MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          25.09.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2007/06

Rok wydania: 2007 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3527

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 ARTYKUŁ SPECJALNY 

Czułe punkty. Jak nie uzdrawiać medycznych finansów
dr Katarzyna Tymowska
str. 20

 POSTĘPY W MEDYCYNIE W 2006 ROKU 

Nefrologia - postępy 2006
prof. dr hab. med. Marian Klinger, prof. dr hab. med. Bolesław Rutkowski, prof. dr hab. med. Magdalena Durlik , prof. dr hab. med. Franciszek Kokot
prof. dr hab. med. Marian Klinger
Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej AM we Wrocławiu
prof. dr hab. med. Bolesław Rutkowski
Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych AM w Gdańsku
prof. dr hab. med. Magdalena Durlik
Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii Instytutu Transplantologii AM w Warszawie
prof. dr hab. med. Franciszek Kokot
Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii Śląskiej AM w Katowicach
str. 26-47
Normalizacja hemoglobinemii erytropoetyną w okresie przeddializacyjnym nie przynosi chorym żadnych istotnych korzyści, a nawet może zwiększyć ryzyko wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych. Statyny, zmniejszając białkomocz, mogą korzystnie wpływać na szybkość rozwoju różnych nefropatii. Międzynarodowy zespół ekspertów opracował ujednoliconą definicję i klasyfikację i zasady oceny osteodystrofii nerkowej. Ułatwi ona porozumienie się między badaczami zajmującymi się patogenezą, diagnostyką lub leczeniem zmian kostnych wywołanych przez przewlekłą chorobę nerek. Ukazały się brytyjskie wytyczne opieki nad chorymi na przewlekłą chorobę nerek.

Endokrynologia - postępy 2006
prof. dr hab. med. Andrzej Lewiński
Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

prof. dr hab. med. Andrzej Lewiński
str. 48-61
W 2006 roku opublikowano europejski konsensus postępowania u chorych na zróżnicowanego raka tarczycy, jak również rekomendacje Polskiej Grupy ds. Nowotworów Endokrynnych dotyczące raka tarczycy. Profil ekspresji genów w niskozróżnicowanym PTC jest odmienny niż w klasycznym typie tego nowotworu. Raki brodawkowate tarczycy ewoluujące w raki niskozróżnicowane o agresywnym przebiegu wykazują zwiększoną ekspresję grupy genów związanych z proliferacją komórkową. Ukazały się wytyczne endokrynologów amerykańskich dotyczące rozpoznawania i leczenia nadciśnienia tętniczego, głównie endokrynnego. Metformina okazała się skutecznym lekiem zmniejszającym częstość wczesnych poronień u kobiet z zespołem policystycznych jajników (PCOS) oraz zachorowań na cukrzycę w ciąży.

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Układ renina-angiotensyna a ryzyko sercowo-naczyniowe
Renin-angiotensin system and cardiovascular risk
R.E. Schmieder, K.F. Hilgers, M.P. Schlaich, B.M.W. Schmidt
The Lancet, 2007; 369: 1208-1219
komentarz: prof. dr hab. med. Franciszek Kokot
str. 63-87
W artykule przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat powiązań między układem renina-angiotensyna a ryzykiem sercowo-naczyniowym. Omówiono biologię tego układu oraz jego rolę w nadciśnieniu tętniczym, przeroście lewej komory, migotaniu przedsionków, udarze mózgu, miażdżycy oraz cukrzycy typu 2.

Nieswoisty ból krzyża
Low back pain (non-specific)
Martin Krismer, Maurits van Tulder, The Low Back Pain Group of the Bone and Joint Health Strategies for Europe Project
Best Practice & Research Clinical Rheumatology, 2007; 21: 77-91
str. 88-104
W artykule przedstawiono: skalę problemu jaki stanowi nieswoisty ból krzyża dla jednostki i społeczeństwa, cele leczenia, dowody na skuteczność różnych interwencji w zakresie prewencji i leczenia oraz sformułowane na ich podstawie zalecenia dotyczące postępowania leczniczego.

Program szczepień ochronnych w Polsce na rok 2007
opracowanie na podstawie: Załącznik do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z 27 marca 2007 r. w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym w 2007 r.
Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z 2007 r. nr 5, poz. 17 [dostęp: 2 kwietnia 2007]
http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zal_szczepochronne_27032007.pdf

komentarz: prof. dr hab. med. Ewa Bernatowska
str. 105-114
W artykule przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące programu szczepień obowiązkowych i zalecanych w 2007 roku oraz zapobiegania tężcowi i wściekliźnie po ekspozycji.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Kryteria wyboru badań i słownik podstawowych pojęć
str. 115-117

Wpływ fondaparynuksu na ryzyko zgonu i ponownego zawału serca u chorych ze świeżym zawałem serca z uniesieniem odcinków ST - badanie OASIS-6
opracowanie na podstawie: Effects of fondaparinux on mortality and reinfarction in patients with acute ST-segment elevation myocardial infarction: the OASIS-6 randomized trial
S. Yusuf, S.R. Mehta, S. Chrolavicius, R. Afzal, J. Pogue, C.B. Granger, A. Budaj, R.J.G. Peters, J.P. Bassand, L. Wallentin, C. Joyner, K.A. Fox, OASIS-6 Trial Group
JAMA, 2006; 295: 1519-1530
komentarze: 1) prof. dr hab. med. Andrzej Budaj; 2) Mark Crowther MD MSC FRCPC, Wendy Lim MD MSC FRCPC
str. 118-127
U chorych ze STEMI stosowanie przez średnio 8 dni fondaparynuksu s.c. w dawce 2,5 mg raz dziennie, w porównaniu z postępowaniem standardowym (obejmującym w razie wskazań podawanie heparyny niefrakcjonowanej), zmniejszyło ryzyko zgonu lub ponownego zawału serca w okresie 9 dni, 30 dni oraz całej obserwacji (3 lub 6 miesięcy), a jednocześnie nie zwiększyło ryzyka krwawienia.

Odległe wyniki wczesnej strategii inwazyjnej w porównaniu z selektywną strategią inwazyjną u chorych z ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia odcinka ST i ze zwiększonym stężeniem troponiny T - badanie ICTUS
opracowanie na podstawie: Long-term outcome after an early invasive versus selective invasive treatment strategy in patients with non-ST-elevation acute coronary syndrome and elevated cardiac troponin T (the ICTUS trial): a follow-up study
A. Hirsch, F. Windhausen, J.G.P. Tijssen, F.W.A. Verheugt, J.H. Cornel, R.J. de Winter, for the Invasive versus Conservative Treatment in Unstable coronary Syndromes (ICTUS) investigators
The Lancet, 2007; 369: 827-835
komentarz: prof. dr hab. med. Lech Poloński
str. 129-135
U chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi bez uniesienia odcinka ST i ze zwiększonym stężeniem troponiny T wczesna strategia inwazyjna, w porównaniu z selektywną strategią inwazyjną, nie zmniejsza ryzyka zgonu, zawału serca lub ponownej hospitalizacji z powodu nawrotu dolegliwości dławicowych w ciągu 3 lat obserwacji; nie zmniejsza też ryzyka zgonu z jakiejkolwiek przyczyny i z przyczyn sercowo-naczyniowych w ciągu 4 lat obserwacji.

Leczenie zakrzepowego zapalenia żył powierzchownych kończyn dolnych - przegląd systematyczny
opracowanie na podstawie: Treatment for superficial thrombophlebitis of the leg (review)
M. Di Nisio, I.M. Wichers, S. Middeldorp
Cochrane Database of Systematic Reviews, 2007; Issue 2: Art. no.: CD004982. DOI: 10.1002/14651858.CD004982.pub.3
komentarz: prof. dr hab. med. Krystyna Zawilska
str. 137-143
U chorych na zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych (ZZŻP) kończyn dolnych następujące metody leczenia zmniejszyły ryzyko nawrotu lub progresji ZZŻP: heparyna drobnocząsteczkowa ą pończochy elastyczne, heparyna niefrakcjonowana s.c. + pończochy elastyczne, niesteroidowe leki przeciwzapalne p.o., całkowita resekcja zajętej żyły + pończochy elastyczne (w grupach kontrolnych stosowano placebo lub same pończochy elastyczne). Znamienne wyniki pochodzą jednak tylko z 2 badań z randomizacją, a poszczególne porównania są oparte na pojedynczych badaniach. Żadna z badanych metod nie zmniejszyła ryzyka zapalenia żył głębokich i zatorowości płucnej.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektrokardiografia
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 144-145

Medycyna ratunkowa. Użądlenie przez pszczołę
dr med. Jan Ciećkiewicz
Instytut Ratownictwa Medycznego w Krakowie
str. 146-149

Alergeny
Odcinek 119: czereśnie

prof. dr hab. med. Edward Rudzki
Klinika Dermatologiczna AM w Warszawie
str. 150-152

 ETYKA 

Aspekty medyczne umierania człowieka
dr med. Jerzy Umiastowski
b. przewodniczący Komisji Etyki Lekarskiej Naczelnej Rady Lekarskiej
str. 153-155
należy stwierdzić, że termin "życie" jest pojęciem wieloznacznym - życie elementów wyższej struktury biologicznej nie jest jednoznaczne z życiem tej struktury. Nieco trywialnie można stwierdzić, że życie ludzkiej wątroby nie oznacza życia człowieka.

 PRAWO MEDYCZNE 

Przypadek niecierpiący zwłoki a ubezpieczenie zdrowotne
sędzia Mariusz Żelichowski
Sąd Rejonowy w Kielcach
str. 156-158
Uregulowany w art. 30 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty przypadek niecierpiący zwłoki nakłada na lekarza obowiązek leczenia pacjenta.

Grupowa praktyka lekarska
sędzia Mariusz Żelichowski
Sąd Rejonowy w Kielcach
str. 159-160
Samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej w formie praktyki lekarskiej może się okazać - z różnych przyczyn (obiektywnych lub subiektywnych) - zbyt trudnym przedsięwzięciem gospodarczym dla niektórych z lekarzy, stąd ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty zezwala na łączenie ich indywidualnych potencjałów w celu realizacji tego zamierzenia.

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Zasady uczestnictwa w programach edukacyjnych Medycyny Praktycznej
str. 162-163

Podstawy Evidence Based Medicine
str. 164-168

Nadciśnienie tętnicze
str. 169-173

Niewydolność serca
str. 174-176

Leczenie przeciwzakrzepowe
str. 177-178

Diabetologia
str. 180-183

Choroby układu oddechowego
str. 184-188

Leczenie uzależnienia od tytoniu
str. 189-195

Choroby reumatyczne
str. 196-198

Medycyna ratunkowa
str. 199-200

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 202-206

Aktualizacja podręcznika "Choroby wewnętrzne"
str. 208
Rozdział I.G.2. Komorowe zaburzenia rytmu serca


Medycyna Praktyczna 2007/06

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna