MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          25.09.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2008/03

Rok wydania: 2008 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3593

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 ARTYKUŁY SPECJALNE 

Aktualizacja 2007 wytycznych ACC i AHA dotyczących postępowania w świeżym zawale serca z uniesieniem odcinków ST - jakie są główne zmiany?
Eric R. Bates MD
str. 17-20
"Wybiórcza aktualizacja 2007 wytycznych ACC i AHA z 2004 roku dotyczących postępowania w zawale serca z uniesieniem ST (STEMI)" jest efektem pracy Komitetu Redakcyjnego nad dostosowywaniem istniejących wytycznych do nowych danych i poglądów.

Aktualizacja wytycznych ACC, AHA i SCAI dotyczących przezskórnych interwencji wieńcowych - jakie są najważniejsze zmiany?
Spencer B. King III MD, Sidney C. Smith Jr MD
str. 21-23
Poważnym wyzwaniem dla autorów wytycznych jest nadążanie za ciągłym napływem nowych danych, na których oparte są zalecenia. American College of Cardiology (ACC) i American Heart Association (AHA) opracowują wytyczne obejmujące wiele aspektów diagnostyki i leczenia chorób sercowo-naczyniowych, w tym przezskórne interwencje wieńcowe (percutaneous coronary intervention - PCI).

Kiedy warto wybrać przezskórną interwencję wieńcową zamiast pomostowania aortalno-wieńcowego?
Neville Kukreja MA MRCP, Patrick W. Serruys MD PhD
str. 24-25

Jakie leczenie farmakologiczne najskuteczniej zapobiega zaostrzeniom POChP? Komentarz do badania INSPIRE i ostatnich przeglądów systematycznych Cochrane
Bartolome R. Celli MD
str. 26-30

 POSTĘPY W MEDYCYNIE W 2007 ROKU 

Nadciśnienie tętnicze - postępy 2007
prof. dr hab. med. Włodzimierz Januszewicz
Warszawa
prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz
Klinika Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii w Warszawie
str. 33-48
Autorzy na podstawie badań klinicznych i wytycznych postępowania opublikowanych w 2007 r. omawiają następujące zagadnienia: 1) korzyści z całodobowej rejestracji ciśnienia tętniczego; 2) uszkadzający wpływ aldosteronu na układ sercowo-naczyniowy i korzyści z hamowania układu renina-angiotensyna; 3) rolę oznaczenia stężenia metoksykatecholamin w osoczu w diagnostyce guza chromochłonnego; 4) postępowanie u osób z wysokim prawidłowym ciśnieniem tętniczym; 5) próby stosowania szczepionki przeciwko angiotensynie II.

Reumatologia - postępy 2007
prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska
Katedra i Klinika Reumatologiczno-Rehabilitacyjna i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
str. 50-64
Autorka przedstawia wybrane najważniejsze informacje z badań klinicznych oraz wytycznych postępowania opublikowanych w 2007 r. dotyczących m.in.: 1) wczesnego rozpoznawania reumatoidalnego zapalenia stawów; 2) stosowania leków biologicznych; 3) stosowania glikokortykosteroidów; 4) wczesnej miażdżycy w przebiegu uogólnionych chorób układowych tkanki łącznej; 5) roli obrazowania metodą rezonansu magnetycznego we wczesnym rozpoznawaniu spondyloartropatii.

Osteoporoza - postępy 2007
prof. dr hab. med. Roman S. Lorenc
dr n. przyr. Elżbieta Karczmarewicz
Zakład Biochemii i Medycyny Doświadczalnej Instytutu "Pomnika-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie
dr hab. med. Piotr Głuszko
Zakład Reumatologii i Balneologii CM UJ w Krakowie
str. 65-72
W artykule omówiono wybrane publikacje z 2007 r. dotyczące diagnostyki, profilaktyki i leczenia osteoporozy, ze szczególnym uwzględnieniem roli suplementacji witaminy D, stosowania leków antyresorbcyjnych i anabolizujących.

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Klasyfikacja kardiomiopatii. Stanowisko European Society of Cardiology Working Group on Myocardial and Pericardial Diseases
Classification of the cardiomyopathies: a position statement from the european society of cardiology working group on myocardial and pericardial diseases
P. Elliott, B. Andersson, E. Arbustini, Z. Bilinska, F. Cecchi, P. Charron, O. Dubourg, U. Kühl, B. Maisch, W.J. McKenna, L. Monserrat, S. Pankuweit, C. Rapezzi, P. Seferovic, L. Tavazzi, A. Keren
European Heart Journal, 2007; DOI: 10.1093/eurheartj/ehm342
komentarz: prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska
str. 73-85
W artykule przedstawiono nową klasyfikację kardiomiopatii przyjętą przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne wraz z uzasadnieniem oraz podano podstawowe informacje na temat: 1) kardiomiopatii przerostowej; 2) kardiomiopatii rozstrzeniowej; 3) kardiomiopatii restrykcyjnej; 4) arytmogennej kardiomiopatii prawej komory; 5) kardiomiopatii niesklasyfikowanych.

Żywienie enteralne w intensywnej terapii. Wytyczne European Society for Clinical Nutrition and Metabolism
ESPEN guidelines on enteral nutrition: intensive care
K.G. Kreymann, M.M. Berger, N.E.P. Deutz, M. Hiesmayr, P. Jolliet, G. Kazandjiev, G. Nitenberg, G. van den Berghe, J. Wernerman, DGEM: C. Ebner, W. Hartl, C. Heymann, C. Spies
Clinical Nutrition, 2006; 25: 210-223
komentarz: prof. dr hab. med. Marek Pertkiewicz, dr med. Teresa Korta
str. 86-90
Artykuł jest dziewiątym z serii przedstawiającej aktualne wytyczne Europejskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego i Metabolizmu poświęcone żywieniu przez przewód pokarmowy u chorych leczonych na oddziale intensywnej terapii. Omówiono w nim wskazania do żywienia enteralnego, czas jego wdrożenia, ilość i skład pokarmu, żywienie immunomodulujące oraz sformułowano odnośne zalecenia

Europejskie wytyczne udzielania pierwszej pomocy
European first aid guidelines
S. Van de Velde, P. Broos, M. Van Bouwelen, R. De Win, A. Sermon, J. Verduyckt, A. Van Tichelen, D. Lauwaert, B. Vantroyen, C. Tobback, P. Van den Steene, S. Villere, C. Urkia Mieres, G. Göbl, S. Schunder, K. Monsieurs, J. Bierens, P. Cassan, E. Davoli, M. Sabbe, G. Lo, M. De Vries, B. Aertgeerts, on behalf of the European First Aid Manual project by the Belgian Red Cross-Flanders
komentarz: prof. dr hab. med. Juliusz Jakubaszko
str. 91-96
W artykule przedstawiono podstawowe zasady udzielania pomocy, w przypadku gdy nie dysponuje się specjalistycznym sprzętem. Omówiono: 1) środki ostrożności i ogólne postępowanie w razie wypadku drogowego, pożaru wypadku spowodowanego prądem elektrycznym w domu; 2) zasady ewakuacji poszkodowanych; 3) ocenę wstępną i wezwanie pomocy; 4) kontrolę zakażeń; 5) postępowanie w przypadku krwawienia, ran, oparzenia; 6) postępowanie w razie ran kręgosłupa i głowy, obrażeń mięśniowo-szkieletowych; 7) zatrucie substancjami przyjętymi doustnie.


Powiązane materiały audiowizualne

"Lotne" szpitalne zespoły szybkiej pomocy w intensywnej terapii
prof. Roman Jaeschke (McMaster University, Ontario, Kanada PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 98-99

Łączne stosowanie klopidogrelu i kwasu acetylosalicylowego w porównaniu z samym kwasem acetylosalicylowym w prewencji zdarzeń sercowo-naczyniowych - przegląd systematyczny
opracowanie na podstawie: Clopidogrel plus aspirin versus aspirin alone for preventing cardiovascular disease (review)
T.T. Keller, A. Squizzato, S. Middeldorp
Cochrane Database of Systematic Reviews, 2007; Issue 3: Art. No.: CD005158 DOI: 10.1002/14651858.CD005158.pub2
komentarz: prof. dr hab. med. Anetta Undas
str. 100-103
U chorych na przewlekłą stabilną ChSN na podłożu miażdżycy lub obciążonych licznymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego, ale bez klinicznie jawnej choroby, łączne stosowanie ASA i klopidogrelu przez 28 miesięcy, w porównaniu z samym ASA, nie wpływa znamiennie na ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych oraz ryzyko poważnych krwawień, natomiast u chorych z NSTE-ACS zmniejsza ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych, ale jednocześnie zwiększa ryzyko poważnych krwawień.

Porównanie heparyn drobnocząsteczkowych i heparyny niefrakcjonowanej w zapobieganiu żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej u chorych ze świeżym udarem niedokrwiennym - przegląd systematyczny
opracowanie na podstawie: Differences between low-molecular-weight and unfractionated heparin for venous thromboembolism prevention following ischemic stroke
A.F. Shorr, W.L. Jackson, J.H. Sherner, L.K. Moores
Chest, 2008; 133: 149-155
str. 104-108
U chorych ze świeżym udarem niedokrwiennym mózgu heparyna drobnocząsteczkowa, w porównaniu z heparyną niefrakcjonowaną, skuteczniej zapobiega żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej (zarówno proksymalnej zakrzepicy żył głębokich, jak i zatorowości płucnej), a przy tym nie zwiększa ryzyka udaru krwotocznego, poważnego krwawienia pozaczaszkowego i zgonu.

Skuteczność salmeterolu z flutikazonem w porównaniu z tiotropium w zapobieganiu zaostrzeniom POChP - badanie INSPIRE
opracowanie na podstawie: The prevention of chronic obstructive pulmonary disease exacerbations by salmeterol/fluticasone propionate or tiotropium bromide
J.A. Wedzicha, P.M.A. Calverley, T.A. Seemungal, G. Hagan, Z. Ansari, R.A. Stockley, for the INSPIRE Investigators
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 2008; 177: 19-26
str. 110-114
U chorych na ciężką lub bardzo ciężką przewlekłą obturacyjną chorobę płuc przewlekłe stosowanie salmeterolu z flutikazonem, w porównaniu z samym tiotropium, w podobnym stopniu zapobiegało zaostrzeniom oraz miało podobny wpływ na czynność płuc. Leczenie salmeterolem i flutikazonem wiązało się z mniejszym ryzykiem zgonu, lepszą jakością życia, ale z większym ryzykiem poważnych zdarzeń niepożądanych, w tym zapalenia płuc. Interpretację wyników utrudnia duży odsetek chorych, którzy wycofali się z badania.

Łączne stosowanie glikokortykosteroidu wziewnego i długo działającego beta2-mimetyku z jednego inhalatora w porównaniu ze stosowaniem samego długo działającego beta2-mimetyku w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc - przegląd systematyczny
opracowanie na podstawie: Combined corticosteroid and long-acting beta-agonist in one inhaler versus long-acting beta-agonist for chronic obstructive pulmonary disease (review)
L.J. Nannini, C.J. Cates, T.J. Lasserson, P. Poole
Cochrane Database of Systemic Reviews, 2007; Issue 4: Art. No.: CD006829 DOI: 10.1002/14651858. CD006829
str. 116-118
U chorych na stabilną umiarkowaną lub ciężką przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP), bez zaostrzenia w ciągu ostatniego miesiąca, łączne stosowanie glikokortykosteroidu i długo działającego beta2-mimetyku (LABA; z jednego inhalatora), w porównaniu ze stosowaniem samego LABA, zmniejsza częstość zaostrzeń POChP oraz poprawia jakość życia chorych i czynność płuc, ale zwiększa ryzyko wystąpienia zapalenia płuc i nie wpływa na ryzyko zgonu.

Przewlekłe leczenie glikokortykosteroidem i długo działającym beta2-mimetykiem (z jednego inhalatora), w porównaniu z samym glikokortykosteroidem wziewnym, zmniejsza częstość zaostrzeń i ryzyko zgonu u chorych na umiarkowaną lub ciężką POChP
na podstawie: Combined corticosteroid and long-acting beta-agonist in one inhaler versus inhaled steroids for chronic obstructive pulmonary disease
Nannini L.J. i wsp.
Cochrane Database Syst. Rev., 2007, Issue 4. Art. No.: CD006826. DOI: 10.1002/14651858.CD006826
str. 120

Przewlekłe leczenie glikokortykosteroidem i długo działającym beta2-mimetykiem (z jednego inhalatora), w porównaniu z placebo, zmniejsza częstość zaostrzeń i ryzyko zgonu u chorych na umiarkowaną lub ciężką POChP
na podstawie: Combined corticosteroid and long-acting beta-agonist in one inhaler versus placebo for chronic obstructive pulmonary disease
Nannini L.J. i wsp.
Cochrane Database Syst. Rev., 2007, Issue 3. Art. No.: CD003794. DOI: 10.1002/14651858.CD003794.pub3
str. 121-122

U chorych z zaostrzeniem POChP stosowanie prednizolonu od początku doustnie nie było mniej skuteczne niż stosowanie początkowo dożylnie
na podstawie: Oral or iv prednisolone in the treatment of COPD exacerbations: a randomized, controlled, double-blind study
de Jong Y.P. i wsp.
Chest, 2007; 132: 1741-1747
str. 122

Skuteczność ziół i preparatów homeopatycznych w prewencji i leczeniu grypy lub infekcji grypopodobnej nie została ustalona
na podstawie: Complementary medicine for treating or preventing influenza or influenza-like illness
Guo R. i wsp.
Am. J. Med., 2007; 120: 923-929
str. 122-123

Dodatkowe zastosowanie diklofenaku lub terapii manualnej u chorych z ostrym nieswoistym bólem krzyża otrzymujących zalecane leczenie pierwszego wyboru (porada i paracetamol w pełnej dawce) nie przyśpieszyło ustąpienia dolegliwości
na podstawie: Assessment of diclofenac or spinal manipulative therapy, or both, in addition to recommended first-line treatment for acute low back pain: a randomised controlled trial
Hancock M.J. i wsp.
Lancet, 2007; 370: 1638-1643
str. 123-124

Leczenie operacyjne przepukliny jądra miażdżystego (mikrodiscektomia) znosiło objawy rwy kulszowej szybciej niż leczenie zachowawcze
na podstawie: Surgery versus prolonged conservative treatment for sciatica
W.C. Peul i wsp.
N. Engl. J. Med., 2007; 356: 2245-2256
str. 124

Porównanie skuteczności szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i immunoglobuliny w profilaktyce poekspozycyjnej
opracowanie na podstawie: Hepatitis A vaccine versus immune globulin for postexposure prophylaxis
J.C. Victor, A.S. Monto, T.Y. Surdina, S.Z. Suleimenova, G. Vaughan, O.V. Nainan, M.O. Favorov, H.S. Margolis, B.P. Bell
The New England Journal of Medicine, 2007; 357: 1685-1694
str. 124-125
Podanie szczepionki osobom, które miały kontakt z chorymi na WZW typu A, jest nie mniej skuteczne w zapobieganiu wtórnym zakażeniom niż podanie immunoglobuliny. Stosunkowo mała liczba zachorowań na WZW typu A potwierdza dużą skuteczność obu metod, jednak - jak podkreślają autorzy badania - utrudnia jednoznaczną interpretację wyniku. Dodatkową zaletą szczepienia jest wytworzenie długotrwałej odporności.

Rak szyjki macicy a antykoncepcja hormonalna: łączna analiza danych 16 573 kobiet chorych na raka szyjki macicy oraz 35 509 kobiet niechorujących na ten nowotwór, przeprowadzona na podstawie 24 badań epidemiologicznych
opracowanie na podstawie: Cervical cancer and hormonal contraceptives: collaborative reanalysis of individual data for 16 573 women with cervical cancer and 35 509 women without cervical cancer from 24 epidemiological studies
International Collaboration of Epidemiological Studies of Cervical Cancer
Lancet, 2007; 370: 1609-1621
str. 126

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektrokardiografia
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 128-129

Kardiologia
78-letnia kobieta z bólem wieńcowym i uniesieniem odcinków ST

lek. Piotr Kukla
Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach
dr med. Ewa Rzepka
Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach
lek. Dawid Giszterowicz
lek. Renata Korpak-Wysocka
Oddział Kardiologii Inwazyjnej w Nowym Sączu
str. 130-135

Medycyna ratunkowa. Oparzenie termiczne
dr med. Jan Ciećkiewicz
Instytut Ratownictwa Medycznego w Krakowie
str. 136

Alergeny
Odcinek 124: słonecznik

prof. dr hab. med. Edward Rudzki
Klinika Dermatologiczna Akademii Medycznej w Warszawie
str. 139-142

 PYTANIA DO EKSPERTÓW 

Zapytaj eksperta. Problemy w diabetologii
prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki
Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych CM UJ w Krakowie
str. 143-148

 ETYKA 

Szacunek dla życia i śmierci człowieka w okresie prenatalnym
prof. dr hab. Marian Machinek MSF
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
str. 149-154
Pytanie o status moralny i prawny oraz wynikający z niego sposób odniesienia do istoty ludzkiej w okresie prenatalnym należy do najstarszych, a jednocześnie najbardziej kontrowersyjnie dyskutowanych zagadnień z pogranicza medycyny, etyki i prawa.

 PRAWO MEDYCZNE 

Czas pracy lekarza pracownika
sędzia Mariusz Żelichowski
Sąd Rejonowy w Kielcach
str. 155-156
Lekarz wykonujący swój zawód w zakładzie opieki zdrowotnej w ramach stosunku pracy posiada w nim status pracownika.

 ORZECZNICTWO LEKARSKIE 

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z Funduszu Wypadkowego
prof. dr hab. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska
Szkoła Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
str. 157-169
Ubezpieczenie wypadkowe jest obowiązkowe dla osób podlegających ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu.

 MISCELLANEA 

Indukowane pluripotentne komórki macierzyste - nadzieja medycyny regeneracyjnej
prof. dr hab. med. Marek Sanak
Zakład Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej
II Katedry Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
str. 161-164

 PROGRAMY EDUKCAYJNE 

Zasady uczestnictwa w programach edukacyjnych Medycyny Praktycznej
str. 165-166

Podstawy Evidence Based Medicine
str. 167-170

Nadciśnienie tętnicze
str. 171-173

Niewydolność serca
str. 174-176

Leczenie przeciwzakrzepowe
str. 177-179

Alergologia
str. 180-181

Choroby układu oddechowego
str. 182-184

Leczenie uzależnienia od tytoniu
str. 185-187

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 188-192

Komunikaty


Medycyna Praktyczna 2008/03

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna