MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          16.10.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2011/03

Rok wydania: 2011 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3873

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Nadciśnienie tętnicze - postępy 2010
prof. dr hab. med. Włodzimierz Januszewicz, prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz, dr med. Aleksander Prejbisz
str. 17-37
Autorzy omawiają najważniejsze doniesienia w 2010 roku dotyczące patogenezy, diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego.

Choroba niedokrwienna serca - postępy 2010
prof. dr hab. med. Lech Poloński, dr med. Przemysław Trzeciak, dr med. Jarosław Wasilewski
III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
str. 38-49
Autorzy przedstawiają nowe wytyczne rewaskularyzacji wieńcowej, wnioski z wybranych badań klinicznych dotyczących leczenia przeciwpłytkowego u chorych na chorobę wieńcową, trendy zapadalności na ostre zespoły wieńcowe oraz rolę tomografii komputerowej tętnic wieńcowych.

Astma i przewlekła obturacyjna choroba płuc - postępy 2010
dr med. Filip Mejza, prof. dr hab. med. Ewa Niżankowska-Mogilnicka, II Katedra Chorób Wewnętrznych Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
str. 50-58
Autorzy przedstawiają wybrane pod kątem przydatności klinicznej publikacje z 2010 roku dotyczące astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

Zalecenia kliniczne Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę w 2011 roku - gdzie zaszła zmiana?
dr hab. med. Leszek Czupryniak1, prof. dr hab. med. Maciej T. Małecki2, prof. dr hab. med. Krzysztof Strojek3
str. 60-68
Autorzy przedstawiają najważniejsze zmiany w zaleceniach Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego dotyczących postępowania w cukrzycy na rok 2011.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 70-71

Tryptany w doraźnym leczeniu klasterowego bólu głowy - przegląd systematyczny
Omówienie artykułu: Triptans for acute cluster headache (review)
S. Law i wsp.
Cochrane Database Syst. Rev., 2010; 4: CD008042. DOI: 10.1002/14651858.CD008042.pub2
str. 72
Zolmitryptan i sumatryptan stosowane doraźnie skutecznie zmniejszają natężenie klasterowego bólu głowy i przyspieszają jego ustąpienie.

Nieswoiste zapalenie jelit zwiększa ryzyko nawrotu ŻChZZ
Omówienie artykułu: Inflammatory bowel disease is a risk factor for recurrent venous thromboembolism
G. Novacek i wsp.
Gastroenterology, 2010; 139: 779-787
str. 74
U chorych na NZJ po pierwszym epizodzie ŻChZZ zwiększone jest ryzyko wystąpienia kolejnego epizodu ŻChZZ bez innych czynników ryzyka zakrzepicy.

Ryzyko nawrotu po pierwszym epizodzie objawowej ŻChZZ spowodowanym przez przemijający czynnik ryzyka - przegląd systematyczny
Omówienie artykułu: Risk of recurrence after a first episode of symptomatic venous thromboembolism provoked by a transient risk factor: a systematic review
A. Iorio i wsp.
Arch. Intern. Med., 2010; 170: 1710-1716
str. 74-75
U chorych po pierwszym epizodzie objawowej ŻChZZ i zakończeniu leczenia przeciwkrzepliwego częstość nawrotu ŻChZZ jest mniejsza, jeśli pierwszy epizod był wywołany operacją, pośrednia - jeśli czynnikiem niechirurgicznym, a największa w przypadku ŻChZZ idiopatycznej.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Badania laboratoryjne. Laboratoryjne wskaźniki gospodarki żelazowej
dr hab. med. Bogdan Solnica, Zakład Diagnostyki Katedry Biochemii Klinicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
str. 76-79

Elektrokardiografia. Jaka jest przyczyna bradykardii?
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 80-82

Ultrasonografia. 31-letni mężczyzna z podejrzeniem ostrego zapalenia trzustki
dr hab. med. Andrzej Smereczyński, dr hab. med. Bożena Birkenfeld, prof. dr hab. med. Teresa Starzyńska
str. 83-85

Dermatologia dla niedermatologów. 24-letni mężczyzna ze zmianami skórnymi i z bólem gardła
lek. Agnieszka Kosiniak-Kamysz, dr med. Andrzej Jaworek, prof. dr hab. med. Anna Wojas-Pelc
Katedra Dermatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
str. 94-96

Medycyna podróży. 27-letni mężczyzna i 23-letnia kobieta z żółtaczką po powrocie z Egiptu
lek. Weronika Rymer1, dr med. Agnieszka Wroczyńska2, dr med. Paweł Piszko1
str. 97-102
WZW typu A jest jedną z częstszych chorób nabywanych w czasie podróży w rejony o dużej i pośredniej częstości zakażeń w tropiku i w krajach rozwijających się.

Medycyna paliatywna. 55-letni chory z nieoperacyjnym rakiem trzustki i przerzutami w wątrobie
dr med. Małgorzata Krajnik, Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy
str. 103-112

 PRAWO MEDYCZNE 

Wpływ prawnej formy wykonywania zawodu lekarza na odpowiedzialność cywilną za szkodę wyrządzoną pacjentowi
dr n. prawn. Małgorzata Serwach, Katedra Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Katedra Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
str. 113-118
Do niedawna najczęstszą formą wykonywania czynności zawodowych przez lekarza, podobnie jak przez pozostałe osoby wykonujące zawód medyczny, było zatrudnienie w zakładzie opieki zdrowotnej lub w innej placówce.

 ETYKA 

Czy pobieranie narządów do przeszczepienia wiąże się z niebezpieczeństwem przyśpieszenia śmierci dawcy? - z perspektywy bioetyka
dr Bogusław Wójcik, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
str. 119-128
Poznanie mechanizmów immunologicznych oraz postęp technologiczny sprawiły, że w drugiej połowie XX wieku transplantologia zaczęła odnosić wielkie sukcesy. Rozwój tej gałęzi współczesnej medycyny wywołał także szereg nowych, wciąż aktualnych dylematów etycznych.

 BEZPIECZNY PACJENT - BEZPIECZNY LEKARZ 

Przyczyny zdarzeń niepożądanych i ogólne zasady postępowania lekarza w razie ich wystąpienia
prof. dr hab. med. Richard S. Cranovsky MPH, Global Virtual Faculty, Fairleigh Dickinson University, New Jersey, USA; RC-Consulting, Lozanna/Epalinges, Szwajcaria
prof. dr hab. med. Romuald Krajewski, Klinika Nowotworów Głowy i Szyi Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
str. 129-132

 OKIEM PACJENTA 

Z ufnością zasypiam
Z poetą Adamem Zagajewskim rozmawia Justyna Tomska
str. 133-137

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Zasady uczestnictwa w programach edukacyjnych Medycyny Praktycznej
str. 138

Choroba wieńcowa
str. 139-146

Zakażenia pozaszpitalne
str. 147-155

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 156-160

 KOMUNIKATY 


Medycyna Praktyczna 2011/03

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna