medycyna praktyczna dla lekarzy

Lekarz Rodzinny - roczna prenumerata

liczba numerów: 6
Nr katalogowy: ZLR
Medycyna Praktyczna
205×280, oprawa miękka
 • Podstawowa
  174,00
 • Dla prenumeratora
  87,00

Dwumiesięcznik skierowany do specjalistów medycyny rodzinnej oraz lekarzy pierwszego kontaktu

Stałe cykle:
 • wytyczne i artykuły przeglądowe odzwierciedlające sposób myślenia lekarza pierwszego kontaktu - wytyczne postępowania opracowane przez towarzystwa naukowe lub zespoły ekspertów, publikowane w renomowanych zagranicznych czasopismach oraz artykuły przeglądowe przedstawiające aktualny stan wiedzy w zakresie zagadnień ważnych w codziennej praktyce
 • komentarze polskich specjalistów - komentarze do wytycznych z perspektywy POZ
 • praktyka kliniczna - omówienia praktycznych przypadków w POZ
 • pytania do ekspertów - odpowiedzi na pytania lekarzy POZ
 • prawo, organizacja i komunikacja
 • program edukacyjny - pod patronatem Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, zadania testowe sprawdzające wiedzę zdobytą po przeczytaniu danego zeszytu czasopisma,

Redakcja

kolegium redakcyjne
lek. Marzena Kościelna - przewodnicząca Kolegium Redakcyjnego
dr n. med. Anna Gurda-Duda
lek. Piotr Kudłacz
dr n. med. Marek Oleszczyk

tłumaczenia
lek. Wojciech Strojny - konsultacja merytoryczna
lek. Magdalena Wiercińska

redakcja językowa i opracowanie edytorskie
Weronika Tajnert-Krupińska
Iwona Zbijowska

redakcja techniczna
Wojciech Borowski - DTP
Mirosław Szymański - redaktor techniczny

dział reklam
Patrycja Ociepka
tel. + 48122934267, tel. kom. +48663430267
patrycja.ociepka@mp.pl

adres redakcji
Cholerzyn 445, 32-060 Liszki
tel. + 4812 2934000, fax + 4812 2934010
lekarzrodzinny.redakcja@mp.pl

Rada Naukowa

przewodniczący
prof. dr hab. n. med. Adam Windak (Kraków)

członkowie
dr hab. n. med. Krzysztof Buczkowski (Bydgoszcz)
prof. dr hab. n. med. Sławomir Chlabicz (Białystok)
dr hab. n. med. Sławomir Czachowski (Bydgoszcz)
prof. nadzw. dr hab. n. med. Maciej Godycki-Ćwirko (Łódź)
prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki (Kraków)
lek. Agnieszka Jankowska-Zduńczyk (Warszawa)
prof. dr hab. n. med. Przemysław Kardas (Łódź)
dr n. med. Katarzyna Kosiek (Łódź)
dr n. med. Zbigniew J. Król (Kraków)
dr n. med. Elżbieta Kryj-Radziszewska (Kraków)
prof. nadzw. dr hab. n. med. Donata Kurpas (Wrocław)
prof. dr hab. n. med. Witold Lukas (Częstochowa)
dr hab. n. med. Ludmiła Marcinowicz (Białystok)
prof. dr hab. n. med. Artur Mierzecki (Szczecin)
dr n. med. Elżbieta Mizgała-Izworska (Zabrze)
prof. dr hab. n. med. Rafał Niżankowski (Kraków)
prof. IMW dr hab. n. med. Lech Panasiuk (Lublin)
dr hab. n. med. Anna Posadzy-Małaczyńska (Poznań)
dr hab. n. med. Tomasz Tomasik (Kraków)
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Życińska (Warszawa)

 • Podstawowa
  174,00
 • Dla prenumeratora
  87,00
Polecamywięcej