MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          25.09.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2010/09

Rok wydania: 2010 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3828

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 ARTYKUŁY SPECJALNE 

Niedokrwistość w niewydolności serca - czy powinniśmy stosować suplementację żelaza u chorych z przewlekłą niewydolnością serca?
Elisabet E. Kaldara-Papatheodorou MD, John V. Terrovitis MD, John N. Nanas MD PhD
str. 15-24
Niedokrwistość jest niezależnym czynnikiem rokowniczym powikłań i zgonu u chorych z zastoinową niewydolnością serca (ZNS). Związek niedokrwistości z niekorzystnym przebiegiem choroby stał się podstawą hipotezy, że leczenie niedokrwistości może poprawić rokowanie u chorych z ZNS.

Postępowanie u chorych z nieżylakowym krwawieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowego - podsumowanie aktualnych zaleceń
Joshua Greenspoon, Alan Barkun MD CM MSc
str. 26-34
Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego (GOPP) stanowi znaczne obciążenie ekonomiczne i kliniczne. Częstość jego występowania waha się od 48 do 160 przypadków na 100 000 osób dorosłych na rok, a śmiertelność wynosi 10-14%.

Optymalne leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów - zalecenia EULAR dla praktyki klinicznej
Johannes W.J. Bijlsma MD PhD
komentarz: dr hab. med. Piotr Głuszko, prof. dr hab. med. Witold Tłustochowicz
str. 35-49
Postęp w leczeniu chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), jaki się dokonał w ostatnich 20 latach, jest spektakularny. Opiera się on na 3 ważnych koncepcjach, które obecnie wyznaczają standard opieki.

 ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE 

Leczenie skojarzone nadciśnienia tętniczego. Stanowisko American Society of Hypertension
ASH Position Article: Combination therapy in hypertension
A.H. Gradman, J.N. Basile, B.L. Carter, G.L. Bakris on behalf of the American Society of Hypertension Writing Group
Journal of the American Society of Hypertension, 2010; 4: 90-98
komentarz: prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz, dr med. Aleksander Prejbisz
str. 51
Artykuł zawiera stanowisko Amerykańskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego dotyczące leczenia skojarzonego nadciśnienia tętniczego. Przedstawiono w nim uzasadnienie dla takiej terapii i wskazania do jej stosowania oraz omówiono różne połączenia leków hipotensyjnych i ich zastosowanie kliniczne.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 70-71

Wpływ szczepienia pensjonariuszy domów przewlekłej opieki 23-walentną polisacharydową szczepionką przeciwko Streptococcus pneumoniae na zachorowalność na zapalenie płuc
Omówienie artykułu: Efficacy of 23-valent pneumococcal vaccine in preventing pneumonia and improving survival in nursing home residents: double blind, randomised and placebo controlled trial
T. Maruyama, O. Taguchi, M.S. Niederman i wsp.
BMJ, 2010; 340: c1004. DOI: 10.1136/bmj.c1004
komentarz: prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz
str. 72-76
Osoby starsze i pensjonariusze domów przewlekłej opieki stanowią grupę zwiększonego ryzyka zachorowania na zapalenie płuc wywołane przez Streptococus pneumoniae i zgonu z tego powodu. Skuteczną metodą zapobiegania zakażeniom pneumokokowym (a zwłaszcza inwazyjnej chorobie pneumokokowej) są szczepienia ochronne.

Skuteczność dużych dawek inhibitorów pompy protonowej u chorych po endoskopowym leczeniu krwawienia z wrzodu trawiennego - przegląd systematyczny
Omówienie artykułu: High-dose vs non-high-dose proton pump inhibitors after endoscopic treatment in patients with bleeding peptic ulcer
C.H. Wang, M.H.M. Ma, H.C. Chou i wsp.
Archives of Internal Medicine, 2010; 170: 751-758
komentarz: prof. dr hab. med. Witold Bartnik
str. 78-80
Krwawienia z wrzodów trawiennych są jedną z częstych przyczyn przyjęć na oddziały ratunkowe. Pomimo leczenia endoskopowego krwawienie nawraca u 10-20% chorych, a śmiertelność sięga 4%.

Skuteczność leków przeciwdepresyjnych w połączeniu z programem samodzielnej kontroli bólu w leczeniu bólu mięśniowo-szkieletowego i towarzyszącej depresji u chorych w podstawowej opiece zdrowotnej - badanie SCAMP
Omówienie artykułu: Optimized antidepressant therapy and pain self-management in primary care patients with depression and musculoskeletal pain: a randomized controlled trial
K. Kroenke, M.J. Bair, T.M. Damush i wsp.
JAMA, 2009; 301: 2099-2110
komentarz: prof. dr hab. med. Jolanta Rabe-Jabłońska
str. 81-84
Ból jest najczęstszym objawem somatycznym (w 2/3 przypadków jest to ból mięśniowo-szkieletowy) zgłaszanym przez pacjentów w opiece pozaszpitalnej i często współistnieje z depresją.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Badania laboratoryjne. Badanie krwi utajonej w stolcu
dr hab. med. Bogdan Solnica
Zakład Diagnostyki Katedry Biochemii Klinicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
str. 85-86

Ultrasonografia. 53-letni mężczyzna z niecharakterystycznym bólem brzucha
dr hab. med. Andrzej Smereczyński1, prof. dr hab. med. Teresa Starzyńska2
str. 88-90

Elektrokardiografia. Napad częstoskurczu nadkomorowego
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 92-93

Leczenie przeciwzakrzepowe. 70-letni mężczyzna leczony warfaryną i klopidogrelem poddawany planowej operacji
prof. dr hab. med. Anetta Undas
Instytut Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
str. 94-97

Pneumonologia. 71-letni mężczyzna z dusznością wysiłkową i przewlekłym kaszlem
dr med. Agnieszka Gawlewicz- Mroczka, prof. dr hab. med. Ewa Niżankowska-Mogilnicka
Klinika Pulmonologii II Katedry Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
str. 98-109

Opieka paliatywna. 41-letnia kobieta z nieoperacyjnym rakiem szyjki macicy
dr med. Małgorzata Krajnik, lek. Anna Adamczyk
Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy
str. 110-118

Okulistyka dla nieokulistów. 25-letnia kobieta uderzona w oko ręką przez dziecko
dr med. Arkadiusz Pogrzebielski, dr hab. med. Bożena Romanowska-Dixon
Katedra Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
str. 119-124

 PRAWO MEDYCZNE 

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów. Część 2: Czasowy zakres ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach OC
dr n. praw. Małgorzata Serwach
Katedra Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Katedra Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
str. 125-130
Pojęcie wypadku ubezpieczeniowego jako zdarzenia losowego, którego wystąpienie prowadzi do powstania odpowiedzialności ubezpieczyciela, pojawia się we wszystkich typach ubezpieczeń gospodarczych.

 OKIEM PACJENTA 

Spotkania zmuszają do wysiłku
Z aktorem Radosławem Krzyżowskim rozmawia Justyna Tomska
str. 131-134

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Zasady uczestnictwa w programach edukacyjnych Medycyny Praktycznej
str. 135

Choroby układu oddechowego
str. 136-137

Zakażenia pozaszpitalne
str. 138-141

Osteoporoza
str. 142-144

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 146-150


Medycyna Praktyczna 2010/09

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna