medycyna praktyczna dla lekarzy

Medycyna Praktyczna Neurologia - roczna prenumerata

liczba numerów: 6
Nr katalogowy: ZNR
Medycyna Praktyczna

Dwumiesięcznik Neurologia przeznaczony dla lekarzy neurologów, neurologów dziecięcych, geriatrów oraz zainteresowanych neurologią psychiatrów, internistów i lekarzy rodzinnych.

Stałe cykle:
  • wytyczne i artykuły przeglądowe - wytyczne postępowania opracowane przez towarzystwa naukowe lub zespoły ekspertów, publikowane w renomowanych zagranicznych czasopismach neurologicznych oraz artykuły przeglądowe przedstawiające aktualny stan wiedzy w zakresie zagadnień ważnych w codziennej praktyce neurologicznej
  • przegląd aktualnych badań - zwięzłe omówienia wybranych, najnowszych badań klinicznych w neurologii, opublikowanych w renomowanych zagranicznych czasopismach, których wyniki mają znaczenie dla praktyki
  • praktyka kliniczna - ilustrowane prezentacje przypadków z praktyki neurologicznej, przedstawiające nowoczesne postępowanie w konkretnych sytuacjach klinicznych; osobne cykle poświęcone elektroencefalografii oraz kompendium chorób neurogenetycznych
  • pytania do ekspertów - odpowiedzi na pytania uczestników konferencji dotyczące konkretnych zagadnień, udzielane przez ekspertów
  • prawo medyczne - artykuły przedstawiające aktualne regulacje prawne istotne dla praktyki
  • program edukacyjny - zadania testowe sprawdzające wiedzę zdobytą po przeczytaniu danego zeszytu czasopisma, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
  • Podstawowa
    174,00
Polecamywięcej