MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          26.09.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2011/07

Rok wydania: 2011 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3910A
Publikacja dostępna w sprzedaży wyłącznie z Medycyna Praktyczna 2011/08

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 ARTYKUŁ REDAKCYJNY 

Przychodzi wena do lekarza. Konkurs literacki
Anna Dymna, dr med. Piotr Gajewski
str. 15-16
Wydawnictwo Medycyna Praktyczna organizuje Ogólnopolski Konkurs Literacki „Przychodzi wena do lekarza”. W konkursie może wziąć udział każdy lekarz, przysyłając pod adresem redakcji miesięcznika „Medycyna Praktyczna” w terminie do 15 stycznia 2012 roku swoje wiersze, opowiadanie, esej lub fragment powieści, o dowolnej tematyce.

 WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Choroby przewodu pokarmowego - postępy 2010/2011
prof. dr hab. med. Witold Bartnik
Klinika Gastroenterologii i Hepatologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
str. 21-29
Autor omawia wybrane doniesienia z 2010 i początku 2011 roku dotyczące chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego, jelita cienkiego i jelita grubego.

Czy powinniśmy mieć wątpliwości odnośnie do leczenia nadciśnienia tętniczego u osób w podeszłym wieku - wytyczne ekspertów American College of Cardiology i American Heart Association 2011
prof. dr hab. med. Maciej Banach1, prof. Wilbert S. Aronow MD2
str. 30-38
Autorzy przedstawiają istotne dla codziennej praktyki informacje i zalecenia z aktualnych wytycznych ekspertów amerykańskich dotyczących postępowania w nadciśnieniu tętniczym u osób w podeszłym wieku.

Antagoniści receptora aldosteronowego - leki skuteczne, lecz często pomijane
Aldosterone receptor antagonists: effective but often forgotten
Bradley A. Maron, Jane A. Leopold
Circulation, 2010; 121: 934-939
komentarz: prof. dr hab. med. Franciszek Kokot
str. 40-49
Autorzy zwięźle przedstawiają wpływ aldosteronu na układ sercowo-naczyniowy, farmakologię kliniczną spironolaktonu i eplerenonu oraz zastosowania tych leków.

Neuropatie cukrzycowe - aktualne definicje, kryteria diagnostyczne i leczenie
Na podstawie: Diabetic neuropathies: update on definitions, diagnostic criteria, estimation of severity, and treatments
S. Tesfaye, A.J.M. Boulton, P.J. Dyck, R. Freeman, M. Horowitz, P. Kempler, G. Lauria, R.A. Malik, V. Spallone, A. Vinik, L. Bernardi, P. Valensi, on behalf of the Toronto Diabetic Neuropathy Expert Group
Diabetes Care, 2010; 33: 2285-2293
str. 50-53
Artykuł zawiera wybrane, istotne dla codziennej praktyki informacje ze stanowiska międzynarodowego zespołu ekspertów, dotyczące cukrzycowej polineuropatii czuciowo-ruchowej, bólowej polineuropatii cukrzycowej oraz cukrzycowej neuropatii autonomicznej.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 54-55

Laparoskopowa operacja antyrefluksowa czy leczenie esomeprazolem w przewlekłej chorobie refluksowej przełyku - badanie LOTUS
Omówienie artykułu: Laparoscopic antireflux surgery vs esomeprazole treatment for chronic GERD. The LOTUS randomized clinical trial.
J.-P. Galmiche, J. Hatlebakk, S. Attwood i wsp.
JAMA, 2011; 305: 1969-1977
komentarz: prof. dr hab. med. Witold Bartnik
str. 56-59
Laparoskopowa operacja antyrefluksowa i doustne leczenie esomeprazolem umożliwiły utrzymanie remisji po 5 latach u dużego odsetka dorosłych chorych na przewlekłą ChRP, którzy odpowiedzieli na wstępne 3-miesięczne leczenie esomeprazolem.

Związek pomiędzy wydalaniem sodu z moczem a ryzykiem zdarzeń sercowo-naczyniowych, rozwojem nadciśnienia tętniczego i wartością ciśnienia tętniczego - badanie EPOGH
Omówienie artykułu: Fatal and nonfatal outcomes, incidence of hypertension, and blood pressure changes in relation to urinary sodium excretion.
K. Stolarz-Skrzypek i wsp.
JAMA, 2011; 305: 1777-1785
str. 60-61
Zwiększenie wydalania sodu z moczem wiązało się ze wzrostem ciśnienia tętniczego skurczowego (ale nie rozkurczowego).

Spożycie alkoholu a zdarzenia sercowo-naczyniowe - przegląd systematyczny
Omówienie artykułu: Association of alcohol consumption with selected cardiovascular outcomes: a systematic review and meta-analysis.
P.E. Ronksley i wsp.
BMJ, 2011; 342: d671
str. 61-62
Picie alkoholu w małych lub umiarkowanych ilościach wiąże się z mniejszym ryzykiem zdarzeń sercowo-naczyniowych.

Palenie tytoniu a ryzyko wystąpienia objawowej choroby tętnic obwodowych u kobiet
Omówienie artykułu: Smoking, smoking status, and risk for symptomatic peripheral artery disease in women: a cohort study.
D. Conen i wsp.
Ann. Intern. Med., 2011; 154: 719-726
str. 62-63
Palenie tytoniu było istotnym czynnikiem ryzyka objawowej ChTO u kobiet.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektrokardiografia. Ćwiczenie ze sztucznej stymulacji
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 64

Ultrasonografia. 71-letnia kobieta ze zmianą w loży po usuniętej nerce
dr hab. med. Andrzej Smereczyński1, dr med. Grzegorz Goncerz2
str. 65-67

Kardiologia. 65-letni mężczyzna z bólem w klatce piersiowej, nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą typu 2 i hiperlipidemią mieszaną
dr med. Agnieszka M. Tycińska1, dr med. Anna Lisowska1, dr med. Paweł Kralisz2, prof. dr hab. med. Sławomir Dobrzycki2, prof. dr hab. med. Włodzimierz J. Musiał1
str. 68-74

Pneumonologia. 62-letni mężczyzna z zaostrzeniem duszności
dr med. Filip Mejza, prof. dr hab. med. Ewa Niżankowska-Mogilnicka, II Katedra Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
str. 76-85

Diabetologia. 57-letni mężczyzna przyjmujący doustne leki hipoglikemizujące, z powtarzająca się hipoglikemią
dr hab. med. Tomasz Klupa, prof. dr hab. med. Maciej Małecki, Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
str. 86-88

Okulistyka dla nieokulistów. 26-letnia kobieta z obrzękiem powieki
dr med. Arkadiusz Pogrzebielski, dr hab. med. Bożena Romanowska-Dixon, Katedra Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
str. 89-94

Medycyna podróży. Obrażenia wywołane przez jadowite zwierzęta morskie
Data aktualizacji: 07-06-2017
dr med. Agnieszka Wroczyńska1, lek. Weronika Rymer2, lek. Iwona Felczak-Korzybska1, lek. Leszek Mayer3, dr med. Wacław L. Nahorski1

1 Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych Międzywydziałowego Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, Gdański Uniwersytet Medyczny
2 Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych, Akademia Medyczna we Wrocławiu
3 Przychodnia Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Chorób Zawodowych, Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni


str. 95-103
Wśród jadowitych zwierząt morskich obrażenia najczęściej powodują meduzy. Większość z nich wywołuje jedynie przemijające zmiany miejscowe w postaci bolesnego rumienia, pęcherzy, owrzodzeń lub martwicy i obrzęku. Niektóre gatunki mogą także spowodować ogólnoustrojowe zatrucie z zagrażającymi życiu zaburzeniami, przede wszystkim sercowo-naczyniowymi, oddechowymi i neurologicznymi.

 PYTANIA DO EKSPERTÓW 

Pytania do ekspertów. Problemy w praktyce endokrynologicznej. Choroby tarczycy
prof. dr hab. med. Marek Ruchała, Katedra I Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
str. 104-108

Pytania do ekspertów. Problemy w praktyce endokrynologicznej. Choroby nadnerczy
prof. dr hab. med. Tomasz Bednarczuk, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
str. 108-111

 PRAWO MEDYCZNE 

Nowa ustawa o działalności leczniczej - wybrane zagadnienia
dr n. prawn. Rafał Budzisz, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji
str. 112-118
Nowa ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wprowadziła w systemie ochrony zdrowia istotne zmiany. Dotyczy to w szczególności zmian w zakresie podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych.

Prowadzenie działalności leczniczej oraz zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych według nowego prawa
dr n. prawn. Małgorzata Serwach, Katedra Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; Katedra Prawa Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
str. 119-124
W ostatnim czasie Sejm RP uchwalił szereg nowych przepisów istotnych z punktu widzenia środowiska medycznego. Do najważniejszych należy zaliczyć nowelizację postanowień ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wprowadzającą odpowiedzialność podmiotu leczniczego prowadzącego szpital za zdarzenia medyczne1 oraz ustawę z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

 ETYKA 

Zgoda przedstawiciela ustawowego w sytuacji terapeutycznej - z perspektywy etycznej
dr Grzegorz Mazur OP, Międzywydziałowy Instytut Bioetyki Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie
str. 125-128
W sytuacji terapeutycznej znajduje się pacjent poddany leczeniu lub uczestnik eksperymentu leczniczego, rozumianego jako "wprowadzenie przez lekarza nowych lub tylko częściowo wypróbowanych metod diagnostycznych, leczniczych lub profilaktycznych w celu osiągnięcia bezpośredniej korzyści dla zdrowia osoby leczonej".

 OKIEM PACJENTA 

Żadne górnolotne myśli
Z poetką Małgorzatą Baranowską rozmawia Justyna Tomska
str. 129-132

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Zasady uczestnictwa w programach edukacyjnych Medycyny Praktycznej
str. 133

Zakażenia pozaszpitalne
str. 134-139

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 140-144


Medycyna Praktyczna 2011/07

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna