medycyna praktyczna dla lekarzy

Medycyna Praktyczna Neurologia - roczna prenumerata

liczba numerów: 6
Nr katalogowy: ZNR
Medycyna Praktyczna
 • Podstawowa
  174,00

Dwumiesięcznik Neurologia przeznaczony dla lekarzy neurologów, neurologów dziecięcych, geriatrów oraz zainteresowanych neurologią psychiatrów, internistów i lekarzy rodzinnych.

Stałe cykle:
 • wytyczne i artykuły przeglądowe - wytyczne postępowania opracowane przez towarzystwa naukowe lub zespoły ekspertów, publikowane w renomowanych zagranicznych czasopismach neurologicznych oraz artykuły przeglądowe przedstawiające aktualny stan wiedzy w zakresie zagadnień ważnych w codziennej praktyce neurologicznej
 • przegląd aktualnych badań - zwięzłe omówienia wybranych, najnowszych badań klinicznych w neurologii, opublikowanych w renomowanych zagranicznych czasopismach, których wyniki mają znaczenie dla praktyki
 • praktyka kliniczna - ilustrowane prezentacje przypadków z praktyki neurologicznej, przedstawiające nowoczesne postępowanie w konkretnych sytuacjach klinicznych; osobne cykle poświęcone elektroencefalografii oraz kompendium chorób neurogenetycznych
 • pytania do ekspertów - odpowiedzi na pytania uczestników konferencji dotyczące konkretnych zagadnień, udzielane przez ekspertów
 • prawo medyczne - artykuły przedstawiające aktualne regulacje prawne istotne dla praktyki
 • program edukacyjny - zadania testowe sprawdzające wiedzę zdobytą po przeczytaniu danego zeszytu czasopisma, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
 • Podstawowa
  174,00
Polecamywięcej