medycyna praktyczna dla lekarzy

Medycyna Praktyczna Pediatria - roczna prenumerata

liczba numerów: 6
Nr katalogowy: ZPE
Medycyna Praktyczna
205×280, oprawa miękka
 • Podstawowa
  174,00

Dwumiesięcznik adresowany do pediatrów i lekarzy rodzinnych

Tłumaczenia artykułów przeglądowych i wytycznych międzynarodowych towarzystw naukowych i grup ekspertów - artykuły są starannie wybierane z renomowanych czasopism wydawanych na świecie w języku angielskim, a każde tłumaczenie opatrzone jest komentarzem polskiego specjalisty;

Streszczenia i omówienia badań klinicznych - obszerne omówienia ważnych dla praktykującego lekarza badań klinicznych opatrzone komentarzami polskich specjalistów; oryginalne badania są starannie wybierane z ponad 20 renomowanych czasopism wydawanych w języku angielskim według z góry ustalonych kryteriów uwzględniających poprawność metodologiczną i przydatność w praktyce klinicznej, a sposób przedstawienia ich wyników pozwala Czytelnikowi dowiedzieć się, jakich efektów może się spodziewać w praktyce;

Stałe cykle:
 • Postępy w pediatrii - podsumowania i komentarze najważniejszych publikacji oraz wydarzeń w różnych dziedzinach pediatrii na świecie i w kraju w minionym roku, przygotowane przez najlepszych polskich specjalistów;
 • Konsylium - ciekawe przypadki kliniczne przedstawiane w postaci dyskusji różnych specjalistów; doskonałe przykłady, jak się dochodzi od objawów do rozpoznania i skutecznego leczenia;
 • ABC zabiegów diagnostycznych i leczniczych w pediatrii - unikatowy w polskim piśmiennictwie medycznym cykl bogato ilustrowanych i praktycznych opracowań, w którym szczegółowo przedstawiane są zasady wykonywania przydatnych w praktyce pediatry i lekarza rodzinnego zabiegów diagnostycznych i leczniczych;
 • Pediatria ilustrowana - kolorowe zdjęcia objawów i zmian chorobowych opatrzone zwięzłymi opisami;
 • Diagnostyka obrazowa - przykłady zmian radiologicznych i ultrasonograficznych, z którymi lekarz opiekujący się dziećmi może się spotkać w praktyce, opatrzone zwięzłym omówieniem;
 • Zapytaj eksperta - zwięzłe, praktyczne odpowiedzi na pytania z różnych dziedzin pediatrii nadsyłane przez Czytelników lub zadawane podczas dorocznych konferencji pediatrycznych, przygotowane przez najlepszych polskich specjalistów;
 • Medycyna ratunkowa - zasady udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach, z którymi lekarz może się spotkać, niekoniecznie w pracy;
 • Kształcenie podyplomowe - felietony, w których poruszamy różne problemy związane z kształceniem specjalizacyjnym i egzaminami oraz omawiamy przykładowe pytania wzbudzające wątpliwości zdających;
 • Program edukacyjny - pod patronatem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
 • Prawo medyczne, orzecznictwo lekarskie, etyka

Redakcja

redaktor naczelny
dr med. Jacek Mrukowicz

zastępca redaktora naczelnego
dr med. Piotr Sawiec

zespół redakcyjny
lek. Magdalena Matłok
lek. Iwona Rywczak
mgr Małgorzata Ściubisz
prof. dr hab. med. Jacek J. Pietrzyk

redakcja językowa i opracowanie edytorskie
Małgorzata Samela-Gazda - redaktor prowadzący
Anna Kochanek - sekretarz redakcji

redakcja techniczna
Zofia Łucka - DTP
Łukasz Łukasiewicz - projekt okładki i typografia
Mirosław Szymański - redaktor techniczny
Jacek Zieliński - projekt reklam Medycyny Praktycznej

dział reklam
Magdalena Majta
tel. 12 293 41 67
magdalena.majta@mp.pl

adres redakcji
Cholerzyn 445
32-060 Liszki (k. Krakowa)
tel. 12 293 40 00
fax 12 293 40 10
pediatria.redakcja@mp.pl

Rada Naukowa

przewodniczący
prof. dr hab. med. Jacek J. Pietrzyk, Kraków

wiceprzewodniczący
prof. dr hab. med. Hanna Szajewska, Warszawa

wiceprzewodnicząca ds. współpracy międzynarodowej
prof. Anna Nowak-Węgrzyn, Nowy Jork

anestezjologia i intensywna terapia; medycyna ratunkowa
prof. dr hab. med. Tadeusz Szreter, Warszawa

chirurgia i urologia dziecięca
prof. dr hab. med. Maciej Bagłaj, Wrocław

choroby metaboliczne
prof. dr hab. med. Ewa Pronicka, Warszawa

choroby zakaźne i mikrobiologia kliniczna
prof. dr hab. med. Danuta Dzierżanowska, Warszawa
prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz, Warszawa
prof. dr hab. med. Zbigniew Rudkowski, Wrocław
prof. dr hab. med. Wojciech Służewski, Poznań
prof. dr hab. med. Leszek Szenborn, Wrocław
prof. dr hab. med. Jacek Wysocki, Poznań

dermatologia
prof. dr hab. med. Andrzej Kaszuba, Łódź
prof. dr hab. med. Hanna Wolska, Warszawa

diagnostyka obrazowa
prof. dr hab. med. Andrzej Marciński, Warszawa

endokrynologia i diabetologia
prof. dr hab. med. Tomasz Romer, Warszawa
prof. dr hab. med. Maria Rybakowa, Kraków
prof. dr hab. med. Leszek Szewczyk, Lublin
prof. dr hab. med. Ewa Tendera-Małecka, Katowice
prof. dr hab. med. Przemysława Jarosz-Chobot, Katowice

gastroenterologia i żywienie
prof. dr hab. med. Krzysztof Fyderek, Kraków
prof. dr hab. med. Jerzy Socha, Warszawa
prof. dr hab. med. Józef Ryżko, Warszawa
prof. dr hab. med. Janusz Książyk, Warszawa
prof. dr hab. med. Maciej Kaczmarski, Białystok

genetyka kliniczna i diagnostyka prenatalna
prof. dr hab. med. Tadeusz Mazurczak, Warszawa
prof. dr hab. med. Marek Sanak, Kraków

hematologia i onkologia
prof. dr hab. med. Jerzy Kowalczyk, Lublin

immunologia kliniczna
prof. dr hab. med. Krzysztof Zeman, Łódź

kardiologia
prof. dr hab. med. Andrzej Rudziński, Kraków
prof. dr hab. med. Jerzy Stańczyk, Łódź

laryngologia i audiologia
prof. dr hab. med. Danuta Gryczyńska, Łódź
prof. dr hab. med. Elżbieta Hassmann-Poznańska, Białystok

medycyna rodzinna
prof. dr hab. med. Witold Lukas, Zabrze

nefrologia i nadciśnienie tętnicze
prof. dr hab. med. Ryszard Grenda, Warszawa
prof. dr hab. med. Paweł Januszewicz, Warszawa
prof. dr hab. med. Krystyna Sancewicz-Pach, Kraków
prof. dr hab. med. Teresa Wyszyńska, Warszawa

neonatologia
prof. dr hab. med. Maria Kornacka, Warszawa
prof. dr hab. med. Ryszard Lauterbach, Kraków
prof. dr hab. med. Jerzy Szczapa, Poznań, Gdańsk

neurologia
prof. dr hab. med. Jagna Czochańska, Warszawa
prof. dr hab. med. Sergiusz Jóźwiak, Warszawa
prof. dr hab. med. Marek Kaciński, Kraków
prof. dr hab. med. Janusz Wendorff, Łódź

okulistyka
prof. dr hab. med. Bronisława Koraszewska-Matuszewska, Katowice
prof. dr hab. med. Mirosława Grałek, Warszawa
dr hab. med. Anna Kubatko-Zielińska, Kraków

pediatria ogólna i auksologia
prof. dr hab. med. Jacek Grygalewicz, Warszawa
prof. dr hab. med. Marian Krawczyński, Poznań
prof. dr hab. med. Andrzej Radzikowski, Warszawa
dr med. Ilona Szilagyi-Pągowska, Warszawa

pneumonologia i alergologia
prof. dr hab. med. Anna Bręborowicz, Poznań
prof. dr hab. med. Ryszard Kurzawa, Rabka
prof. dr hab. med. Grzegorz Lis, Kraków
prof. dr hab. med. Andrzej Milanowski, Warszawa
prof. dr hab. med. Henryk Mazurek, Rabka

psychiatria
prof. dr hab. med. Jacek Bomba, Kraków
prof. dr hab. med. Jadwiga Komender, Warszawa
prof. dr hab. med. Tomasz Wolańczyk

reumatologia
prof. dr hab. med. Ewa Tuszkiewicz-Misztal, Lublin

stomatologia i ortodoncja
prof. dr hab. med. Barbara Adamowicz-Klepalska, Gdańsk

 • Podstawowa
  174,00
Polecamywięcej