MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          25.09.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2016/10

Rok wydania: 2016 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 90419

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

 WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE 

Rozpoznawanie i leczenie ostrej i przewlekłej niewydolności serca - cz. II. Podsumowanie wytycznych European Society of Cardiology 2016
Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC
Na podstawie: P. Ponikowski, A.A. Voors, S.D. Anker, H. Bueno, J.G. Cleland, A.J. Coats, V. Falk, J.R. González-Juanatey, V.P. Harjola, E.A. Jankowska, M. Jessup, C. Linde, P. Nihoyannopoulos, J.T. Parissis, B. Pieske, J.P. Riley, G.M. Rosano, L.M. Ruilope, F. Ruschitzka, F.H. Rutten, P. van der Meer: 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC).
European Heart Journal, 2016 May 20; pii: ehw128
komentarz: dr n. med. Piotr Niewiński, dr n. med. Robert Zymliński, prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski
str. 12-32
W artykule przedstawiono klasyfikację oraz zalecenia dotyczące rozpoznawania i leczenia ostrej niewydolności serca, a także mechanicznego wspomagania czynności serca, przeszczepienia serca oraz zasady opieki i rokowanie u chorych z niewydolnością serca.

Leczenie farmakologiczne łuszczycowego zapalenia stawów. Omówienie zaleceń European League Against Rheumatism 2015
European League Against Rheumatism (EULAR) recommendations for the management of psoriatic arthritis with pharmacological therapies: 2015 update
Na podstawie: L. Gossec, J.S. Smolen, S. Ramiro, M. de Wit, M. Cutolo, M. Dougados, P. Emery, R. Landewé, S. Oliver, D. Aletaha, N. Betteridge, J. Braun, G. Burmester, J.D. Canete, N. Damjanov, O. FitzGerald, E. Haglund, P. Helliwell, T.K. Kvien, R, Lories, T. Luger, M. Maccarone, H. Marzo-Ortega, D. McGonagle, I.B. McInnes, I. Olivieri, K. Pavelka, G. Schett, J. Sieper, F. van den Bosch, D.J. Veale, J. Wollenhaupt, A. Zink, D. van der Heijde
Annals of the Rheumatic Diseases, 2015; doi: 10.1136/annrheumdis-2015-20833
dr n. med. Grzegorz Goncerz, dr n. med. Aleksandra Tuchocka-Kaczmarek
str. 36-42
W artykule omówiono aktualne zasady leczenia farmakologicznego łuszczycowego zapalenia stawów. Celem aktualizacji wytycznych European League Against Rheumatism (EULAR) dotyczących ŁZS było uwzględnienie wyników nowych badań i nowych leków wprowadzonych do lecznictwa od czasu publikacji poprzedniego stanowiska w 2012 roku.

Leczenie bólu głowy - postępowanie farmakologiczne
Headache management: pharmacological approaches;
Alex J. Sinclair, Aaron Sturrock, Brendan Davies, Manjit Matharu
Practical Neurology 2015 July 3. doi:10.1136/practneurol-2015-001167
komentarz: dr hab. n. med. Jacek J. Rożniecki
str. 43-62
Ból głowy może być przyczyną bardzo dużej niesprawności. Skuteczne leczenie bólu głowy ma podstawowe znaczenie dla pacjenta, ale też daje dużą satysfakcję lekarzowi.

 PRAKTYKA KLINICZNA 

Ultrasonografia. 45-letni mężczyzna z torbielą wątroby
dr hab. n. med. Andrzej Smereczyński, Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych, Zakład Genetyki i Patomorfologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
str. 64-67
45-letni otyły mężczyzna zgłosił się na kontrolną USG jamy brzusznej z powodu wykrytej przed rokiem torbieli prostej wielkości 38 mm. Od kilku lat leczy się z powodu dyslipidemii i NT. W aktualnej USG jamy brzusznej potwierdzono obecność torbieli prostej wielkości 42 mm w V segmencie wątroby i drugiej, mniejszej (7 mm) w VII segmencie. Trzustka wykazywała otłuszczenie II°. Ponadto z dostępu międzyżebrowego i przez śledzionę uwidoczniono niezwykły obraz w polu ogona trzustki. Czy opisana zmiana powstała w wyniku urazu?

Diagnostyka radiologiczna. 61-letnia kobieta z nasilającym się osłabieniem i utratą masy ciała
dr n. med. Piotr Grzanka, dr n. med. Sławomir Tubek, Dział Diagnostyki Obrazowej, Szpital Wojewódzki w Opolu
str. 68-71
61-letnia kobieta, palaczka tytoniu zgłosiła się na szpitalny oddział ratunkowy z powodu osłabienia mięśni. Pacjentka zgłaszała również suchość w jamie ustnej i zaburzenia połykania. W wywiadzie stwierdzono narastanie osłabienia od ponad 3 miesięcy, utratę masy ciała.

Elektrokardiografia. Trzy paski badania holterowskiego
prof. dr hab. n. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
str. 72-73,78
Z jakimi rytmami mamy tu do czynienia?

78-letnia kobieta z migotaniem przedsionków leczona propafenonem
dr hab. n. med. Piotr Kukla, lek. Maciej Kluczewski, lek. Wojciech Kurdzielewicz
Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach, Oddział Internistyczno-Kardiologiczny
str. 74-78
Przeczytaj opis przypadku 78-letniej pacjentki przyjętej do szpitala z powodu osłabienia i duszności.

Pneumonologia. 44-letni mężczyzna z poliglobulią i zmianami śródmiąższowymi w płucach
dr n. med. Anna Kempisty, prof. dr hab. n. med. Jan Kuś
I Klinika Chorób Płuc, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
str. 79-84
Pacjent przyjęty do szpitala w trybie pilnym z powodu nasilonej duszności, kaszlu, stanu podgorączkowego, z bólem głowy. Od wielu lat chorujący na cukrzycę i nadciśnienie tętnicze, nie palił tytoniu.

Diabetologia. Problemy w leczeniu cukrzycy - cz. 23.
dr n. med. Elektra Szymańska-Garbacz1, dr hab. n. med. Leszek Czupryniak2
1 Klinika Chorób Zakaźnych i Chorób Wątroby, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2 Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
str. 85-93
Chorzy na cukrzycę znajdują się w grupie zwiększonego ryzyka sercowo-naczyniowego. Sprawdź, co powinno wzbudzić szczególny niepokój „kardiologiczny”.

Endokrynologia. 42-letnia kobieta leczona lewotyroksyną, z gorączką, znacznym osłabieniem i hipotensją
dr n. med. Małgorzata Kieć-Klimczak, prof. dr hab. n. med. Alicja, Hubalewska-Dydejczyk, Katedra i Klinika Endokrynologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
str. 95-100
Pierwotną niedoczynność kory nadnerczy (PNKN, choroba Addisona) charakteryzuje zespół objawów spowodowanych upośledzeniem czynności wydzielniczej nadnerczy i niedoborem hormonów wytwarzanych w korze nadnerczy: glikokortykosteroidów (GKS), MKS i androgenów nadnerczowych.

Hematologia. 61-letnia kobieta z nagłą małopłytkowością
lek. Joanna Zdziarska, Klinika Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
str. 101-104
U 61-letniej kobiety, leczonej z powodu niedoczynności tarczycy oraz nadciśnienia tętniczego, w rutynowo wykonanym badaniu morfologii krwi (przed planowaną wizytą kontrolną u endokrynologa) stwierdzono liczbę płytek krwi 42 000/ ľl. Opis przypadku.

 PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ 

Słownik wybranych podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
str. 105

Spożycie produktów pełnoziarnistych a ryzyko zgonu i chorób sercowo-naczyniowych - przegląd systematyczny
Omówienie artykułu: Whole grain consumption and risk of cardiovascular disease, cancer, and all cause and cause specific mortality: systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies
D. Aune i wsp.
BMJ, 2016; 353: i2716
komentarz: prof. dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz
str. 106-108, 117
Duże spożycie produktów pełnoziarnistych wiąże się z mniejszym ryzykiem ChW, ChSN oraz zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, z powodu ChW, ChSN, nowotworu złośliwego, chorób układu oddechowego, cukrzycy, choroby zakaźnej oraz zgonu z przyczyn innych niż ChSN i nowotwory.

Intensywna kontrola glikemii a ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych u chorych na cukrzycę typu 2 w 9-letniej obserwacji - badanie ACCORDION
Omówienie artykułu: Nine-year effects of 3,7 years of intensive glycemic control on cardiovascular outcomes
ACCORD Study Group
Diabetes Care, 2016; 39: 701-708
komentarz: dr hab. n. med. Leszek Czupryniak
str. 109-112
Intensywne leczenie hipoglikemizujące u chorych na cukrzycę typu 2 obciążonych dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym nie zmniejsza tego ryzyka. Hamuje rozwój powikłań mikroangiopatycznych (retinopatii i nefropatii), natomiast nie przedłuża życia.

Leczenie skojarzone inhibitorem DPP-4 (gliptyną) i pochodną sulfonylomocznika a ryzyko hipoglikemii - przegląd systematyczny z metaanalizą
Omówienie artykułu: Addition of dipeptidyl peptidase-4 inhibitors to sulphonylureas and risk of hypoglycaemia: systematic review and meta-analysis
F. Salvo i wsp.
BMJ, 2016; 353: i2231
komentarz: dr hab. n. med. Tomasz Klupa prof. UJ
str. 115-117
U chorych na cukrzycę typu 2 stosowanie inhibitora DPP-4 łącznie z pochodną sulfonylomocznika, w porównaniu ze stosowaniem placebo łącznie z pochodną sulfonylomocznika, w okresie ≤6 miesięcy zwiększa ryzyko hipoglikemii.

Zatyczki do uszu jako metoda zapobiegania majaczeniu u chorych leczonych na oddziale intensywnej terapii - przegląd systematyczny
Omówienie artykułu: The efficacy of earplugs as a sleep hygiene strategy for reducing delirium in the ICU: a systematic review and meta-analysis
E. Litton i wsp.
Critical Care Medicine, 2016; 44: 992-999
komentarz: prof. Roman Jaeschke MD MSc
str. 118-119
Majaczenie występuje bardzo często u chorych w stanach krytycznych. Stwierdzano je nawet u 80% wentylowanych mechanicznie dorosłych chorych na oddziałach intensywnej terapii (OIT).

 PRAWO MEDYCZNE 

Praktyczne aspekty wystawiania recept dla seniorów - kontynuacja farmakoterapii w podstawowej opiece zdrowotnej
dr n. prawn. Tamara Zimna, Kancelaria Prawa Medycznego, Tresna
str. 120-127
Wystawienie recepty na bezpłatne leki z listy 75+ powinno być uzasadnione udokumentowanym w historii choroby stanem klinicznym pacjenta, z uwzględnieniem ograniczeń, jakie narzucają przepisy o ich refundacji.

 ETYKA 

Kodeks Etyki Lekarskiej. Odcinek 37: Zgoda na pobranie narządów i tkanek do przeszczepienia
dr hab. Andrzej Muszala prof. UPJPII, Międzywydziałowy Instytut Bioetyki, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
str. 128-131
Art. 33 KEL stwierdza, że „lekarz może pobierać komórki, tkanki i narządy ze zwłok w celu ich przeszczepiania, o ile zmarły nie wyraził za życia sprzeciwu”.

 KOMUNIKACJA LEKARZ-PACJENT 

Czytanki o komunikacji, czyli jak być dobrym lekarzem i nie zwariować. O synergii, własnym zdaniu i parszywej dwunastce
33 czytanki o komunikacji czyli jak być dobrym lekarzem i nie zwariować
Tomasz Sobierajski
str. 132-134
Są pewne słowa, zwroty, które w komunikacji z drugim człowiekiem mają bardzo duże znaczenie, głównie przez to, że tworzą bariery między nami a osobami, do których je wypowiadamy.

 PRZYCHODZI WENA DO LEKARZA 

Czy nie-doktor może być człowiekiem?
dr Bronisław Maj, Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku, Uniwersytet Jagielloński
str. 135-136

 PROGRAMY EDUKACYJNE 

Postępy w chorobach wewnętrznych
str. 138-141


Medycyna Praktyczna 2016/10

Zakupy  
 20 zł 
 16 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna