medycyna praktyczna dla lekarzy

Medycyna Praktyczna Ginekologia i Położnictwo - roczna prenumerata

liczba numerów: 6
Nr katalogowy: ZGP
Medycyna Praktyczna
 • Podstawowa
  174,00

Dwumiesięcznik adresowany do ginekologów-położników

Stałe cykle:
 • tłumaczenia artykułów przeglądowych oraz wytycznych międzynarodowych towarzystw naukowych i grup ekspertów - starannie wybierane artykuły z renomowanych czasopism anglojęzycznych (Obstetrics & Gynecology, American Journal of Obstetrics and Gynecology, British Journal of Obstetrics and Gynaecology, Humane Reproduction Update, Fertility and Sterility, Clinical Obstetrics and Gynecology i in.), opatrzone komentarzem polskiego specjalisty
 • streszczenia i omówienia badań klinicznych - obszerne omówienia badań klinicznych ważnych z punktu widzenia praktykującego lekarza, opatrzone komentarzem polskich specjalistów; oryginalne badania wybierane są z renomowanych czasopism anglojęzycznych według ustalonych kryteriów, uwzględniających poprawność metodologiczną i przydatność w praktyce klinicznej, a sposób przedstawienia ich wyników pozwala Czytelnikowi dowiedzieć się, jakich efektów może się spodziewać w praktyce
 • stanowiska towarzystw ginekologicznych oraz grup ekspertów
 • ultrasonografia praktyczna - przykłady zmian radiologicznych i ultrasonograficznych, z którymi ginekolog może się zetknąć w praktyce
 • komunikacja lekarz-pacjent
 • etyka medyczna
 • prawo medyczne
 • program edukacyjny - pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, zawierający pytania testowe, pozwala Czytelnikowi na samodzielne sprawdzenie wiedzy i umożliwia zdobywanie punktów edukacyjnych; laureaci otrzymują nagrody oraz dyplomy.

Redakcja

redaktor naczelny
dr n. med. Monika Mazanek-Mościcka

zespół redakcyjny
dr n. med. Andrzej Bacz
lek. Karolina Pniewska

redakcja językowa i opracowanie edytorskie
Sylwia Bojsza
Ewa Cebo - sekretarz redakcji

redakcja techniczna
Łukasz Łukasiewicz - projekt okładki i typografia
Joanna Myśliwiec - DTP
Mirosław Szymański - redaktor techniczny
Jacek Zieliński - projekt reklam Medycyny Praktycznej

dział reklam
Anna Wolnik
tel. 663 430 113
anna.wolnik@mp.pl

adres redakcji
Cholerzyn 445
32-060 Liszki (k. Krakowa)
tel. 12 293 40 00, fax 12 293 40 10
ginekologia.redakcja@mp.pl

Rada Naukowa

przewodniczący
prof. dr hab. n. med. Piotr Skałba

członkowie
prof. dr hab. n. med. Jan Kotarski
prof. dr hab. n. med. Ewa Nowak Markwitz
prof. dr hab. n. med. Leszek Pawelczyk
prof. dr hab. n. med. Tomasz Rechberger
prof. dr hab. n. med. Stefan Sajdak
prof. dr hab. n. med. Marek Spaczyński
prof. dr hab. n. med. Marian Szamatowicz
prof. dr hab. n. med. Wiesław Szymański

 • Podstawowa
  174,00
Polecamywięcej