MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          20.07.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2015/09

Rok wydania: 2015 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 90313

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Leczenie nadciśnienia tętniczego u chorych na chorobę wieńcową. Omówienie stanowiska American Heart Association, American College of Cardiology i American Society of Hypertension 2015
Na podstawie: Treatment of hypertension in patients with coronary artery disease: a scientific statement from the American Heart Association, American College of Cardiology, and American Society of Hypertension
C. Rosendorff, D.T. Lackland, M. Allison, W.S. Aronow, H.R. Black, R.S. Blumenthal, C.P. Cannon, J.A. de Lemos, W.J. Elliott, L. Findeiss, B.J. Gersh, J.M. Gore, D. Levy, J.B. Long, C.M. O’Connor, P.T. O’Gara, G. Ogedegbe, S. Oparil, W.B. White
Hypertension, 2015; 65: 1372-1407
str. 16-31
W artykule przedstawiono i skomentowano zalecenia towarzystw amerykańskich dotyczące leczenia nadciśnienia tętniczego współistniejącego z chorobą wieńcową.

Choroby układu oddechowego związane z aspiracją
Aspiration-related pulmonary syndromes
Xiaowen Hu, Joyce S. Lee, Paolo T. Pianosi, Jay H. Ryu
Chest, 2015; 147: 815-823
komentarz: dr n. med. Filip Mejza, prof. dr hab. n. med. Ewa Niżankowska-Mogilnicka
str. 32-43
Autorzy przedstawiają epidemiologię, czynniki ryzyka i patofizjologię aspiracji oraz chorób dróg oddechowych i płuc związanych z aspiracją.

Nie mogą cię pochować, jeśli wciąż się ruszasz. Omówienie stanowiska ERS dotyczącego aktywności fizycznej u chorych na POChP
They can’t bury you while you’re still moving: a review of the European Respiratory Society statement on physical activity in COPD
Richard L. ZuWallack
Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, 2015; 9 (w druku)
str. 44-57
Autor przedstawia definicję aktywności fizycznej i ćwiczeń fizycznych, obiektywne metody pomiaru aktywności fizycznej, znaczenie kliniczne chorób związanych z jej brakiem oraz interwencje służące zwiększeniu aktywności fizycznej u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.

Kardiotoksyczność narkotyków
lek. Magdalena Jachymek, lek. Judyta Winowska, lek. Weronika Macioszek, lek. Mikołaj Tomasiuk, lek. Jan Szneider, dr n. med. Krzysztof Przybycień, prof. dr hab. n. med. Zdzisława Kornacewicz-Jach
str. 58-64
Autorzy przedstawiają mechanizmy kardiotoksyczności, objawy sercowo-naczyniowe i postępowanie w zatruciu marihuaną, amfetaminą i jej pochodnymi, kokainą i heroiną oraz morfiną i innymi opioidami.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Diagnostyka radiologiczna. 23-letnia kobieta z zatruciem dopalaczami
dr n. med. Piotr Grzanka, dr n. med. Sławomir Tubek, Dział Diagnostyki Obrazowej, Szpital Wojewódzki w Opolu
str. 65,68-69
U chorej występowały zaburzenia świadomości i wymioty, w badaniu przedmiotowym stwierdzono pogłębienie i przyspieszenie oddechu (22/min) oraz rzężenia nad większością pól płucnych. Osoby towarzyszące chorej poinformowały o możliwości zatrucia dopalaczami przed co najmniej 24 godzinami.

Ultrasonografia. 76-letnia kobieta po napadzie kolki żółciowej
dr hab. n. med. Andrzej Smereczyński, Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych, Zakład Genetyki i Patomorfologii PUM w Szczecinie
str. 66,70,88
Czy należy wykonać TK jamy brzusznej u chorej z objawami zaplenia pęcherzyka żółciowego oraz nieregularnym zgrubieniem jego ścian i kamicą w USG?

Elektrokardiografia. Co można rozpoznać w tym zapisie?
prof. dr hab. n. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 71,78
Elektrokardiogram 36-letniego mężczyzny bez dolegliwości ze strony układu krążenia, wykonany w ramach rutynowej, szpitalnej diagnostyki refluksu żołądkowo-przełykowego.

63-letni mężczyzna po zawale serca, z nasileniem duszności wysiłkowej i obrzękami kończyn dolnych
dr n. med. Ewa Wieczorek-Surdacka1, dr n. med. Olga Kruszelnicka2, prof. dr hab. n. med. Andrzej Surdacki3
1 Oddział Kliniczny Nefrologii, Szpital Uniwersytecki, Kraków
2 Oddział Kliniczny Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
3 II Klinika Kardiologii Instytutu Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
str. 72-78
Mężczyzna, który 2 lata temu przebył zawał serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI), zgłosił się do poradni przyklinicznej z powodu pogarszającej się tolerancji wysiłku.

Gastroenterologia. 40-letnia kobieta z bezobjawową hiperamylazemią i hiperlipazemią
dr hab. med. Marcin Polkowski
Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
Klinika Gastroenterologii Onkologicznej, Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa
str. 79-83
Jakie powinno być postępowanie?

Diabetologia. Problemy w leczeniu cukrzycy - cz. 15. Czy owoce to w diabetologii „zakazany owoc”?
dr n. med. Elektra Szymańska-Garbacz, dr hab. n. med. Leszek Czupryniak prof. UM w Łodzi
Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
str. 84-88
W materiałach edukacyjnych dla chorych na cukrzycę można znaleźć przestrogę, że owoce zawierają glukozę i fruktozę, które zwiększają stężenie glukozy we krwi.

Zatrucia dopalaczami
dr n. med. Dorota Klimaszyk1, dr n. med. Anna Kluzik2,3
1 Oddział Toksykologii z Ośrodkiem Informacji Toksykologicznej, Szpital Miejski im. Franciszka Raszei, Poznań , 2 Zakład Dydaktyki Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań , 3 Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu, Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań
str. 89-92
Od kilku lat w Polsce i w innych krajach Europy obserwuje się gwałtowny wzrost częstości używania i liczby zatruć tymi środkami. Według EMCDDA w ciągu niespełna 10 lat zidentyfikowano 300 nowych substancji psychoaktywnych, z czego aż 101 w 2014 roku. Obecnie co tydzień na rynek jest wprowadzana jedna nowa substancja psychoaktywna.

 PYTANIA DO EKSPERTÓW 

Pacjent z bezsennością (część 1 z 2)
dr hab. n. med. Adam Wichniak, III Klinika Psychiatryczna i Ośrodek Medycyny Snu, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Medycyna Praktyczna 9/2015
str. 94-105
Badania wskazują, że krótkotrwałe okresy bezsenności występują u 50% pacjentów, a przewlekłe problemy ze snem zgłasza blisko 20%. Jakie choroby wywołują bezsenność? Czy "zarwaną" noc można "odrobić"? Bezsenność u osób starszych. Zapoznaj się z odpowiedziami eksperta.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 106

Autonomiczna neuropatia sercowo-naczyniowa a występowanie zaburzeń wzwodu oraz objawów ze strony dolnego odcinka układu moczowego u mężczyzn chorych na cukrzycę typu 1 - badanie DCCT/EDIC
Omówienie artykułu: Cardiovascular autonomic neuropathy, erectile dysfunction and lower urinary tract symptoms in men with type 1 diabetes: findings from the DCCT/EDIC
Pop-Basui R. i wsp.
The Journal of Urology, 2015; 193: 2045-2051
komentarz: dr hab. n. med. Leszek Czupryniak prof. UM w Łodzi
str. 107-110
22-letnia obserwacja mężczyzn chorych na cukrzycę typu 1 z rozpoznaniem autonomicznej neuropatii sercowo-naczyniowej.

Szczepienie przeciwko grypie a ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych u chorych na chorobę wieńcową - przegląd systematyczny z metaanalizą
Omówienie artykułu: Influenza vaccines for preventing cardiovascular disease.
C. Clar i wsp.:
Cochrane Database of Systematic Reviews, 2015; 5: CD005 050; doi: 10.1002/14 651 858.CD005 050.pub3
str. 112-115
Sprawdź, jak wyniki najnowszej metaanalizy Cochrane Collaboration komentuje prof. Andrzej Ciszewski, kierownik Oddziału Kardiologii Inwazyjnej Instytutu Kardiologii w Warszawie.

 PRAWO MEDYCZNE 

Lekarski obowiązek stwierdzenia zgonu
dr hab. n. prawn. Rafał Kubiak prof. UŁ, Katedra Prawa Karnego, Uniwersytet Łódzki
str. 116-122
W aktualnym polskim prawie stwierdzanie zgonu nie jest kompleksowo unormowane, lecz przepisy wskazujące podmioty uprawnione do dokonania tej czynności, ich zadania oraz metodyka stwierdzania zgonu są opisane w kilku aktach prawnych pochodzących z różnych okresów.

 ETYKA 

Kodeks Etyki Lekarskiej. Odcinek 27: Ciągłość opieki lekarskiej
dr hab. Andrzej Muszala prof. UPJPII, Międzywydziałowy Instytut Bioetyki, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
str. 123-125
Artykuł 20 Kodeksu Etyki Lekarskiej stwierdza: „Lekarz podejmujący się opieki nad chorym powinien starać się zapewnić mu ciągłość leczenia, a w razie potrzeby także pomoc innych lekarzy”.

 KOMUNIKACJA LEKARZ-PACJENT 

Czytanka 3. O wyłączniku w mózgu, troskach i człowieczeństwie
33 czytanki o komunikacji czyli jak być dobrym lekarzem i nie zwariować
Tomasz Sobierajski
str. 126-128
Zapraszamy do zapoznania się z trzecią czytanką o komunikacji autorstwa dr. Tomasza Sobierajskiego z książki "33 czytanki o komunikacji czyli jak być dobrym lekarzem i nie zwariować".

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 130-134


Medycyna Praktyczna 2015/09

Zakupy  
 20 zł 
 16 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna