MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          24.10.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2008/04

Rok wydania: 2008 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3602

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 ARTYKUŁY SPECJALNE 

Aktualizacja 2007 "Światowej inicjatywy rozpoznawania, prewencji i leczenia astmy" (GINA) - co nowego?
Paul M. O'Byrne MB
str. 18-20
Światowa Inicjatywa Zwalczania Astmy (Global Initiative for Asthma - GINA) została zainicjowana na początku lat 90. XX w. pod auspicjami amerykańskiego Narodowego Instytutu Serca, Płuc i Krwi (National Heart, Lung and Blood Institute - NHLBI), wchodzącego w skład National Institutes of Health, oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Nowe wytyczne ACCP leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca w stopniu zaawansowania IIIA(N2) - europejski punkt widzenia
Kurt G. Tournoy MD PhD, Jan P. van Meerbeeck MD PhD
str. 22-26
Celem tych wytycznych jest pomoc lekarzom zajmującym się chorobami klatki piersiowej w osiągnięciu jak najlepszych wyników leczenia chorych przy zastosowaniu najnowszych technik i wiedzy opartej na danych naukowych.

Aktualizacja międzynarodowych zaleceń dotyczących postępowania w ciężkiej sepsie i wstrząsie septycznym 2008 - czy powinniśmy zmienić naszą obecną praktykę kliniczną?
Roman Jaeschke MD MSc, dr med. Jan Brożek, Phillip R. Dellinger MD
str. 27-31
Sepsa jest częstą chorobą charakteryzującą się współwystępowaniem zakażenia i ogólnoustrojowej reakcji zapalnej.

Amerykańskie wytyczne dotyczące postępowania w przypadku samoistnego krwotoku śródmózgowego u dorosłych - perspektywa europejska
prof. dr med. Thorsten Steiner, dr Eric Jüttler
str. 32-34
Krwotok śródmózgowy (intracerebral hemorrhage - ICH) należy do najpoważniejszych postaci udaru.

 POSTĘPY W MEDYCYNIE W 2007 ROKU 

Nefrologia - postępy 2007
prof. dr hab. med. Franciszek Kokot
Katedra i Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
prof. dr hab. med. Marian Klinger
Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej AM we Wrocławiu
prof. dr hab. med. Bolesław Rutkowski
Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych AM w Gdańsku
prof. dr hab. med. Magdalena Durlik
Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii Instytutu Transplantologii Warszawskiego UM
str. 37-55
Autorzy na podstawie prezentacji zjazdowych i publikacji w 2007 r. omawiają następujące zagadnienia: 1) nadciśnienie tętnicze a nerki; 2) nowości w patogenezie, diagnostyce i leczeniu glomerulopatii, 3) leczenie nerkozastępcze u osób w podeszłym wieku; 4) leczenie niedokrwistości nerkopochodnej; 5) postępy w leczeniu immunosupresyjnym chorych poddawanych przeszczepieniu nerki i nową klasyfikację przewlekłego uszkodzenia przeszczepu.

Diabetologia - postępy 2007
prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki
Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych CM UJ w Krakowie
str. 56-67
Autor przedstawia wybrane najważniejsze informacje z badań klinicznych oraz wytycznych postępowania opublikowanych w 2007 r. dotyczących m.in.: 1) leczenia hiperglikemii u chorych na cukrzycę typu 2; 2) postępowania w nieprawidłowej glikemii na czczo i nieprawidłowej tolerancji glukozy; 3) postępowania w glikemii poposiłkowej; 5) kontrowersji wokół bezpieczeństwa stosowania pochodnych tiazolidynodionu; 6) skuteczności leków działających na oś inkretynową; 7) leczenia skojarzonego u chorych na cukrzycę typu 2; 8) diety dla chorych na cukrzycę.

Alergologia - postępy 2007
prof. dr hab. med. Jerzy Kruszewski
Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
str. 68-80
Zaktualizowano wytyczne Światowej Inicjatywy Zwalczania Astmy (GINA). Ukazały się wytyczne British Society for Allergy and Clinical Immunology dotyczące postępowania w przewlekłej pokrzywce i obrzękach naczynioruchowych zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. Opublikowano stanowisko EAACI dotyczące postępowania w anafilaksji u dzieci. Ukazały się sprzeczne doniesienia dotyczące skuteczności metod podjęzykowego podawania szczepionek alergenowych.

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Prowadzenie glikokortykoterapii ogólnoustrojowej w chorobach reumatycznych. Zalecenia EULAR oparte na danych naukowych
EULAR evidence-based recommendations on the management of systemic glucocorticoid therapy in rheumatic diseases
J.N. Hoes, J.W.G. Jacobs, M. Boers, D. Boumpas, F. Buttgereit, N. Caeyers, E.H. Choy, M. Cutolo, J.A.P. Da Silva, G. Esselens, L. Guillevin, I. Hafstrom, J.R. Kirwan, J. Rovensky, A. Russell, K.G. Saag, B. Svensson, R. Westhovens, H. Zeidler, J.W.J. Bijlsma
Annals of the Rheumatic Diseases, 2007; 66: 1560-1567 (DOI: 10.1136/ard.2007.072157)
str. 82-95
Artykuł zawiera aktualne zalecenia Europejskiej Ligi do Walki z Chorobami Reumatycznymi (EULAR) dotyczące bezpiecznego ogólnoustrojowego stosowania glikokortykosteroidów w chorobach reumatycznych.

Międzynarodowe wytyczne postępowania w ciężkiej sepsie i wstrząsie septycznym - Surviving Sepsis Campaign 2008
opracowanie na podstawie: Surviving Sepsis Campaign: International guidelines for management of severe sepsis and septic shock: 2008
R.P. Dellinger, M.M. Levy, J.M. Carlet, J. Bion, M.M. Parker, R. Jaeschke, C. Reinhart, D.C. Angus, C. Brun-Buisson, R. Beale, T. Calandra, J.-F. Dhalnaut, H. Gerlach, M. Harvey, J.J. Marini, J. Marshall, P. Ranieri, G. Ramsay, J. Sevransky, B.T. Thompson, S. Townsend, J.S. Vender, J.L. Zimmerman, J.-L. Vincent; for the International Surviving Sepsis Campaign Guidelines Committee
Intensive Care Medicine, 2008; 34: 17-60 (DOI: 10.1007/s00134-007-0934-2) Critical Care Medicine, 2008; 36: 296-327 (DOI: 10.1097/01.CCM.0000298158.12101.41)
komentarz: prof. dr hab. med. Andrzej Kübler
str. 96-109
Artykuł zawiera zalecenia dotyczące rozpoznania i leczenia ciężkiej sepsy i wstrząsu septycznego, pochodzące z najnowszych, zaktualizowanych wytycznych opracowanych przez międzynarodowy zespół ekspertów.

Zalecenia dotyczące postępowania w półpaścu
opracowanie na podstawie: Recommendations for the management of herpes zoster
R.H. Dworkin, R.W. Johnson, J. Breuer, J.W. Gnann, M.J. Levin, M. Backonja, R.F. Betts, A.A. Gershon, M.L. Haanpää, M.W. McKendrick, T.J. Nurmikko, A. Louise Oaklander, M.N. Oxman, D. Pavan-Langston, K.L. Petersen, M.C. Rowbotham, K.E. Schmader, B.R. Stacey, S.K. Tyring, A.J.M. van Wijck, M.S. Wallace, S.W. Wassilew, R.J. Whitley
Clinical Infectious Diseases, 2007; 44 (suppl. 1): S1-S26
str. 110-126
W artykule przedstawiono aktualne praktyczne informacje na temat półpaśca, w tym: 1) aspekty epidemiologiczne; 2) diagnostykę różnicową i badania laboratoryjne; 3) powikłania półpaśca; 4) leczenie chorych immunokompetentnych i chorych z upośledzoną odpornością.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 128-129

Porównanie skuteczności inhibitorów konwertazy angiotensyny i blokerów receptora angiotensynowego w leczeniu nadciśnienia tętniczego pierwotnego - przegląd systematyczny
opracowanie na podstawie: Systematic review: Comparative effectiveness of angiotensin-converting enzyme inhibitors and angiotensin II receptor blockers for treating essential hypertension
D.B. Matchar, D.C. McCrory, L.A. Orlando, M.R. Patel, U.D. Patel, M.B. Patwardhan, B. Powers, G.P. Samsa, R.N. Gray
Annals of Internal Medicine, 2008; 148: 16-29
komentarz: prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz, lek. Aleksander Prejbisz
str. 130-136
U dorosłych chorych na pierwotne nadciśnienie tętnicze stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny w porównaniu z antagonistami receptora angiotensynowego wiąże się z podobną kontrolą ciśnienia tętniczego, podobnym wpływem na profil metaboliczny, czynność i masę lewej komory, ale z większym ryzykiem wystąpienia kaszlu i przerwania leczenia z powodu działań niepożądanych.

Stosowanie statyn w profilaktyce udaru mózgu - przegląd systematyczny
opracowanie na podstawie: Statin therapy in stroke prevention: a meta-analysis involving 121 000 patients
C. O'Regan, P. Wu, P. Arora, D. Perri, E.J. Mills
The American Journal of Medicine, 2008; 121: 24-33
komentarz: prof. dr hab. med. Anna Członkowska
str. 138-144
Stosowanie statyn przez okres od 1 do 6,1 roku, w porównaniu z placebo lub zwykłą opieką, wiąże się ze zmniejszeniem ryzyka zgonu z jakiejkolwiek przyczyny i z przyczyn sercowo-naczyniowych, ryzyka jakiegokolwiek udaru mózgu i niekrwotocznych incydentów naczyniowomózgowych. Zaobserwowano związek między zmniejszeniem śmiertelności a obniżeniem stężenia cholesterolu LDL.

Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz jej profilaktyka w warunkach opieki szpitalnej - badanie ENDORSE
opracowanie na podstawie: Venous thromboembolism risk and prophylaxis in the acute hospital care setting (ENDORSE study): a multinational cross-sectional study
A.T. Cohen, V.F. Tapson, J.F. Bergmann, S.Z. Goldhaber, A.K. Kakkar, B. Deslandes, W. Huang, M. Zayaruzny, L. Emery, F.A. Anderson Jr, for the ENDORSE Investigators
The Lancet, 2008; 371: 387-394
komentarz: prof. dr hab. med. Krystyna Zawilska
str. 145-149
Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej stwierdzono u ponad połowy chorych hospitalizowanych z przyczyn internistycznych lub chirurgicznych. Tylko około połowa tych chorych była objęta odpowiednią profilaktyką, przy czym odsetek był większy wśród chorych chirurgicznych.

Witamina D w przewlekłej chorobie nerek - przegląd systematyczny
opracowanie na podstawie: Meta-analysis: vitamin D compounds in chronic kidney disease
S.C. Palmer, D.O. McGregor, P. Macaskill, J.C. Craig, G.J. Elder, G.F.M. Strippoli
Annals of Internal Medicine, 2007; 147: 840-853
komentarz: prof. dr hab. med. Franciszek Kokot
str. 150-153
U chorych na przewlekłą chorobę nerek stosowanie klasycznych preparatów witaminy D, w porównaniu z placebo, wiąże się z większym ryzykiem wystąpienia hiperkalcemii i hiperfosfatemii, a stosowanie nowych preparatów witaminy D, w porównaniu z placebo - z większym ryzykiem hiperkalcemii. Stosowanie witaminy D nie wpływa na częstość złamań, zespołów bólowych kości, konieczności wykonania paratyreoidektomii oraz na ryzyko zgonu. Nie stwierdzono znamiennych różnic między chorymi otrzymującymi klasyczne preparaty witaminy D a chorymi otrzymującymi nowe preparaty witaminy D. Wartość stosowania witaminy D u chorych na przewlekłą chorobę nerek pozostaje niepewna.

U chorych w stanie wstrząsu septycznego hydrokortyzon w porównaniu z placebo nie zmniejszył ryzyka zgonu w ciągu 28 dni obserwacji - badanie CORTICUS
na podstawie: Hydrocortisone therapy for patients with septic
Sprung C.L. i wsp.
shock. N. Engl. J. Med., 2008; 358: 111-124
str. 154
U chorych w stanie wstrząsu septycznego stosowanie hydrokortyzonu w porównaniu z placebo nie zmniejszyło ryzyka zgonu w ciągu 28 dni obserwacji i nie zwiększyło prawdopodobieństwa opanowania wstrząsu, ale skróciło czas do jego opanowania.

U chorych z ciężką sepsą lub we wstrząsie septycznym ani intensywna insulinoterapia, ani wlew skrobi hydroksyetylowanej nie zmniejszyły ryzyka zgonu, natomiast powodowały istotne skutki niepożądane - badanie VISEP
na podstawie: Intensive insulin therapy and pentastarch resuscitation in severe sepsis.
Brunkhorst F.M. i wsp.
N. Engl. J. Med., 2008; 358: 125-139
str. 154
U chorych z ciężką sepsą lub we wstrząsie septycznym ani intensywna insulinoterapia, ani wlew skrobi hydroksyetylowanej nie zmniejszyły ryzyka zgonu, natomiast powodowały istotne skutki niepożądane - badanie VISEP

U chorych w stanie wstrząsu septycznego dodatkowe stosowanie wazopresyny w małej dawce w porównaniu z dodaniem noradrenaliny do wyjściowo stosowanego leku wazoaktywnego nie zmniejszyło ryzyka zgonu - badania VASST
na podstawie: Vasopressin versus norepinephrine infusion in patients with septic shock
Russell J.A.
N. Engl. J. Med., 2008; 358: 877-887
str. 155

Długotrwałe używanie marihuany wiąże się ze zwiększeniem ryzyka zachorowania na raka płuca
na podstawie: Cannabis use and risk of lung cancer: a case-control study
Aldington S. i wsp.
Eur. Resp. J., 2008; 31: 280-286
str. 156
Długotrwałe używanie marihuany wiąże się ze zwiększeniem ryzyka raka płuca.

Używanie kasku motocyklowego zmniejsza ryzyko zgonu i urazu głowy motocyklisty w wypadku komunikacyjnym
na podstawie: Helmets for preventing injury in motorcycle riders
Liu B.C. i wsp.
Cochrane Database Syst. Rev., 2008, Issue 1. Art. No.: CD004333
str. 156

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektrokardiografia
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 158-159

Kardiologia
69-letni chory z wysiłkowym bólem w klatce piersiowej

lek. Bogumił Ramotowski, prof. dr hab. med. Tomasz Pasierski
Oddział Kardiologii i Chorób Naczyń Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie
str. 160-170

Medycyna ratunkowa. Amputacja urazowa
dr med. Jan Ciećkiewicz
Instytut Ratownictwa Medycznego w Krakowie
str. 171-174

Ultrasonografia. 60-letni mężczyzna po ostrym zapaleniu trzustki
dr hab. med. Andrzej Smereczyński
Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych
Zakład Genetyki i Patomorfologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
str. 175-176

 ETYKA 

Ból i jego granice
prof. dr hab. med. Roman Szulc
I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
str. 178-180
Niesienie ulgi w bólu i cierpieniu jest jednym z głównych zadań współczesnej medycyny.

 PRAWO MEDYCZNE 

Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie
sędzia Mariusz Żelichowski
Sąd Rejonowy w Kielcach
str. 181-184
Postęp wiedzy i techniki biomedycznej, jaki się dokonał w ostatnich dziesięcioleciach, stworzył realne zagrożenie dla praw i wolności człowieka na polu biologii i medycyny.

Sprzedaż leków przez lekarza
sędzia Mariusz Żelichowski
Sąd Rejonowy w Kielcach
str. 185-186
Przepisywanie leków należy do rutynowych czynności wykonywanych przez lekarza w ramach jego pracy zawodowej.

 ORZECZNICTWO LEKARSKIE 

Świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników
prof. dr hab. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska
Szkoła Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
str. 187-190
Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników z 20 grudnia 1990 roku wprowadziła nowe uregulowania dotyczące przyznawania świadczeń z ubezpieczenia społecznego dla rolników, ich małżonków i pracujących z nimi domowników.

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Zasady uczestnictwa w programach edukacyjnych Medycyny Praktycznej
str. 191-192

Podstawy Evidence Based Medicine
str. 193-195

Niewydolność serca
str. 196-197

Endokrynologia
str. 199-201

Alergologia
str. 202-203

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 204-208

Komunikaty


Medycyna Praktyczna 2008/04

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna