MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          16.10.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2008/06

Rok wydania: 2008 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3618

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 ARTYKUŁY SPECJALNE 

Inhibitory konwertazy angiotensyny i blokery receptora angiotensynowego w kardiologii prewencyjnej - który lek stosować i czego oczekiwać w świetle badania ONTARGET?
John A. Cairns MD FRCPC FACC
str. 15-21

Dieta o małym indeksie glikemicznym - nowy sposób odżywiania dla wszystkich?
Jennie Brand-Miller PhD, Kate Marsh
str. 22-25

Jaki lek zastosować w celu ułatwienia pacjentowi zaprzestania palenia tytoniu?
Philip Tonnesen MD PhD
str. 26-30

 POSTĘPY W MEDYCYNIE W 2007 ROKU 

Prewencja chorób sercowo-naczyniowych - postępy 2007
prof. dr hab. med. Wiktor B. Szostak
Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie
prof. dr hab. med. Barbara Cybulska
Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie
Szkoła Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
str. 33-50
Autorzy omawiają wybrane publikacje z 2007 r. dotyczące m.in.: 1) zmian w zapadalności i umieralności na choroby sercowo-naczyniowe; 2) rodzajów diety w leczeniu otyłości; 3) docelowego stężenia cholesterolu frakcji LDL u osób obciążonych dużym ryzykiem; 4) wskazań do leczenia dużą dawką statyny; 5) nowych metod zwiększania stężenia cholesterolu HDL w osoczu; 6) stosowania ASA w prewencji pierwotnej i wtórnej.

Neurologia - postępy 2007
prof. dr hab. med. Anna Członkowska
II Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Katedra Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
str. 51-60
Autorka przedstawia wybrane doniesienia z 2007 r. dotyczące m.in.: 1) udaru mózgu; 2) stwardnienia rozsianego; 3) padaczki; 4) bólu krzyża; 5) innych chorób neurologicznych.

Choroby zakaźne - postępy 2007
prof. dr hab. med. Jacek Juszczyk
Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
str. 62-70
Autor przedstawia wybrane doniesienia z 2007 r. dotyczące: 1) epidemiologii chorób zakaźnych w Europie; 2) szczepionek przeciwwirusowych; 3) zakażenia HIV i AIDS; 4) wirusowych zapaleń wątroby.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Leczenie nadciśnienia tętniczego u osób w wieku >=80 lat - badanie HYVET
opracowanie na podstawie: Treatment of hypertension in patients 80 years of age or older
N.S. Beckett, R. Peters, A.E. Fletcher, J.A. Staessen, L. Liu, D. Dumitrascu, V. Stoyanovsky, R.L. Antikainen, Y. Nikitin, C. Anderson, A. Belhani, F. Forette, C. Rajkumar, L. Thijs, W. Banya, C.J. Bulpitt, for the HYVET Study Group
The New England Journal of Medicine, 2008; 358: 1887-1898
komentarz: prof. dr hab. med. Kalina Kawecka-Jaszcz, dr med. Marek Klocek
str. 74-80
U chorych w wieku >=80 lat z utrwalonym nadciśnieniem tętniczym stosowanie indapamidu albo indapamidu i peryndoprylu w leczeniu nadciśnienia tętniczego w celu osiągnięcia wartości ciśnienia tętniczego <150/80 mm Hg zmniejsza ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, ryzyko zgonu z powodu udaru mózgu oraz ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych i ryzyko niewydolności serca.

Długoterminowe leczenie farmakologiczne nadwagi i otyłości - metaanaliza
opracowanie na podstawie: Long term pharmacotherapy for obesity and overweight: updated meta-analysis
D. Rucker, R. Padwal, S.K. Li, C. Curioni, D.C.W. Lau
BMJ, 2007; 335: 1194-1199
komentarz: prof. dr hab. med. Barbara Zahorska-Markiewicz
str. 81-84
U osób z otyłością orlistat, sibutramina i rimonabant zmniejszają masę ciała tak w całej populacji, jak i u chorych na cukrzycę, natomiast wpływ tych leków na profil czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego jest zróżnicowany.

Dieta o małym indeksie lub małym ładunku glikemicznym w leczeniu nadwagi i otyłości - przegląd systematyczny
opracowanie na podstawie: Low glycaemic index or low glycaemic load diets for overweight and obesity (review)
D.E. Thomas, E.J. Elliott, L. Baur
Cochrane Database of Systematic Reviews, 2007; Issue 3. Art. No.: CD005105 DOI: 10.1002/14651858.CD005105.pub2
komentarz: dr hab. n. farm. Małgorzata Schlegel-Zawadzka
str. 85-89
U osób z nadwagą lub otyłością dieta o małym indeksie glikemicznym, w porównaniu z dietami innego rodzaju, skuteczniej powoduje utratę masy ciała i masy tkanki tłuszczowej oraz zmniejszenie stężenia cholesterolu całkowitego i LDL. Nie było danych na temat wpływu diety określonego rodzaju na ryzyko zgonu i jakość życia oraz objawów niepożądanych.

Wareniklina w porównaniu z przezskórnymi plastrami nikotynowymi w leczeniu uzależnienia od tytoniu
opracowanie na podstawie: Varenicline versus transdermal nicotine patch for smoking cessation: results from a randomised, open-label trial
H.-J. Aubin, A. Bobak, J.R. Britton, C. Oncken, C.B. Billing Jr, J. Gong, K.E. Williams, K.R. Reeves
Thorax, 2008; publikacja elektroniczna 8 lutego, DOI: 10.1136/thx.2007.090647
str. 90-93
Leczenie warenikliną w porównaniu ze stosowaniem nikotynowej terapii zastępczej (NTZ w formie plastrów) zwiększało szansę potwierdzonej trwałej abstynencji w ciągu ostatnich 4 tygodni leczenia, ale nie w okresie od ostatnich 4 tygodni leczenia do 24. i 52. tygodnia obserwacji. Wareniklina częściej niż NTZ powodowała objawy niepożądane i wycofanie się z badania z tego powodu, ale też zmniejszenie niektórych objawów abstynencji.

Cyklezonid w dawce 50-1600 µg/d w porównaniu z placebo skutecznie poprawia czynność płuc, zmniejsza nasilenie objawów astmy i zużycie leków doraźnych u chorych dorosłych i dzieci
na podstawie: Ciclesonide versus placebo for chronic asthma in adults and children
Manning P. i wsp.
Cochrane Database Syst. Rev., 2008, Issue 2. Art. No.: CD006217. DOI: 10.1002/14651858.CD006217.pub2
str. 94
Cyklezonid w dawce 50-1600 µg/d w porównaniu z placebo skutecznie poprawia czynność płuc, zmniejsza nasilenie objawów astmy i zużycie leków doraźnych w okresie 12 tygodni. Nie ma danych pozwalających określić długoterminowe efekty stosowania cyklezonidu (częstość zaostrzeń i skutki uboczne).

Cyklezonid poprawia czynność płuc u dorosłych i dzieci chorych na astmę w podobnym stopniu jak beklometazon, budezonid i flutikazon stosowane wziewnie
na podstawie: Ciclesonide versus other inhaled steroids for chronic asthma in children and adults
Manning P. i wsp.
Cochrane Database Syst. Rev., 2008, Issue 2. Art. No.: CD007031. DOI: 10.1002/14651858.CD007031
str. 95
Według autorów przeglądu w dawkach 1:1 cyklezonid jest równie skuteczny jak beklometazon i budezonid w zakresie poprawy PEF i jak flutikazon w zakresie poprawy czynności płuc (ocenianej na podstawie PEF i FEV1).

U chorych na astmę mechaniczne i chemiczne metody zmniejszania stężenia alergenów roztoczy kurzu domowego nie zmniejszają nasilenia objawów choroby i nie zwiększają prawdopodobieństwa poprawy klinicznej
na podstawie: House dust mite control measures for asthma
Gotzsche P.C. i wsp.
Cochrane Database Syst. Rev., 2008, Issue 2. Art. No.: CD001187. DOI: 10.1002/14651858.CD001187.pub3
str. 96
U chorych na astmę dotychczas stosowane mechaniczne i chemiczne metody zmniejszania stężenia alergenów roztoczy kurzu domowego (rozpatrywane łącznie i w podgrupach), w porównaniu z placebo lub niestosowaniem żadnej interwencji, nie zmniejszają istotnie nasilenia objawów choroby i nie zwiększają prawdopodobieństwa poprawy klinicznej.

Glikokortykosteroidy doustne, w porównaniu z placebo i z 5-aminosalicylanami, zwiększają prawdopodobieństwo uzyskania remisji choroby Leśniowskiego i Crohna
na podstawie: Traditional corticosteroids for induction of remission in Crohn's disease
Benchimol E.I. i wsp.
Cochrane Database of Syst. Rev., 2008; Issue 2. Art. No.: CD006792. DOI: 10.1002/14651858.CD006792.pub2
str. 97
GKS doustne, w porównaniu z placebo i z 5-ASA, zwiększają prawdopodobieństwo uzyskania remisji u chorych na ChLC.

U chorych na nowotwór złośliwy stosowanie HDCz w porównaniu z warfaryną lub acenokumarolem w długotrwałym leczeniu ŻChZZ zmniejsza ryzyko jej nawrotu
na podstawie: Anticoagulation for the long term treatment of venous thromboembolism patients with cancer (Review)
Akl E.A. i wsp.
Cochrane Database Syst. Rev., 2008, Issue 2. Art. No.: CD006650.DOI: 10.1002/14651858.CD006650.pub2
str. 97
U chorych na nowotwór złośliwy stosowanie HDCz w porównaniu z VKA w długotrwałym leczeniu ŻChZZ zmniejsza ryzyko jej nawrotu, ale nie zmniejsza ryzyka zgonu.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektrokardiografia
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 100-101

Kardiologia
65-letni mężczyzna z bólem w klatce piersiowej i w nadbrzuszu

dr med. Anna Konopka
dr hab. med. Janina Stępińska
Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej Instytutu Kardiologii w Warszawie
str. 102-110

Pneumonologia
75-letnia kobieta z dusznością nocną

dr med. Piotr Boros
Zakład Fizjopatologii Oddychania i Poradnia Astmy, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
prof. dr hab. med. Ewa Niżankowska-Mogilnicka
Klinika Pulmonologii, II Katedra Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
str. 112-124

Diabetologia
53-letni chory na cukrzycę, leczony nieskutecznie maksymalnymi dawkami doustnych leków hipoglikemizujących

dr med. Tomasz Klupa
prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki
Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych CM UJ w Krakowie
str. 126-131

Medycyna ratunkowa. Rażenie piorunem
dr med. Jan Ciećkiewicz
Instytut Ratownictwa Medycznego w Krakowie
str. 132-136

Ultrasonografia. 14-letnia dziewczynka po urazie brzucha
dr hab. med. Andrzej Smereczyński
Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych
Zakład Genetyki i Patomorfologii Pomorskiej AM w Szczecinie
str. 137-138

 ETYKA 

Czy wolno lekarzowi eksperymentować na człowieku?
dr Stefan Kornas, Siedlce
str. 140-143
Wszyscy przeprowadzający działania o charakterze eksperymentalnym na ludziach powinni być świadomi, że uczestnikiem i przedmiotem ich czynności badawczych jest człowiek, który mimo "instrumentalizacji" w eksperymencie dalej pozostaje podmiotem, różnym całkowicie od organizmów roślinnych i zwierzęcych, bo jest osobą.

 PRAWO MEDYCZNE 

Zgoda pacjenta na leczenie - istota i warunki
sędzia Mariusz Żelichowski
Sąd Rejonowy w Kielcach
str. 144-146
Uprawnienia i obowiązki - jak bliźnięta syjamskie - są w prawie ściśle ze sobą połączone.

Opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej przez praktykę lekarską
sędzia Mariusz Żelichowski
Sąd Rejonowy w Kielcach
str. 147-148
Wykonywanie przez lekarza swojego zawodu możliwe jest nie tylko w ramach zakładu opieki zdrowotnej, ale także w ramach praktyki lekarskiej (indywidualnej lub grupowej).

 ORZECZNICTWO LEKARSKIE 

Świadczenia dla inwalidów wojennych i wojskowych, kombatantów oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
prof. dr hab. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska
Szkoła Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
str. 149-151
Kombatantem, zgodnie z Ustawą o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego z dnia 24 stycznia 1991 r., jest osoba, która brała udział w wojnach, działaniach zbrojnych i powstaniach narodowych, wchodząc w skład formacji wojskowych lub organizacji walczących o suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Zasady uczestnictwa w programach edukacyjnych Medycyny Praktycznej
str. 152-153

Podstawy Evidence Based Medicine

Profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych

Niewydolność serca

Endokrynologia

Alergologia

Postępy w chorobach wewnętrznych


Medycyna Praktyczna 2008/06

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna