MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          25.09.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2012/06

Rok wydania: 2012 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3996

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Niewydolność serca - postępy 2011
lek. Piotr Niewiński1, prof. dr hab. med. Piotr Ponikowski1,2
str. 12-25
Autorzy przedstawiają wybrane publikacje z 2011 roku dotyczące: epidemiologii, biomarkerów oraz leczenia ostrej i przewlekłej niewydolność serca, w tym także stosowania urządzeń wszczepialnych i telemedycyny.

Choroby przewodu pokarmowego - postępy 2011/2012
prof. dr hab. med. Witold Bartnik, Klinika Gastroenterologii i Hepatologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
str. 26-37
Autor przedstawia wybrane publikacje z 2011 i początku 2012 roku dotyczące endoskopii przewodu pokarmowego oraz chorób przełyku, żołądka i jelit.

Hematologia - postępy 2011
dr med. Tomasz Sacha, dr med. Agnieszka Giza, dr hab. med. Wojciech Jurczak, dr med. Artur Jurczyszyn, dr hab. med. Beata Piątkowska-Jakubas, lek. Joanna Zdziarska Klinika Hematologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
str. 38-47
Autorzy przedstawiają wybrane publikacje z 2011 roku dotyczące: chorób limfoproliferacyjnych, ostrych białaczek, przewlekłej białaczki szpikowej oraz zaburzeń Hemostazy.

Aktualne zasady rozpoznawania zawału serca w elektrokardiogramie
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 48-54
Autorka przedstawia aktualne kryteria EKG świeżego zawału serca, zagadnienie błędnych rozpoznań świeżego zawału serca z uniesieniem odcinków ST oraz problemy z rozpoznawaniem w EKG zawałów przebytych. Od ponad 50 lat nie ma wątpliwości, że pierwszym, choć rzadko uchwytnym, a jeszcze rzadziej zauważanym, objawem świeżego zawału jest pojawienie się wysokich, szerokich i symetrycznych załamków T w tych odprowadzeniach, w których w dalszym etapie dochodzi do uniesienia odcinków ST.

Postępowanie diagnostyczne u kobiet w ciąży z podejrzeniem zatorowości płucnej. Zalecenia American Thoracic Society i Society of Thoracic Radiology
Na podstawie: An official American Thoracic Society/Society of Thoracic Radiology clinical practice guideline: evaluation of suspected pulmonary embolism in pregnancy
A.N. Leung, T.M. Bull, R. Jaeschke i wsp.
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 2011; 184: 1200-1208
komentarz: prof. dr hab. med. Adam Torbicki
str. 55-58
W artykule przedstawiono aktualne zalecenia towarzystw amerykańskich dotyczące rozpoznawania zatorowości płucnej u kobiet ciężarnych.

Farmakologiczne leczenie łuszczycowego zapalenia stawów. Podsumowanie zaleceń EULAR 2012
Na podstawie: European League Against Rheumatism recommendations for the management of psoriatic arthritis with pharmacological therapies
L. Gossec, J.S. Smolen, C. Gaujoux-Viala i wsp.
Annals of Rheumatic Diseases, 2012; 71: 4-12
komentarz: dr med. Ewa Stanisławska-Biernat
str. 59-67
W artykule przedstawiono aktualne zalecenia dotyczące farmakoterapii łuszczycowego zapalenia stawów, opracowane przez międzynarodowy zespół ekspertów pod auspicjami Europejskiej Ligii do Walki z Chorobami Reumatycznymi.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 68-69

Skuteczność trimetazydyny, w porównaniu z innymi lekami przeciwdławicowymi albo placebo, u chorych ze stabilną dławicą piersiową - metaanaliza
Omówienie artykułu: Efficacy comparison of trimetazidine with therapeutic alternatives in stable angina pectoris: a network meta-analysis
N. Danchin, M. Marzilli, A. Parkhomenko, J.P. Ribeiro
Cardiology, 2011; 120: 59-72
komentarz: prof. dr hab. med. Jarosław D. Kasprzak FESC FACC
str. 70-76

Doustne inhibitory czynnika Xa w porównaniu z heparyną drobnocząsteczkową w profilaktyce żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u chorych poddawanych całkowitej aloplastyce stawu biodrowego lub stawu kolanowego - przegląd systematyczny z metaanalizą
Omówienie artykułu: Oral direct factor Xa inhibitors versus low-molecular-weight heparin to prevent venous thromboembolism in patients undergoing total hip or knee replacement: a systematic review and meta-analysis
I. Neumann i wsp.
Ann. Intern. Med., 2012; 156: 710-719
komentarz: prof. dr hab. med. Krystyna Zawilska
str. 77-78

Ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet stosujących antykoncepcję hormonalną inaczej niż doustnie
Omówienie artykułu: Venous thrombosis in users of non-oral hormonal contraception: follow-up study, Denmark 2001-10
O. Lidegaard i wsp.
BMJ, 2012; 344: e2990
komentarz: prof. dr hab. med. Krystyna Zawilska
str. 78-79

Przydatność jednorazowego ultrasonograficznego testu uciskowego w diagnostyce zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych u kobiet w ciąży i po porodzie
Omówienie artykułu: Diagnostic value of single complete compression ultrasonography in pregnant and postpartum women with suspected deep vein thrombosis: prospective study
G. Le Gal i wsp.
BMJ, 2012; 344: e2635
str. 79,82

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektrokardiografia. Elektrokardiogram 57-letniej kobiety z kołataniem serca
prof. dr hab. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 81-82

Diagnostyka radiologiczna. 44-letni mężczyzna z narastającą dusznością i kaszlem
dr med. Piotr Grzanka, Dział Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu
str. 83-84
W badaniu przedmiotowym stwierdzono nad polami płucnymi obustronne trzeszczenia.

Ultrasonografia. 45-letnia kobieta z dysfagią
dr hab. med. Andrzej Smereczyński1, prof. dr hab. med. Marek Kamiński2, lek. Błażej Nowak3, dr med. Alicja Gowin1, prof. dr hab. med. Teresa Starzyńska1
str. 85-87

36-letnia kobieta z pogorszeniem tolerancji wysiłku i dusznością
dr med. Agnieszka M. Tycińska, dr med. Anna Lisowska, lek. Marta Marcinkiewicz, prof. dr hab. med. Bożena Sobkowicz, prof. dr hab. med. Włodzimierz J. Musiał
Katedra i Klinika Kardiologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
str. 88-93
36-letnia kobieta została przyjęta do kliniki kardiologii z powodu występującego od około 10 miesięcy pogorszenia tolerancji wysiłku fizycznego i duszności pojawiającej się przy niewielkim wysiłku, a ostatnio również w spoczynku. Dodatkowo pod wpływem niewielkiego wysiłku i zdenerwowania występowały krótkotrwałe utraty świadomości.

Pneumonologia. 24-letnia kobieta z pozaszpitalnym zapaleniem płuc
prof. dr hab. med. Jan Kuś, I Klinika Chorób Płuc Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
str. 94-100
Chora została skierowana do szpitala z powodu nieskutecznego ambulatoryjnego leczenia zakażenia układu oddechowego.

Gastroenterologia. 27-letnia kobieta z zespołem Peutza i Jeghersa
dr hab. med. Marcin Polkowski1,2, dr med. Ewa Wrońska1,2
str. 101-103

 ETYKA I PRAWO MEDYCZNE 

O granicach autonomii w sytuacji konfliktu między lekarzem a pacjentem
prof. dr hab. Marian Machinek MSF, Wydział Teologiczny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
str. 105-110
Konflikty w relacji lekarz-pacjent są nieuniknione. Wynikają one nie tylko (jak w każdym innym przypadku międzyludzkiej komunikacji) z różnych charakterów i temperamentów czy chwilowego nastroju, ale także z samej specyfiki tej relacji.

Zderzenie woli pacjenta ze stanowiskiem lekarza - przykłady z podstawowej opieki zdrowotnej
dr med. Konstanty Radziwiłł, Przychodnia Medycyny Rodzinnej w Warszawie, Katedra Medycyny Rodzinnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, prezydent Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich (CPME)
str. 111-114
Informacja udzielona pacjentowi powinna być sformułowana w sposób dla niego zrozumiały. Każde postępowanie diagnostyczne, lecznicze i zapobiegawcze wymaga zgody pacjenta.

Odpowiedzialność karna lekarza za nieudzielenie pomocy pacjentowi a wykonanie zabiegu bez jego zgody
dr n. prawn. Rafał Kubiak, Zakład Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; Zakład Nauki o Przestępstwie Uniwersytetu Łódzkiego
str. 115-122
We współczesnym polskim ustawodawstwie medycznym oraz doktrynie prawa medycznego przyjmuje się, że na lekarzu (jak również innych osobach udzielających świadczeń zdrowotnych) ciążą dwa fundamentalne obowiązki: niesienia pomocy oraz poszanowania woli pacjenta.

 OKIEM PACJENTA 

Posprzątajmy biurko, postawmy sobie kwiaty
Z aktorką Beatą Rybotycką rozmawia Justyna Tomska
str. 123-128

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 130-134

 KOMUNIKATY 


Medycyna Praktyczna 2012/06

Zakupy  
 15 zł 
 13.5 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna