MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          24.10.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2014/01

Rok wydania: 2014 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 90162

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Podejście do leczenia hipolipemizującego w świetle aktualnych wytycznych amerykańskich i europejskich
prof. dr hab. n. med. Barbara Cybulska1, prof. dr hab. n. med. Longina Kłosiewicz-Latoszek1,2
str. 18-22
W artykule omówiono najnowsze wytyczne amerykańskich towarzystw kardiologicznych dotyczące oceny ryzyka sercowo-naczyniowego i wskazań do stosowania statyn, oraz porównano je z wytycznymi europejskimi.

Problemy w diagnostyce i leczeniu chorych z niewydolnością serca i z chorobami współistniejącymi. Odcinek 2: Niewydolność serca a depresja
prof. dr hab. n. med. Waldemar Banasiak1, dr n. med. Zbigniew Mazurczyk2, prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska3, prof. dr hab. n. med. Ewa A. Jankowska1,4, prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski1,4
str. 23-32
W artykule omówiono trudności diagnostyczne i odrębności leczenia wynikające ze współistnienia niewydolności serca i depresji.

Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów syntetycznymi i biologicznymi lekami modyfikującymi przebieg choroby. Podsumowanie zaleceń EULAR 2013
Na podstawie: EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis with synthetic and biological disease-modifying antirheumatic drugs: 2013 update
J.S. Smolen, R. Landewé, F.C. Breedveld i wsp.
Annals of Rheumatoid Diseases, 2013; doi: 10.1136/annrheumdis-2013-204573
komentarz: prof. dr hab. n. med. Stanisław Sierakowski
str. 33-41
W artykule przedstawiono aktualne zalecenia europejskie dotyczące leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów lekami modyfikującymi przebieg choroby.

Nowa definicja udaru. Stanowisko American Heart Association i American Stroke Association 2013
prof. dr hab. n. med. Anna Członkowska, II Klinika Neurologiczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
str. 42-46,60
W artykule przedstawiono i omówiono nowe definicje różnych postaci udaru ośrodkowego układu nerwowego.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Diagnostyka radiologiczna. 64-letni mężczyzna z pogorszeniem przebiegu astmy i z krwiopluciem
dr n. med. Piotr Grzanka, Dział Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu
str. 47-48
W badaniu przedmiotowym stwierdzono zwiększoną częstotliwość oddechów oraz liczne świsty i furczenia nad polami płucnymi.

Ultrasonografia. 57-letnia kobieta po usunięciu nerki prawej
dr hab. n. med. Andrzej Smereczyński, Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych, Zakład Genetyki i Patomorfologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
str. 49-51
57-kobieta zgłosiła się na konsultacyjne badanie USG jamy brzusznej. Z wywiadu i z karty informacyjnej ustalono, że ponad 5 lat wcześniej usunięto jej nerkę prawą z powodu raka jasnokomórkowego w stopniu G2.

Elektrokardiografia. Elektrokardiogram mężczyzny w średnim wieku z przerostem lewej komory
prof. dr hab. n. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 52-53

Kardiologia. 85-letni mężczyzna ze źle kontrolowanym nadciśnieniem tętniczym i z niedoczynnością tarczycy
dr n. med. Karolina Piotrowicz, dr hab. n. med. Jerzy Gąsowski prof. UJ, Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
str. 54-60
85-letni mężczyzna z wieloletnim nadciśnieniem tętniczym został skierowany przez lekarza POZ do poradni geriatrycznej w celu modyfikacji stosowanego leczenia przeciwnadciśnieniowego.

Gastroenterologia. 24-letni mężczyzna po nieskutecznej eradykacji Helicobacter pylori
dr hab. n. med. Marcin Polkowski1,2, lek. Władysław Januszewicz2, prof. dr hab. n. med. Witold Bartnik1
str. 62-65
U 24-letniego mężczyzny przed rokiem rozpoznano wrzód opuszki dwunastnicy i zakażenie H. pylori (Hp). Z tego powodu przebył leczenie eradykacyjne amoksycyliną, klarytromycyną i inhibitorem pompy protonowej (IPP).

Diabetologia. Problemy w leczeniu cukrzycy - cz. 2. Czy chory na cukrzycę typu 2 może wymagać podawania ponad 10 000 j. insuliny miesięcznie?
dr n. med. Elektra Szymańska-Garbacz, dr hab. n. med. Leszek Czupryniak prof. UM w Łodzi, Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
str. 66-70
Wielu lekarzy, obawiając się przede wszystkim hipoglikemii, nie podejmuje prób intensyfikacji leczenia insuliną wtedy, kiedy jest to uzasadnione. W artykule przedstawiono przypadek pacjenta, u którego osiągnięcie suboptymalnej kontroli metabolicznej cukrzycy wymagało zastosowania dużych dawek insuliny.

Endokrynologia. 56-letni mężczyzna z osłabieniem i hipotensją ortostatyczną
lek. Magdalena Witkowska, dr n. med. Urszula Ambroziak, lek. Dorota Kaczmarska-Turek, dr n. med. Marcin Dębski, prof. dr hab. n. med. Tomasz Bednarczuk, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
str. 71-76, 80
Od około 8 miesięcy pacjent odczuwał narastającą męczliwość, osłabienie mięśni i ociężałość psychofizyczną. Zaobserwował również zmniejszenie łaknienia; w ciągu ostatnich 4 miesięcy schudł około 8 kg.

Nefrologia. 24-letnia kobieta z nawracającymi dolegliwościami dyzurycznymi
dr n. med. Robert Drabczyk,1 dr n. med. Monika Mazanek-Mościcka2
1 Oddział Nefrologiczny, Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, 2 Medycyna Praktyczna
str. 77-80
Chora zgłasza pieczenie przy oddawaniu moczu, częste mikcje, również w nocy, oraz ból w okolicy nadłonowej. Podobne epizody występowały już 4-krotnie w ciągu ostatniego roku, ostatni raz przed miesiącem.

 PYTANIA DO EKSPERTÓW 

Problemy w praktyce lekarza POZ. Pozaszpitalne zapalenie płuc
prof. dr hab. n. med. Jan Kuś, I Klinika Chorób Płuc, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
str. 82-88
Jakie są minimalne kryteria wymagane do rozpoznania pozaszpitalnego zapalenia płuc (PZP)? Czy wykonanie radiogramu klatki piersiowej jest konieczne w każdym przypadku?

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 89-90

Porównanie skuteczności blokerów układu renina-angiotensyna i innych leków hipotensyjnych u chorych na cukrzycę i nadciśnienie tętnicze - przegląd systematyczny z metaanalizą sieciową
Omówienie artykułu: Comparative effectiveness of renin-angiotensin system blockers and other antihypertensive drugs in patients with diabetes: systematic review and bayesian network meta-analysis
H.Y. Wu i wsp.
BMJ, 2013; 347: f6008
komentarz: prof. dr hab. n. med. Franciszek Kokot
str. 91-92
Blokery kaskady reninowo-angiotensynowej (RA) należą do leków pierwszego wyboru u chorych na cukrzycę z powikłaniami sercowo-naczyniowymi i nerkowymi.

Dieta śródziemnomorska w profilaktyce pierwotnej chorób sercowo-naczyniowych
Omówienie artykułu: Primary prevention of cardiovascular disease with a Mediterranean diet
R. Estruch i wsp.
The New England Journal of Medicine, 2013; 368: 1279-1290
komentarz: dr hab. n. med. Lucyna Ostrowska
str. 92-95
Czy u osób obciążonych dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym dieta śródziemnomorska, w porównaniu z dietą o małej zawartości tłuszczu, zmniejsza ryzyko poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych?

Jedzenie orzechów a ryzyko zgonu
Omówienie artykułu: Association of nut consumption with total and cause-specific mortality
Y. Bao i wsp.
The New England Journal of Medicine, 2013; 369: 2001-2011
str. 95-96
Czy jedzenie orzechów wiązało się ze zmniejszeniem ryzyka zgonu z powodu nowotworów, chorób serca i chorób układu oddechowego?

Hormonalna terapia zastępcza u kobiet po menopauzie - badania WHI i obserwacja po ich zakończeniu
Omówienie artykułu: Menopausal hormone therapy and health outcomes during the intervention and extended poststopping phases of the Women's Health Initiative randomized trials
J.A. Manson i wsp.
JAMA, 2013; 310: 1353-1368
str. 96-98
Według autorów ryzyko związane z EPT przewyższa korzyści związane z zapobieżeniem niektórym chorobom, niezależnie od wieku kobiet.

 PRAWO MEDYCZNE 

Charakter prawny klauzuli sumienia
prof. dr hab. n. prawn. Andrzej Zoll, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
str. 99-103, 116
Tematem niezwykle aktualnym stały się dzisiaj wątpliwości związane z klauzulą sumienia w polskim porządku prawnym, a jeszcze bardziej wątpliwości odnoszące się do charakteru prawnego jej regulacji - pisze prof. Andrzej Zoll.

Klauzula sumienia - czy ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty jest zgodna z konstytucją. Problem zakresowej niekonstytucyjności art. 39 ustawy o zawodach
dr hab. n. prawn. Leszek Bosek, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
str. 104-110
Przedmiotem opracowania jest analiza formalna zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej tzw. lekarskiej klauzuli sumienia - przepisu art. 39 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (uzl).

Sumienie lekarza a prawa człowieka w świetle standardów Rady Europy
dr hab. Oktawian Nawrot prof. UG, Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Uniwersytet Gdański
str. 111-116

 ETYKA 

Kodeks Etyki Lekarskiej. Odcinek 11: W zgodzie z sumieniem
lek. Paweł Jaranowski1,2, dr hab. Andrzej Muszala1
1 Międzywydziałowy Instytut Bioetyki, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
2 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze
str. 117-119
Sumienie, nazywane też zmysłem moralnym, umożliwia poznanie wartości moralnych, tak jak zmysły znane fizjologii dają poznanie świata materii.

Moralna autonomia i klauzula sumienia
prof. dr hab. Barbara Chyrowicz, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski
str. 120-121
Możliwe są sytuacje, w których jedno i to samo działanie będzie przez jednego lekarza zgodnie z jego sumieniem uznane za słuszne, zdaniem drugiego zaś za zdecydowanie niesłuszne. Czy to oznacza, że skazani jesteśmy na relatywizm? Bylibyśmy skazani, gdyby ustalenie obiektywnie wiążącego moralnego porządku było niemożliwe - pisze etyk prof. Barbara Chyrowicz.

 OKIEM PACJENTA 

Bo my z ziół przecież
Z muzykiem Zbigniewem Wodeckim rozmawia Justyna Tomska
str. 122-127
Z muzykiem Zbigniewem Wodeckim rozmawia Justyna Tomska.

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 128-132


Medycyna Praktyczna 2014/01

Zakupy  
 20 zł 
 15 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna