medycyna praktyczna dla lekarzy

Medycyna Praktyczna Psychiatria - roczna prenumerata

liczba numerów: 6
Nr katalogowy: ZPS
Medycyna Praktyczna
  • Podstawowa
    174,00

Dwumiesięcznik Psychiatria adresowany jest głównie do lekarzy w trakcie lub po specjalizacji w zakresie psychiatrii dorosłych oraz psychiatrii dzieci i młodzieży, ale także innych specjalności, zwłaszcza lekarzy pierwszego kontaktu.Stałe cykle:
  • artykuły przydatne w praktyce lekarskiej, najbardziej aktualne i wiarygodne (posługujemy się kryteriami Evidence Based Medicine), przedstawiające wytyczne międzynarodowych towarzystw naukowych i grup ekspertów
  • praktyczne zagadnienia z zakresu psychiatrii dorosłych, psychiatrii dzieci i młodzieży, psychosomatyki, psychoterapii, seksuologii, chorób somatycznych będących przyczyną zaburzeń psychicznych, epidemiologii chorób psychicznych, nowych leków psychiatrycznych
  • tłumaczenia artykułów przeglądowych, wytycznych oraz streszczenia badań oryginalnych, opublikowanych w najlepszych, najbardziej renomowanych czasopismach psychiatrycznych na świecie, takich jak "Acta Psychiatrica Scandinavica", "Advances in Psychiatric Treatment", "Psychiatric Annals", "American Journal of Psychiatry", "Canadian Journal of Psychiatry"
  • działy: artykuły przeglądowe i wytyczne, przegląd aktualnych badań, neurologia w praktyce psychiatrycznej, prawo medyczne, kompendium psychofarmakoterapii, problemy bioetyczne w psychiatrii, komunikacja lekarz-pacjent.
  • Podstawowa
    174,00
Polecamywięcej