medycyna praktyczna dla lekarzy

Medycyna Praktyczna Chirurgia - roczna prenumerata

liczba numerów: 6
Nr katalogowy: ZCH
Medycyna Praktyczna
 • Podstawowa
  174,00

Dwumiesięcznik skierowany do chirurgów ogólnych, onkologicznych, dziecięcych, naczyniowych, torakochirurgów i traumatologów

Stałe cykle:
 • artykuły autorstwa znakomitych polskich praktyków
 • skompresowane opracowania redakcyjne i przekłady, które są konsultowane przez rodzimych ekspertów i opatrzone ich komentarzami, w tym wytyczne i rekomendacje
 • wytyczne, zalecenia i stanowiska polskich i zagranicznych towarzystw naukowych, grup ekspertów i instytucji
 • starannie dobierane teksty dotyczące szeroko pojętej techniki zabiegowej i opieki okołooperacyjnej poruszające zagadnienia interesujące nie tylko chirurgów ogólnych, ale i specjalistów dziedzin pokrewnych
 • działy: okiem eksperta, jak to robię, chirurgia ogólna, chirurgia onkologiczna, chirurgia dziecięca, chirurgia naczyniowa, leczenie żywieniowe, zakażenia szpitalne, praktyka kliniczna, przegląd wytycznych, chirurgiczne espresso, kompendium z chirurgii dla przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego, prawo.

Redakcja

kolegium redakcyjne
prof. dr hab. n. med. Jarosław Kużdżał – przewodniczący kolegium redakcyjnego
dr n. med. Tomasz Kruszyna – redaktor naczelny
dr hab. n. med. Andrzej Komorowski, prof. nadzw.
dr n. med. Maciej Matłok
dr n. med. Joanna Palka-Błaszczak
dr hab. n. med. Marek Sierżęga, prof. nadzw.
dr hab. n. med. Wojciech Wysocki, prof. nadzw.

redakcja językowa i opracowanie edytorskie
Barbara Wójcik – redaktor prowadzący
Joanna Herniczek

Redakcja techniczna
ZINEL, Kraków – skład
Łukasz Łukasiewicz – projekt okładki i typografia

Dział reklam
Monika Potocka
tel.: +48 12 29 34 000, 663 430 269; faks: +48 12 29 34 010
monika.potocka@mp.pl

Dział praw autorskich
Justyna Tomska

Dział prenumeraty
Agnieszka Zemła

Rada Naukowa

prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk, Warszawa – przewodniczący rady naukowej
prof. dr hab. n. med. Piotr Andziak, Warszawa
prof. dr hab. n. med. Maciej Bagłaj, Wrocław
prof. dr hab. n. med. Marcin Barczyński, Kraków
prof. dr hab. n. med. Andrzej Bochenek, Katowice
prof. dr hab. n. med. Janusz Bohosiewicz, Katowice
prof. dr hab. n. med. Andrzej Borkowski, Warszawa
prof. dr hab. n. med. Andrzej Borówka, Warszawa
prof. dr hab. n. med. Leszek Brongel, Kraków
dr n. med. Andrzej Brzychczy, Kraków
prof. dr hab. n. med. Andrzej Budzyński, Kraków
dr hab. n. med. Adam Bysiek, Kraków
prof. dr hab. n. med. Andrzej Chilarski, Łódź
prof. dr hab. n. med. Piotr Ciostek, Warszawa
prof. dr hab. n. med. Piotr Chłosta, Kraków
prof. dr hab. n. med. Michał Drews, Poznań
prof. dr hab. n. med. Adam Dziki, Łódź
prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzki, Szczecin
prof. dr hab. n. med. Roman M. Herman, Kraków
prof. dr hab. n. med. Stanisław Jabłonka, Lublin
prof. dr hab. n. med. Piotr Kaliciński, Warszawa
prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk, Skawina
prof. dr hab. n. med. Jerzy Kołodziej, Wrocław
dr hab. n. med. Małgorzata Kołodziejczak, Warszawa
prof. dr hab. n. med. Leszek Kołodziejski, Kraków
prof. dr hab. n. med. Aleksander Konturek, Kraków
prof. dr hab. n. med. Beata Kos-Kudła, Zabrze
prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kozicki, Warszawa
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kuzdak, Łódź
prof. dr hab. n. med. Paweł Lampe, Katowice
prof. dr hab. n. med. Maciej Michalik, Olsztyn
prof. Michele Molinari, MD, FRCSC, Halifax, Kanada
prof. dr hab. n. med. Tadeusz M. Orłowski, Warszawa
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Paśnik, Warszawa
prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski, Lublin
prof. dr hab. n. med. Lech Pomorski, Łódź
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Puchalski, Białystok
prof. dr hab. n. med. Piotr Richter, Kraków
prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, Warszawa
prof. dr hab. n. med. Jacek Szmidt, Warszawa
prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski, Warszawa
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner, Lublin
prof. dr hab. n. med. Piotr Wałęga, Kraków
prof. dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł, Warszawa

adres redakcji
Cholerzyn 445
32-060 Liszki (k. Krakowa)
tel. 12 293 40 00, 12 293 40 70
fax 12 293 40 10

listy do redakcji
chirurgia.redakcja@mp.pl

 • Podstawowa
  174,00
Polecamywięcej