MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          20.07.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2014/11

Rok wydania: 2014 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 90229

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Konsultacje kardiologiczne u chorych poddawanych operacjom pozasercowym. Podsumowanie wytycznych European Society of Cardiology i European Society of Anaesthesiology 2014
Na podstawie: 2014 ESC/ESA Guidelines on non-cardiac surgery: cardiovascular assessment and management: The Joint Task Force on non-cardiac surgery: cardiovascular assessment and management of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Society of Anaesthesiology (ESA)
S.D. Kristensen, J. Knuuti, A. Saraste i wsp.
European Heart Journal, 2014; 35: 2383-2431
komentarz: dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik
str. 12-26
W artykule przedstawiono najważniejsze informacje i zalecenia dotyczące postępowania u chorych poddawanych operacjom pozasercowym: 1) przedoperacyjnej oceny ryzyka sercowo-naczyniowego; 2) leczenia farmakologicznego i rewaskularyzacji wieńcowej; 3) szczegółowych zaleceń dla określonych sytuacji klinicznych, takich jak: niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze, wady zastawkowe, zaburzenia rytmu i przewodzenia, zaburzenia czynności nerek (w tym zapobieganie nefropatii kontrastowej), zwężenie tętnic szyjnych, miażdżyca tętnic kończyn dolnych, tętnicze nadciśnienie płucne i choroby płuc, wrodzone wady serca; 4) postępowania okołozabiegowego.

Ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia tętniczego. Podsumowanie stanowiska European Society of Hypertension
dr n. med. Aleksander Prejbisz, dr hab. n. med. Marek Kabat prof. IK, prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz, Klinika Nadciśnienia Tętniczego, Instytut Kardiologii w Warszawie
str. 27-33
W artykule przedstawiono następujące zagadnienia dotyczące ambulatoryjnego monitorowania ciśnienia tętniczego (ABPM): ABPM a pomiary kliniczne ciśnienia tętniczego, graniczne wartości ciśnienia tętniczego w ABPM oraz ograniczenia, wymagania techniczne i wskazania do ABPM.

Rozpoznanie i leczenie choroby refluksowej przełyku. Podsumowanie wytycznych American College of Gastroenterology
Na podstawie: Guidelines for the diagnosis and management of gastroesophageal reflux disease
Katz P.O., Gerson L.B., Vela M.F.
American Journal of Gastroenterology, 2013; 108: 308-328
komentarz: dr n. med. Tomasz Wocial, prof. dr hab. n. med. Witold Bartnik
str. 34-42
W artykule podano najważniejsze z praktycznego punktu widzenia informacje dotyczące rozpoznawania i leczenia choroby refluksowej przełyku, postępowania w postaciach pozaprzełykowych i opornych na leczenie inhibitorem pompy protonowej oraz powikłań.

Problemy w diagnostyce i leczeniu chorych z niewydolnością serca i z chorobami współistniejącymi. Odcinek 11: Niewydolność serca a cukrzyca
prof. dr hab. n. med. Waldemar Banasiak1, prof. dr hab. n. med. Janusz Gumprecht2, dr n. med. Grzegorz Gawryś3, prof. dr hab. n. med. Ewa Anita Jankowska1,4, prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski1,4
str. 43-56
W artykule omówiono epidemiologię, patofizjologię oraz trudności diagnostyczne i odrębności leczenia wynikające ze współistnienia niewydolności serca i cukrzycy.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Elektrokardiografia. Standardowy elektrokardiogram 50-letniego mężczyzny
prof. dr hab. n. med. Barbara Dąbrowska
str. 57-58

Ultrasonografia. 60-letnia kobieta po resekcji esicy z powodu raka
dr hab. n. med. Andrzej Smereczyński, dr n. med. Katarzyna Kołaczyk
Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych, Zakład Genetyki i Patomorfologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
str. 59-61
Pacjentkę skierowano do badania USG jamy brzusznej z powodu utrzymującego się od 6 miesięcy zwiększonego stężenia antygenu rakowo-płodowego w surowicy (CEA; 20 ľg/l, norma ≥5. Wykonana sonografia nie wyjaśniła przyczyny zwiększonego stężenia CEA. Jakie kolejne badanie należy wykonać w celu ustalenia rozpoznania?

Diagnostyka radiologiczna. 79-letnia kobieta z omdleniem, po przebytym leczeniu gruźlicy
dr n. med. Piotr Grzanka, Dział Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu
str. 63-65
Kobieta została przywieziona na szpitalny oddział ratunkowy z powodu omdlenia. W chwili przyjęcia chora była przytomna. Od około 8 miesięcy odczuwała nasilającą się duszność wysiłkową, osłabienie i stopniowo pogarszającą się tolerancję wysiłku.

Angiologia. 63-letnia kobieta z omdleniami i zawrotami głowy
dr n. med. Marzena Frołow1, dr n. med. Grzegorz Goncerz2
1 II Katedra Chorób Wewnętrznych im. Prof. Andrzeja Szczeklika, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
2 Katedra Anatomii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
str. 66-71
Pacjentka paląca od wielu lat papierosy zgłosiła się do poradni chorób naczyń z powodu omdleń i zawrotów głowy występujących głównie podczas wysiłku fizycznego (prac domowych), wykonywania skrętów głowy i przy wstawaniu. Dolegliwości narastały od około 10 lat.

Pneumonologia. 70-letni mężczyzna z zaostrzeniem POChP
dr n. med. Filip Mejza, II Katedra Chorób Wewnętrznych im. Prof. Andrzeja Szczeklika, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
str. 72-75
Mężczyzna zgłosił się do szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR) z powodu nasilenia duszności oraz kaszlu z odkrztuszaniem żółtej wydzieliny. Dolegliwości te występowały od 5 dni, a nasilenie duszności zmusiło chorego do szukania pomocy lekarskiej.

Gastroenterologia. 42-letnia kobieta z przewlekłą biegunką i z uszkodzeniem wątroby
dr hab. n. med. Michał Kukla1, prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb1, dr hab. n. med. Maciej Kajor2
str. 76-82
Pacjentka zgłosiła się do poradni gastroenterologicznej z powodu utrzymującej się od 3 lat biegunki, która się nasiliła w ostatnich 3 miesiącach.

Zatrucia. 59-letni mężczyzna z osutką i objawami neurologicznymi
dr n. med. Tomasz Wittczak, dr n. med. Wojciech Dudek, dr n. med. Dominika Świerczyńska-Machura, dr n. med. Beata Janasik, dr hab. n. med. Beata Kręcisz, prof. dr hab. n. med. Wojciech Wąsowicz, prof. dr hab. n. med. Cezary Pałczyński
Klinika Chorób Zawodowych i Toksykologii oraz Ośrodek Alergii Zawodowej i Zdrowia Środowiskowego, Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi
str. 83-85
U pacjenta obserwowanego z powodu podejrzenia alergicznej przyczyny osutki uzyskano ujemne wyniki testów punktowych oraz płatkowych. Pacjent zgłaszał ponadto szereg objawów neurologicznych, a lekarz POZ wysunął podejrzenie fibromialgii. Choremu półtora roku wcześniej wszczepiono endoprotezę stawu biodrowego. Zapraszamy do zapoznania się z postawioną diagnozą i komentarzami ekspertów.

Bóle głowy. 66-letnia kobieta z nawrotem uporczywego bólu głowy i z przemijającym zaniewidzeniem w jednym oku
dr hab. n. med. Jacek J. Rożniecki
Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
str. 86-87
Pacjentka zgłosiła się na izbę przyjęć z powodu przemijającego, około 5-minutowego zaniewidzenia w lewym oku oraz uporczywego, nasilającego się od miesiąca bólu głowy.

 PYTANIA DO EKSPERTÓW 

Choroby tarczycy - cz. 1. Choroba Hashimoto i niedoczynność tarczycy
prof. dr hab. n. med. Marek Ruchała, Katedra i Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
str. 88-96
Na pytanie opowiada prof. dr hab. n. med. Marek Ruchała.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 97-98

Wpływ β-blokerów na zdarzenia sercowo-naczyniowe u chorych z zawałem serca przed wprowadzeniem i po wprowadzeniu leczenia reperfuzyjnego - przegląd systematyczny
Omówienie artykułu: Clinical outcomes with ß-blockers for myocardial infarction a meta-analysis of randomized trials
S. Bangalore i wsp.
The American Journal of Medicine, 2014; doi: 10.1016/j.amjmed.2014.05.032
komentarz: Emmanuelle Duceppe MD, P.J. Devereaux MD PhD
str. 99-102

Kwas acetylosalicylowy w zapobieganiu nawrotom żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej - badania WARFASA i ASPIRE
Omówienie artykułu: Aspirin for the prevention of recurrent venous thromboembolism: The INSPIRE Collaboration
J. Simes i wsp.
Circulation, 2014; doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.114.008 828
str. 102-103
Badaniem objęto 1224 chorych (wiek śr. 57 lat, mężczyźni 58%) po pierwszym epizodzie objawowej samoistnej ŻChZZ (ZP 24%, ZŻG 59%, ZŻG i ZP 17%) leczonych antykoagulantami.

 MISCELLANEA 

Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny w 2014 roku
prof. dr hab. n. przyr. Jerzy Vetulani, Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
str. 104-106
Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny w 2014 roku została przyznana za prace, które bezpośrednio nie przyczyniły się do postępu praktycznej medycyny, mają natomiast olbrzymie znaczenie poznawcze i pozwalają na lepsze rozumienie mechanizmów działania mózgu.

 PRAWO MEDYCZNE 

Przychodzi dziennikarz do lekarza - tajemnica medyczna a prawo prasowe
dr hab. n. prawn. Rafał Kubiak prof. UŁ
komentarz: prof. dr hab. n. med. Tomasz Pasierski
str. 107-119

Odpowiedzialność z tytułu zdarzeń medycznych a sytuacja prawna lekarza w ocenie Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnej Rady Lekarskiej oraz praktyka
dr n. prawn. Małgorzata Serwach
str. 120-124
Nowy model kompensacji szkód medycznych daje możliwość dochodzenia naprawienia szkody powstałej w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w postępowaniu przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, bez konieczności występowania na drogę sądową.

 ETYKA 

Kodeks Etyki Lekarskiej. Odcinek 18: Warunki odpowiedniej jakości opieki medycznej nad pacjentem
dr n. med. Konstanty Radziwiłł, Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Przychodnia Medycyny Rodzinnej w Warszawie
str. 125-126
Dla zapewnienia pacjentom bezpiecznej opieki o najwyższej jakości podstawowe znaczenie mają: wiedza lekarza, jego umiejętności praktyczne, umiejętności porozumiewania się z pacjentami, doświadczenie oraz jego postawa moralna.

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 128-132


Medycyna Praktyczna 2014/11

Zakupy  
 20 zł 
 16 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna