Clinical Nutrition and Metabolism
ESPEN guidelines on enteral nutrition: gastroenterology
H. Lochs, C. Dejong, F. Hammarqvist, X. Hebuterne, M. Leon-Sanz, T. Schütz, W. van Gemert, A. van Gossum, L. Valentini, DGEM: H. Lübke, S. Bischoff, N. Engelmann, P. Thul
Clinical Nutrition, 2006; 25: 260-274
komentarz: dr hab. med. Marek Pertkiewicz
str. 120-125
Artykuł jest trzecim z serii przedstawiającej aktualne wytyczne Europejskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego i Metabolizmu poświęcone żywieniu przez przewód pokarmowy. Zawiera odpowiedzi na klinicznie istotne pytania dotyczące żywienia chorych: 1) na chorobę Crohna, 2) na wrzodziejące zapalenie jelita grubego, 3) z zespołem krótkiego jelita.

Zakażenia wywołane przez szczepy Staphylococcus aureus oporne na metycylinę (MRSA) - zapobieganie i leczenie
Aktualne (2006) wytyczne British Society for Antimicrobial Chemotherapy, Hospital Infection Society oraz Infection Control Nurses Association

opracowano na podstawie: Guidelines for the prophylaxis and treatment of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) infections in the UK
C.G. Gemmell, D.I. Edwards, A.P. Fraise, F.K. Gould, G.L. Ridgway, R.E. Warren on behalf of the Joint Working Party of the British Society for Antimicrobial Chemotherapy, Hospital Infection Society and Infection Control Nurses Association
Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 2006; 57: 589-608
komentarz: prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz
str. 126-134
W warunkach szpitalnych często, ale także coraz częściej w warunkach pozaszpitalnych, lekarze spotykają się z zakażeniami wywołanymi przez szczepy Staphylococcus aureus oporne na metycylinę (MRSA). Najnowsze brytyjskie zalecenia, opracowane z uwzględnieniem najbardziej wiarygodnych danych, mają pomóc lekarzom w podejmowaniu optymalnych decyzji terapeutycznych. Dotyczą one m.in. stosowania i dawkowania glikopeptydów i monitorowania leczenia. Niezwykle przydatne są zalecenia, jak leczyć zakażenia MRSA w różnych lokalizacjach: skóry, tkanki podskórnej, miejsc wkłucia cewników dożylnych, układu moczowego, kości i stawów, bakteriemii, zapalenia wsierdzia, układu oddechowego, ośrodkowego układu nerwowego i narządu wzroku. Zalecenia przedstawiono w sposób czytelny i przydatny w codziennej praktyce.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Kryteria wyboru badań i słownik podstawowych pojęć
str. 136-138

Interwencje wieńcowe u chorych po zawale serca z przetrwałym zamknięciem tętnicy wieńcowej - badanie OAT
opracowanie na podstawie: Coronary intervention for persistent occlusion after myocardial infarction
J.S. Hochman, G.A. Lamas, C.E. Buller, V. Dzavik, H.R. Reynolds, S.J. Abramsky, S. Forman, W. Rużyłło, A.P. Maggioni, H. White, Z. Sadowski, A.C. Carvalho, J.M. Rankin, J.P. Renkin, P.G. Steg, A.M. Mascette, G. Sopko, M.E. Pfisterer, J. Leor, V. Fridrich, D.B. Mark, G.L. Knatterud, for the Occluded Artery Trial Investigators
The New England Journal of Medicine, 2006; 355: 2395-2407
komentarz: dr hab. med. Mariusz Gąsior, prof. dr hab. med. Lech Poloński
str. 139-143
U chorych ze stabilną dławicą piersiową po zawale serca, z przetrwałym zamknięciem tętnicy odpowiedzialnej za zawał stwierdzonym w okresie między 3. a 28. dniem po zawale, otrzymujących optymalne leczenie farmakologiczne, wykonanie przezskórnej interwencji wieńcowej, w porównaniu z samym optymalnym leczeniem farmakologicznym, nie zmniejsza częstości zgonu, ponownego zawału i niewydolności serca IV klasy NYHA wymagającej hospitalizacji, zarówno rozpatrywanych łącznie, jak i osobno, oraz wiąże się z tendencją do częstszego występowania ponownego zawału serca.

Ryzyko związane z zaprzestaniem przyjmowania kwasu acetylosalicylowego przez osoby obciążone ryzykiem choroby wieńcowej - przegląd systematyczny
opracowanie na podstawie: A systematic review and meta-analysis on the hazards of discontinuing or not adhering to aspirin among 50 279 patients at risk for coronary artery disease
G.G.L. Biondi-Zoccai, M. Lotrionte, P. Agostoni, A. Abbate, M. Fusaro, F. Burzotta, L. Testa, I. Sheiban, G. Sangiorgi
European Heart Journal, 2006; 27: 2667-2674
komentarz: prof. dr hab. med. Tomasz Pasierski
str. 144-147
Zaprzestanie przyjmowania kwasu acetylosalicylowego (ASA), w porównaniu ze stałym i regularnym przyjmowaniem tego leku przez chorych na chorobę wieńcową (ChW) albo obciążonych umiarkowanym lub dużym ryzykiem rozwoju tej choroby, około 2-krotnie zwiększa ryzyko poważnego zdarzenia niepożądanego. Autorzy przeglądu podkreślili, że pomimo ograniczonej wiarygodności wniosków płynących z badań obserwacyjnych, ich wyniki wskazują na konieczność starannego rozważenia korzyści i ryzyka związanego z przejściowym albo stałym zaprzestaniem stosowania ASA u chorych obciążonych ryzykiem ChW.

Mammografia w badaniu przesiewowym w kierunku raka piersi - przegląd systematyczny
opracowanie na podstawie: Screening for breast cancer with mammography
P.C. Gotzsche, M. Nielsen
Cochrane Database of Systematic Reviews, 2006; Issue 4. Art. No.: CD001877, DOI: 10.1002/14651858.CD001877.pub2
komentarz: prof. dr hab. med. Stanisław Korzeniowski
str. 148-150
U kobiet bez raka piersi w wywiadach badanie przesiewowe za pomocą mammografii, w porównaniu z niewykonywaniem tego badania, prawdopodobnie zmniejsza ryzyko zgonu z powodu raka piersi, ale jednocześnie zwiększa ryzyko niepotrzebnego leczenia zdrowych kobiet.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Medycyna ratunkowa. Rana kłuta klatki piersiowej
dr med. Jan Ciećkiewicz
Instytut Ratownictwa Medycznego w Krakowie
str. 151-153

Elektrokardiografia
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 154, 184

69-letni mężczyzna z depresją skarżący się na dolegliwości żołądkowe
prof. dr hab. med. Andrzej Kokoszka
II Klinika Psychiatryczna Akademii Medycznej w Warszawie
str. 155-158

Alergeny
Odcinek 115: henna naturalna (lawson)

prof. dr hab. med. Edward Rudzki
Klinika Dermatologiczna AM w Warszawie
str. 159-160

Ultrasonografia. 72-letnia kobieta z wolno rosnącym, niebolesnym zgrubieniem w trójkącie tętnicy szyjnej
dr hab. med. Andrzej Smereczyński
Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych Zakład Genetyki i Patomorfologii Pomorskiej AM w Szczecinie
str. 161-163

 ETYKA 

Etyczna problematyka chorób przewlekłych
dr Grzegorz Hołub SDB
Katedra Bioetyki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
str. 165-168
Dyskusja wokół pojęcia choroby toczy się tak długo, jak długo człowiek zmaga się ze złym samopoczuciem i różnego typu dolegliwościami.

 PRAWO MEDYCZNE 

Obowiązek leczenia - przypadek niecierpiący zwłoki
sędzia Mariusz Żelichowski
Sąd Rejonowy w Kielcach
str. 169-170
Prawo polskie zapewnia prawną ochronę życia i zdrowia ludzkiego. Ochrona ta odnosi się również do pacjentów.

Praktyka lekarska - wolne wykonywanie zawodu lekarza
sędzia Mariusz Żelichowski
Sąd Rejonowy w Kielcach
str. 171-172
Tradycyjnie zawód lekarza należy do tej grupy zawodów, które mogą być wykonywane w sposób wolny. Oznacza to, że lekarz może udzielać pacjentom świadczeń zdrowotnych we własnym imieniu i na własny rachunek.

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Zasady uczestnictwa w programach edukacyjnych Medycyny Praktycznej
str. 174-175

Podstawy Evidence Based Medicine
str. 176-180

Profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych
str. 181-182

Nadciśnienie tętnicze
str. 183-184

Diabetologia
str. 186-188

Choroby układu oddechowego
str. 190-191

Leczenie uzależnienia od tytoniu
str. 192-194

Choroby reumatyczne
str. 195-196

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 198-202


Medycyna Praktyczna 2007/02

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna