MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          20.07.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2010/03

Rok wydania: 2010 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3783

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 ARTYKUŁY SPECJALNE 

Omdlenia - diagnostyka i leczenie według wytycznych 2009 European Society of Cardiology
Richard Sutton DSc FRCP, David Benditt MD, Michele Brignole MD, Angel Moya MD
str. 14-23
Omdlenie to przemijająca utrata przytomności spowodowana przejściową, uogólnioną hipoperfuzją mózgu, cechująca się szybkim początkiem, krótkim czasem trwania i samoistnym całkowitym ustąpieniem.

Blokery receptora angiotensynowego u chorych z niewydolnością serca i zmniejszoną frakcją wyrzutową lewej komory - implikacje badania HEAAL
Bertram Pitt MD
str. 24-28
Wykazano, że inhibitory konwertazy angiotensyny (ACEI) skutecznie zmniejszają umieralność i częstość hospitalizacji u chorych z niewydolnością serca (heart failure - HF) i ze zmniejszoną frakcją wyrzutową lewej komory (reduced ejection fraction - REF; HFREF)

Zwiększenie dawki glikokortykosteroidów wziewnych w przypadku pogorszenia kontroli astmy - czy zapobiega ciężkim zaostrzeniom?
Helen K. Reddel MBBS PhD
str. 30-36
Jednym z głównych celów leczenia astmy jest zapobieganie zaostrzeniom, ale pomimo wyraźnego zmniejszenia częstości zaostrzeń dzięki stosowaniu glikokortykosteroidów (GKS) wziewnych nie udaje się ich całkowicie wyeliminować, nawet u chorych z astmą klinicznie dobrze kontrolowaną.

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Ostre zespoły wieńcowe - postępy 2009
prof. dr hab. med. Adam Witkowski
I Klinika Choroby Wieńcowej i Samodzielna Pracownia Hemodynamiczna Instytutu Kardiologii w Warszawie
str. 39-46
Autor omawia najważniejsze doniesienia z 2009 roku dotyczące stosowania leków przeciwpłytkowych oraz stentów w ostrych zespołach wieńcowych.

Diabetologia - postępy 2009
prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki
Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
str. 47-57
Autor omawia wybrane doniesienia z 2009 roku, dotyczące kancerogennego działania insuliny, postępowania w hiperglikemii w stanach naglących, intensywności leczenia hipoglikemizującego, postępu w dziedzinie leków działających na oś inkretynową oraz zalecenia postępowania w cukrzycy u kobiet ciężarnych.

Osteoporoza - postępy 2009
dr n. przyr. Elżbieta Karczmarewicz, dr hab. med. Piotr Głuszko, prof. dr hab. med. Roman S. Lorenc
str. 58-64
W artykule omówiono wybrane doniesienia z 2009 roku dotyczące diagnostyki, profilaktyki i leczenia osteoporozy.

Ocena czynności płuc u chorych na raka płuca kwalifikowanych do leczenia operacyjnego - podsumowanie aktualnych wytycznych European Respiratory Society i European Society of Thoracic Surgeons
dr med. Piotr Boros, dr med. Filip Mejza
str. 65-73
Autorzy przedstawiają zalecenia European Respiratory Society i European Society of Thoracic Surgeons dotyczące kwalifikacji chorych na raka płuca do operacji resekcji tkanki płucnej, w tym znaczenie badań czynnościowych płuc, oceny wydolności fizycznej i badań obrazowych.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 90

Porównanie skuteczności ACEI i ARB u chorych na chorobę niedokrwienną serca - przegląd systematyczny
Omówienie artykułu: Systematic review: Comparative effectiveness of angiotensin-converting enzyme inhibitors or angiotensin II-receptor blockers for ischemic heart disease
W.L. Baker, C.I. Coleman, J. Kluger i wsp.
Annals of Internal Medicine, 2009; 151: 861-871
komentarz: prof. dr hab. med. Tomasz Pasierski
str. 76-79
W tym przeglądzie sytematycznym zadano pytanie, jakie są korzyści i działania niepożądane związane z zastosowaniem ACEI i ARB (pojedynczo lub w skojarzeniu) u chorych na stabilną chorobę niedokrwienną serca bez niewydolności serca lub z LVEF >40%, otrzymujących standardowe leczenie.

Przestrzeganie przyjmowania leku oraz skuteczność i bezpieczeństwo stosowania złożonych preparatów leków przeciwnadciśnieniowych - metaanaliza
Omówienie artykułu: Compliance, safety, and effectiveness of fixed-dose combinations of antihypertensive agents: a meta-analysis
A.K. Gupta, S. Arshad, N.R. Poulter
Hypertension, 2010; 55: 399-407
komentarz: dr med. Aleksander Prejbisz, prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz
str. 80-89
W tym przeglądzie systematycznym z metaanalizą, uwzględniającym zarówno RCT, jak i badania eksperymentalne bez randomizacji i badania obserwacyjne, autorzy zadali pytanie, czy u chorych na nadciśnienie tętnicze stosowanie preparatów złożonych zawierających 2 leki przeciwnadciśnieniowe jest bezpieczne i skuteczniejsze w obniżaniu ciśnienia tętniczego oraz czy poprawia przestrzeganie przyjmowania leku przez pacjenta, w porównaniu z lekami (tymi samymi lub z tej samej grupy) stosowanymi w takich samych (lub równoważnych) dawkach w osobnych tabletkach.

Dabigatran w porównaniu z warfaryną w leczeniu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej - badanie RE-COVER
Omówienie artykułu: Dabigatran versus warfarin in the treatment of acute venuos thromboembolism
S. Schulman, C. Kearon, A.K. Kakkar i wsp.
The New England Journal of Medicine, 2009; 361: 2342-2352
str. 90-92
U chorych na ŻChZZ dabigatran był nie mniej skuteczny niż warfaryna w przewlekłym leczeniu przeciwkrzepliwym i rzadziej powodował krwawienia.

Porównanie sekwencyjnej i potrójnej terapii zakażenia Helicobacter pylori u dzieci i dorosłych - metaanaliza
Omówienie artykułu: Sequential therapy or triple therapy for Helicobacter pylori infection: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials in adults and children
L. Gatta, N. Vakil, G. Leandro i wsp.
The American Journal of Gastroenterology, 2009; 104: 3069-3079
komentarz: prof. dr hab. med. Witold Bartnik
str. 93-97
Według autorów przeglądu STE, w porównaniu z PTE, wydaje się skuteczniejsza w eradykacji zakażenia Hp, aczkolwiek wobec stosunkowo niskiej jakości dotychczas przeprowadzonych badań konieczne są dalsze badania, zanim uzna się STE za metodę z wyboru.

Stężenie białka C-reaktywnego w surowicy a ryzyko choroby wieńcowej, udaru mózgu i zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych - metaanaliza
Omówienie artykułu: The Emerging Risk Factor Collaboration: C-reactive protein concentration and risk of coronary heart disease, stroke, and mortality: an individual participant meta-analysis
Lancet, 2010; 375: 132-140
str. 98-100
Zwiększone stężenie CRP w surowicy wiąże się z większym ryzykiem choroby wieńcowej, udaru niedokrwiennego mózgu oraz zgonu z przyczyn naczyniowych i z przyczyn innych niż naczyniowe.

Zapobieganie upadkom za pomocą suplementacji witaminy D i jej aktywnych postaci - metaanaliza
Omówienie artykułu: Fall prevention with supplemental and active forms of witamin D: a meta-analysis of randomised controlled trials
Bischoff-Ferrari H.A. i wsp.
BMJ, 2009, 339: b3692. DOI: 10.1136/bmj.b3692
str. 100-102
Suplementacja wit. D w dawce 700-1000 IU/d lub aktywnych postaci wit. D zmniejsza ryzyko upadków u osób w wieku >=65 lat.

Włókna pokarmowe rozpuszczalne lub nierozpuszczalne w zespole jelita drażliwego
Omówienie artykułu: Soluble or insoluble fibre in irritable bowel syndrome in primary care: randomised placebo controlled trial
Bijkerk C.J. i wsp.
BMJ, 2009, 339: b3154. DOI: 10.1136/bmj.b3154
str. 102
U chorych na IBS stosowanie psyllium, w porównaniu z placebo, częściej powodowało ustąpienie dolegliwości na >=2 tygodnie w miesiącu.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Ultrasonografia. 63-letnia kobieta z bólem w podbrzuszu prawym
dr hab. med. Andrzej Smereczyński
Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych,
Zakład Genetyki i Patomorfologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
str. 103-105

Elektrokardiografia. 21-letni mężczyzna z nawracającym kołataniem serca
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 106-107

Kardiologia. 67-letnia kobieta z dławicą piersiową
dr med. Piotr Kübler, prof. dr hab. med. Piotr Ponikowski
Klinika Kardiologii, Ośrodek Chorób Serca, Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu
str. 108-120

 PRAWO MEDYCZNE 

Ujawnienie tajemnicy lekarskiej pacjenta zakażonego HIV - aspekt prawny
mgr prawa Mariusz Żelichowski, Kielce
str. 122-123
Z wykonywaniem zawodu lekarza łączy się dostęp do informacji o pacjencie związanych nie tylko z jego zdrowiem. Świadomość niebezpieczeństwa, na jakie jest narażona przez to prywatność pacjenta, była odczuwana od najdawniejszych czasów.

 ETYKA 

Prawo do zachowania tajemnicy lekarskiej wobec pacjenta zakażonego HIV
dr Andrzej Muszala
Międzywydziałowy Instytut Bioetyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
str. 124-127
Rozprzestrzenianie się zakażenia HIV w populacji każe się zastanowić nad zakresem zachowania tajemnicy lekarskiej. Zanalizujmy przykładowy kazus. Młody mężczyzna, nosiciel wirusa HIV, został przyjęty na oddział chirurgiczny pewnego szpitala rejonowego w celu wykonania zabiegu usunięcia woreczka żółciowego. Kto ma prawo dostępu do informacji o jego zakażeniu HIV?

 OKIEM PACJENTA 

Człowiek dotknięty przypadkiem
Z pieśniarzem Leszkiem Wójtowiczem rozmawia Justyna Tomska
str. 128-133

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Zasady uczestnictwa w programach edukacyjnych Medycyny Praktycznej
str. 135

Podstawy Evidence Based Medicine
str. 136-139

Choroba wieńcowa
str. 140-145

Endokrynologia
str. 146-153

Zakażenia pozaszpitalne
str. 154-156

Osteoporoza
str. 157-159

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 160-164


Medycyna Praktyczna 2010/03

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna