MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          25.09.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2013/12

Rok wydania: 2013 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 90150

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Elektrostymulacja i leczenie resynchronizujące serca według wytycznych. Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2013 - co powinien wiedzieć internista?
Na podstawie: M. Brignole, A. Auricchio, G. Baron-Esquivias i wsp.: 2013 ESC Guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy: the Task Force on cardiac pacing and resynchronization therapy of the European Society of Cardiology (ESC)
prof. dr hab. n. med. Maria Trusz-Gluza
European Heart Journal, 2013; 34: 2281-2329
str. 20-29
W artykule podano wybrane informacje z aktualnych wytycznych europejskich, dotyczące rozpoznawania i leczenia bradykardii oraz stymulacji resynchronizującej.

Problemy w diagnostyce i leczeniu chorych z niewydolnością serca i z chorobami współistniejącymi. Odcinek 1: niewydolność serca a przewlekła obturacyjna choroba płuc
prof. dr hab. n. med. Waldemar Banasiak1, dr n. med. Tomasz J. Kuźniar2, prof. dr hab. n. med. Ewa A. Jankowska1,3, prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski1,3
str. 30-43
W artykule omówiono trudności diagnostyczne i odrębności leczenia wynikające ze współistnienia niewydolności serca i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

Postępowanie w zaparciu. Podsumowanie wytycznych American Gastroenterological Association 2013
Na podstawie: American Gastroenterological Association, A.E. Bharucha, S.D. Dorn, A. Lembo, A. Pressman: American Gastroenterological Association medical position statement on constipation. A.E. Bharucha, J.H. Pemberton, G.R. Locke: American Gastroenterological Association technical review on constipation.
Gastroenterology, 2013; 144: 211-217, 218-238
komentarz: prof. dr hab. n. med. Witold Bartnik
str. 44-50
Artykuł zawiera zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia zaparcia oraz wybrane informacje z wytycznych mające znaczenie dla codziennej praktyki.

Bezdech senny, senność i ryzyko wypadków samochodowych u kierowców niezawodowych. Podsumowanie wytycznych American Thoracic Society 2013
Na podstawie: An official American Thoracic Society clinical practice guideline: sleep apnea, sleepiness, and driving risk in noncommercial drivers. An update of a 1994 statement
K.P. Strohl, D.B. Brown, N. Collop, C. George, R. Grunstein, F. Han, L. Kline, A. Malhotra, A. Pack, B. Phillips, D. Rodenstein, R. Schwab, T. Weaver, K. Wilson, on behalf of the ATS Ad Hoc Committee on Sleep Apnea, Sleepiness, and Driving Risk in Noncommercial Drivers
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 2013; 187: 1259-1266
komentarz: dr hab. n. med. Robert Pływaczewski prof. IGiChP
str. 52-54
W artykule przedstawiono zalecenia dotyczące postępowania z chorymi na obturacyjny bezdech senny w kontekście zwiększonego ryzyka spowodowania wypadków samochodowych.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Ultrasonografia. 54-letnia kobieta po usunięciu pęcherzyka żółciowego
dr hab. n. med. Andrzej Smereczyński
Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych, Zakład Genetyki i Patomorfologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
str. 55-56, 59
Do badania USG jamy brzusznej zgłosiła się 54-letnia kobieta. Przed 8 miesiącami usunięto jej bez powikłań metodą laparoskopową pęcherzyk żółciowy z kamieniami. W badaniu patomorfologicznym usuniętego pęcherzyka stwierdzono przewlekły proces zapalny. Po operacji okresowo miewa gniecenie w dołku podsercowym i wzdęcia.

Diagnostyka radiologiczna. 49-letnia kobieta z przypadkowo wykrytym zacienieniem na RTG klatki piersiowej
dr n. med. Piotr Grzanka, Dział Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu
str. 57-59
49-letnia kobieta z przypadkowo wykrytym zacienieniem na RTG klatki piersiowej.

Elektrokardiografia. Trzepotanie przedsionków okresowo przechodzące w migotanie
prof. dr hab. n. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 60-61

Kardiologia. 68-letnia kobieta z pogarszającą się tolerancją wysiłku, narastającą dusznością i kołataniem serca
dr n. med. Piotr Kukla
str. 62-65
Kobieta lat 68 została przyjęta do szpitala z powodu złej tolerancji wysiłku fizycznego, stopniowo narastającej duszności oraz kołatania serca występującego od 2 tygodni podczas wysiłku i w spoczynku (objawy II klasy i okresowo III EHRA).

Kardiologia. 29-letnia kobieta w ciąży po utracie przytomności
dr n. med. Marta Kamińska1, dr n. med. Adam Łukasiewicz2, dr n. med. Wioletta Rozmysłowicz3, dr n. med. Małgorzata Knapp1, prof. dr hab. n. med. Włodzimierz J. Musiał1
str. 66-71
29-letnia kobieta w 14. tygodniu drugiej ciąży, dotychczas zdrowa, została przyjęta do szpitala z powodu całkowitej utraty przytomności. Przez 3 dni poprzedzające hospitalizację chora odczuwała duszność wysiłkową oraz ból w klatce piersiowej.

Gastroenterologia. 81-letni mężczyzna z bólem brzucha i żółtaczką
lek. Agnieszka Świdnicka-Siergiejko, dr n. med. Krzysztof Kurek, prof. dr hab. n. med. Urszula Wereszczyńska-Siemiątkowska
Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
str. 72-77
Mężczyzna został przyjęty do kliniki gastroenterologii z powodu nasilającego się tępego bólu w nadbrzuszu, z towarzyszącym zażółceniem skóry i białkówek, świądem skóry, oddawaniem ciemnego moczu i odbarwionego stolca oraz osłabieniem łaknienia.

Diabetologia. Problemy w leczeniu cukrzycy - cz. 1. Od tabletek do insuliny i od insuliny do tabletek w (mniej więcej) 80 dni - jak szybko może zmieniać się leczenie cukrzycy
dr n. med. Elektra Szymańska-Garbacz, dr hab. n. med. Leszek Czupryniak prof. UM w Łodzi, Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
str. 78-84
U niektórych chorych leczenie cukrzycy typu 2 rozpoczyna się od insulinoterapii, w innych przypadkach przejście od leków doustnych do insuliny trwa tygodnie, a nie lata.

Endokrynologia. 34-letnia kobieta z wypadaniem włosów i kołataniem serca
lek. Tomasz Bartuszek, dr n. med. Piotr Miśkiewicz, lek. Marcin Żach, dr n. med. Marcin Dębski, prof. dr hab. n. med. Tomasz Bednarczuk
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
str. 85-91
U chorej pojawiły się również obrzęki w okolicy kostek, stałe uczucie gorąca, drżenie rąk, trudności w zasypianiu, uczucie piasku pod powiekami.

Hematologia. 50-letnia kobieta z przedłużającym się krwawieniem po ekstrakcji zęba
lek. Joanna Zdziarska, Klinika Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
str. 92-97

 PYTANIA DO EKSPERTÓW 

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 101-102

Korzyści i ryzyko związane z długoterminowym stosowaniem 1 lub 2 leków przeciwpłytkowych u chorych po udarze niedokrwiennym mózgu - przegląd systematyczny z metaanalizą
Omówienie artykułu: Risk-benefit profile of long-term dual-versus single-antiplatelet therapy among patients with ischemic stroke: a systematic review and meta-analysis
M. Lee i wsp.
Annals of Internal Medicine, 2013; 159: 463-470
komentarz: prof. dr hab. n. med. Anna Członkowska
str. 103-104
Terapia przeciwpłytkowa ma ustaloną pozycję w leczeniu ostrej fazy niedokrwiennego udaru mózgu oraz w profilaktyce wtórnej. Najczęściej stosuje się w tym celu kwas acetylosalicylowy (ASA), chociaż pochodne tienopirydyny (klopidogrel, tiklopidyna) i dipirydamol również uważa się za skuteczne w profilaktyce wtórnej.

Terapia tlenem hiperbarycznym w przewlekłym owrzodzeniu stopy u chorych na cukrzycę - przegląd systematyczny z metaanalizą
Omówienie artykułu: Systematic review of the effectiveness of hyperbaric oxygenation therapy in the management of chronic diabetic foot ulcers
R. Liu i wsp.
Mayo Clinic Proceedings, 2013; 88: 166-175
komentarz: dr n. med. Jacek Kot
str. 104-107
W żadnym systemie szkolenia lekarzy na świecie nie ma takiej specjalizacji lub umiejętności klinicznej, która pozwoliłaby jednemu lekarzowi poradzić sobie z problemami związanymi z owrzodzeniami w ZSC, prowadzącymi często do amputacji i trwałego inwalidztwa.

Ćwiczenia fizyczne w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów kończyn dolnych - przegląd systematyczny z metaanalizą
Omówienie artykułu: Exercise for lower limb osteoarthritis: systematic review incorporating trial sequential analysis and network meta-analysis
O.A. Uthman i wsp.
BMJ, 2013: f5555
komentarz: prof. dr hab. n. med. Irena Zimmermann-Górska
str. komentarz: prof. dr hab. n. med. Irena Zimmermann-
Choroba zwyrodnieniowa stawów (ChZS) kończyn dolnych jest obecnie jedną z najczęstszych przyczyn kalectwa - szczególnie wśród osób starszych - na świecie.

 MISCELLANEA 

Nagroda Nobla w dziedzinie medycyny lub fizjologii za rok 2013
prof. dr hab. n. med. Marek Sanak, Zakład Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
str. 110-112
Laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny lub fizjologii w roku 2013 zostali profesorowie James E. Rothman, Randy W. Schekman i Thomas C. Südhof. Wspólną nagrodę przyznano za ich odkrycia mechanizmów regulujących ruch pęcherzyków - głównego układu transportowego w naszych komórkach.

 PRAWO MEDYCZNE 

Dokumentacja medyczna w formie elektronicznej - co powinni wiedzieć lekarze
dr n. prawn. Rafał Kubiak, Zakład Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
str. 113-119
Szybki dostęp do rzetelnych danych medycznych ma istotne znaczenie dla wysokiej jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. Może on być bowiem zapewniony za pomocą wyrafinowanych systemów informatycznych. Stąd też polski prawodawca, preferując takie rozwiązania, poświęcił wiele miejsca warunkom prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej.

 ETYKA 

Czym jest, a czym nie jest medycyna - rozważania na temat profesjonalizmu z aktualną sytuacją w tle
prof. dr hab. n med. Jan Duława, Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
str. 120-124
Celem niniejszego artykułu jest próba przedstawienia własnych refleksji na temat, czym jest medycyna i jaki jest cel pracy lekarza.

 OKIEM PACJENTA 

Mam w sobie układ bezpieczeństwa
Z autorem tekstów piosenek Jackiem Cyganem rozmawia Justyna Tomska
str. 125-129
Z autorem tekstów piosenek Jackiem Cyganem rozmawia Justyna Tomska

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 130-134


Medycyna Praktyczna 2013/12

Zakupy  
 20 zł 
 15 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna