medycyna praktyczna dla lekarzy

Medycyna Praktyczna - roczna prenumerata

liczba numerów: 12
Nr katalogowy: ZMP
Medycyna Praktyczna
205×280, oprawa miękka
 • Podstawowa
  198,00

Miesięcznik przeznaczony dla internistów, lekarzy pierwszego kontaktu oraz dla specjalistów ze szczegółowych dziedzin medycyny.

Pierwszy numer ukazał się w 1991 roku

Punkty MNiSW - 11 pkt

Czasopismo indeksowane w bazie "Polska Bibliografia Lekarska"

Medycyna Praktyczna zawiera:
 • wytyczne i artykuły przeglądowe - wytyczne postępowania opracowane przez towarzystwa naukowe lub zespoły ekspertów, publikowane w renomowanych zagranicznych czasopismach oraz artykuły przeglądowe przedstawiające aktualny stan wiedzy w zakresie zagadnień ważnych w codziennej praktyce
 • przegląd aktualnych badań - zwięzłe omówienia wybranych, najnowszych badań klinicznych, opublikowanych w renomowanych zagranicznych czasopismach, których wyniki mają znaczenie dla praktyki lekarskiej
 • komentarze polskich specjalistów
 • praktyka kliniczna - omówienia praktycznych przypadków klinicznych, zagadki
 • pytania do ekspertów - odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników konferencji „Postępy w chorobach wewnętrznych – INTERNA” dotyczące konkretnych zagadnień, udzielane przez ekspertów
 • program edukacyjny - pod patronatem Towarzystwa Internistów Polskich, zatwierdzony przez Komisję ds. Kształcenia Specjalistycznego i Ustawicznego Towarzystwa Internistów Polskich, zadania testowe sprawdzające wiedzę zdobytą po przeczytaniu danego zeszytu czasopisma
 • komunikacja lekarz-pacjent, etyka, prawo medyczne

Redakcja

redaktor naczelny
dr n. med. Piotr Gajewski

zastępcy redaktora naczelnego
dr n. med. Grzegorz Goncerz
dr n. med. Wiktoria Leśniak
lek. Łukasz Strzeszyński

zespół redakcyjny
Anna Bagińska
dr n. med. Marek Bodzioch
dr n. med. Wojciech Bodzoń
dr n. med. Jan L. Brożek
dr n. med. Robert Drabczyk
dr n. med. Piotr Grzanka
prof. dr hab. n. med. Jacek Imiela (kierownik naukowy programu edukacyjnego „Postępy w chorobach wewnętrznych”)
dr n. med. Miłosz Jankowski
dr n. med. Andrzej Jaworek
dr n. prawn. Rafał Kubiak (redaktor prowadzący działu „Prawo medyczne”)
Karolina Moćko (redaktor prowadząca działu „Przegląd aktualnych badań”)
dr n. med. Jacek Mrukowicz
dr n. med. Filip Mejza
lek. Paweł Moździerz
dr hab. Andrzej Muszala (redaktor prowadzący działu „Etyka”)
lek. Bogdan Ochrem
dr n. med. Ewa Płaczkiewicz‑Jankowska
dr n. med. Arkadiusz Pogrzebielski
lek. Maria Referowska
dr n. med. Weronika Rymer
prof. dr hab. n. med. Marek Sanak
dr n. prawn. Małgorzata Serwach
prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica
dr hab. n. med. Sebastian Stec
lek. Wojciech Strojny
dr n. med. Małgorzata Szczepanek
dr n. med. Ewa Tuleja, dr n. med. Magdalena Twardowska
prof. dr hab. n. med. Anetta Undas
dr n. med. Agnieszka Wroczyńska

redakcja językowa i opracowanie edytorskie
Anna Fac-Biedziuk
Katarzyna Jagieła (redaktor prowadząca)
Magdalena Matyja-Pietrzyk
Krystyna Moćko
Agata Zmyj

redakcja techniczna
Maciej Dora (DTP)
Łukasz Łukasiewicz (projekt okładki i typografia)
Mirosław Szymański (redaktor techniczny)

dział reklam
lek. Małgorzata Gajewska, Patrycja Ociepka
tel. +48 122934267, tel. kom. +48 663430267
e-mail: reklama@mp.pl

biuro redakcji
Iwona Duraj, Monika Filipek
Adres redakcji
ul. Gazowa 14a, 31-060 Kraków
tel. +48 122112200, fax 122112230
e-mail: listy@mp.pl

Rada Naukowa

przewodniczący
prof. dr hab. n. med. Franciszek Kokot, Katowice
1991-2012 - prof. dr hab. n. med. Andrzej Szczeklik

kardiologia
prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj, Warszawa
prof. dr hab. n. med. Barbara Cybulska, Warszawa
prof. dr hab. n. med. Barbara Dąbrowska, Warszawa
prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman, Warszawa
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Januszewicz, Warszawa
prof. dr hab. n. med. Tomasz Pasierski, Warszawa
prof. dr hab. n. med. Janina Stępińska, Warszawa
prof. dr hab. n. med. Grażyna Świątecka, Gdańsk
prof. dr hab. n. med. Michał Tendera, Katowice
prof. dr hab. n. med. Maria Trusz-Gluza, Katowice
dr hab. n. med. Agnieszka Tycińska, Białystok
prof. dr hab. n. med. Henryk Wysocki, Poznań

pneumonologia
prof. dr hab. n. med. Dorota Górecka, Warszawa
prof. dr hab. n. med. Iwona Grzelewska-Rzymowska, Łódź
prof. dr hab. n. med. Jan Kuś, Warszawa
prof. dr hab. n. med. Ewa Niżankowska-Mogilnicka, Kraków
prof. dr hab. n. med. Władysław Pierzchała, Katowice
prof. dr hab. n. med. Ewa Rowińska-Zakrzewska, Warszawa

gastroenterologia
prof. dr hab. n. med. Andrzej Dąbrowski, Białystok
prof. dr hab. n. med. Andrzej Habior, Warszawa
prof. dr hab. n. med. Andrzej Nowak, Katowice

endokrynologia
prof. dr hab. n. med. Barbara Jarząb, Katowice
prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewiński, Łódź

diabetologia
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak, Katowice
prof. dr hab. n. med. Ida Kinalska, Białystok
prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki, Kraków
prof. dr hab. n. med. Jacek Sieradzki, Kraków

alergologia
prof. dr hab. n. med. Marek Kowalski, Łódź
prof. dr hab. n. med. Jerzy Kruszewski, Warszawa
prof. dr hab. n. med. Barbara Rogala, Katowice

reumatologia
prof. dr hab. n. med. Anna Filipowicz-Sosnowska, Warszawa
prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko, Warszawa
prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Kucharz, Katowice
prof. dr hab. n. med. Jacek Musiał, Kraków
prof. dr hab. n. med. Jacek Szechiński, Wrocław
prof. dr hab. n. med. Irena Zimmermann-Górska, Poznań

hematologia
prof. dr hab. n. med. Andrzej Hellmann, Gdańsk
prof. dr hab. n. med. Jerzy Hołowiecki, Katowice
prof. dr hab. n. med. Aleksander Skotnicki, Kraków
prof. dr hab. n. med. Krystyna Zawilska, Poznań

nefrologia
prof. dr hab. n. med. Stanisław Czekalski, Poznań
prof. dr hab. n. med. Jan Duława, Katowice
prof. dr hab. n. med. Marian Klinger, Wrocław
prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek, Katowice

neurologia
prof. dr hab. n. med. Maria Barcikowska, Warszawa
prof. dr hab. n. med. Anna Członkowska, Warszawa

psychiatria
prof. dr hab. n. med. Stanisław Pużyński, Warszawa
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Rzewuska, Warszawa

onkologia
prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem, Gdańsk
prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski, Warszawa

medycyna paliatywna
prof. dr hab. n. med. Jacek Łuczak, Poznań
dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik, Bydgoszcz

anestezjologia i intensywna terapia
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Duda, Kraków
prof. dr hab. n. med. Wojciech Gaszyński, Łódź
prof. dr hab. n. med. Andrzej Kübler, Wrocław

choroby zakaźne
prof. dr hab. n. med. Anna Boroń-Kaczmarska, Bytom
prof. dr hab. n. med. Waleria Hryniewicz, Warszawa
prof. dr hab. n. med. Jacek Juszczyk, Poznań

dermatologia
prof. dr hab. n. med. Anna Wojas-Pelc, Kraków

diagnostyka obrazowa
prof. dr hab. n. med. Bogdan Pruszyński, Warszawa
dr hab. n. med. Andrzej Smereczyński, Szczecin
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska, Lublin

medycyna rodzinna
prof. dr hab. n. med. Witold Lukas, Katowice

medycyna ratunkowa
dr n. med. Jan Ciećkiewicz, Kraków
prof. dr hab. n. med. Juliusz Jakubaszko, Wrocław

etyka
prof. dr hab. Tadeusz Biesaga SDB, Kraków
prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz, Kraków
dr n. med. Jerzy Umiastowski, Gdańsk
dr hab. n. med. Jakub Pawlikowski, Lublin

prawo medyczne
prof. dr hab. n. prawn. Teresa Dukiet-Nagórska, Katowice
prof. dr hab. n. prawn. Agnieszka Liszewska, Łódź
prof. dr hab. n. prawn. Andrzej Zoll, Kraków

medycyna sądowa
prof. dr hab. n. med. Jarosław Berent, Łódź

Międzynarodowa Rada Naukowa

przewodniczący
Roman Jaeschke MD MSc, Hamilton, Ontario, Kanada

członkowie
Deborah Cook MD PhD, Hamilton, Ontario, Kanada
Richard Cranovsky MD PhD MPH, Lozanna/Epalinges, Szwajcaria
Paul Glasziou MD PhD, Oksford, Wielka Brytania
Gordon Guyatt MD PhD, Hamilton, Ontario, Kanada
Jack Hawiger MD PhD, Nashville, TN, USA
Brian Haynes MD PhD, Hamilton, Ontario, Kanada
John Martin MD PhD, Londyn, Wielka Brytania
Paul O’Byrne MD PhD, Hamilton, Ontario, Kanada
Holger Schünemann MD PhD, Hamilton, Ontario, Kanada
prof. Anatol Święcicki, Kijów, Ukraina

 • Podstawowa
  198,00
Polecamywięcej