medycyna praktyczna dla lekarzy

Medycyna Praktyczna Szczepienia - roczna prenumerata

liczba numerów: 4
Nr katalogowy: ZSZ
Medycyna Praktyczna
 • Podstawowa
  112,00
 • Dla prenumeratorów
  92,00

Kwartalnik przeznaczony dla lekarzy, pielęgniarek oraz innych pracowników zaangażowanych w realizację profilaktyki z użyciem szczepień

Stałe cykle:
 • tłumaczenia artykułów przeglądowych i wytycznych - przystępne opracowania wytycznych oraz omówienia badań oryginalnych opublikowanych w najbardziej renomowanych, recenzowanych czasopismach wydawanych w języku angielskim, takich jak: Vaccine, Clinical Infectious Diseases, Journal of Infectious Diseases, Lancet Infectious Diseases, Current Opinion in Infectious Diseases, MMWR, Lancet, British Medical Journal, New England Journal of Medicine, Pediatric Infectious Diseases Journal, Pediatrics, Archives of Disease in Childhood, Current Opinion in Pediatrics, Annals of Internal Medicine
 • wytyczne, zalecenia i stanowiska polskich i zagranicznych towarzystw naukowych, grup ekspertów i instytucji
 • artykuły specjalne - zamawiane wyłącznie dla "Medycyny Praktycznej Szczepień" u wiodących ekspertów w dziedzinie szczepień na świecie
 • szkoleniowe opisy przypadków, praktyczne porady ekspertów, odpowiedzi na pytania
 • wywiady z urzędnikami, politykami oraz polskimi i zagranicznymi ekspertami, publicystykę dotyczącą szczepień, opinie i komentarze
 • tematyka - szeroko pojętej tematyki szczepień ochronnych, m.in.: szczepionek (skuteczności klinicznej i immunologicznej, bezpieczeństwa), techniki szczepień, postępowania przeciwbólowego, szczepień szczególnych grup pacjentów (np. przewlekle chorych), regulacji prawnych (aktualnych aktów, jak i planowanych zmian), zasad komunikacji i edukacji pacjentów, epidemiologii i kliniki chorób, immunologii szczepień - wszystkich grup wieku (dzieci, dorosłych, osób w podeszłym wieku), osób zdrowych i chorych przewlekle.

Redakcja

redaktor naczelny
dr med. Jacek Mrukowicz

zastępca redaktora naczelnego
dr med. Agnieszka Matkowska-Kocjan

zespół redakcyjny
lek. Iwona Rywczak
dr med. Piotr Sawiec
mgr Małgorzata Ściubisz (dział "Przegląd aktualnych badań")

redakcja językowa i opracowanie edytorskie
Małgorzata Samela-Gazda - redaktor prowadzący
Anna Kochanek - sekretarz redakcji

redakcja techniczna
Zofia Łucka - DTP
Łukasz Łukasiewicz - projekt okładki i typografia
Mirosław Szymański - redaktor techniczny
Jacek Zieliński - projekt reklam Medycyny Praktycznej

dział reklam
Magdalena Majta
tel. 12 293 41 67
magdalena.majta@mp.pl

adres redakcji
Cholerzyn 445
32-060 Liszki (k. Krakowa)
tel. 12 293 40 00
fax 12 293 40 10
pediatria.redakcja@mp.pl

Rada Naukowa

przewodniczący
prof. Jacek Wysocki (Poznań)

zastępca przewodniczącego
prof. Leszek Szenborn (Wrocław)

zastępca Przewodniczącego ds. współpracy zagranicznej
dr med. Piotr Kramarz (Sztokholm, Szwecja)

wiceprzewodnicząca ds. współpracy międzynarodowej
prof. Anna Nowak-Węgrzyn, Nowy Jork

członkowie
dr med. Hanna Czajka (Kraków)
dr med. Ewa Duszczyk (Warszawa)
prof. Waleria Hryniewicz (Warszawa)
prof. Teresa Jackowska (Warszawa)
dr hab. med. Ewa Majda-Stanisławska (Łódź)
prof. Janusz Marcinkiewicz (Kraków)
prof. Magdalena Marczyńska (Warszawa)
dr med. Iwona Paradowska-Stankiewicz (Warszawa)
prof. Małgorzata Pawłowska (Bydgoszcz)
prof. Jacek J. Pietrzyk (Kraków)
prof. Zbigniew Rudkowski (Wrocław)
dr med. Paweł Stefanoff (Warszawa)
dr med. Tomasz Szkoda (Warszawa)
prof. Janusz Ślusarczyk (Warszawa)

 • Podstawowa
  112,00
 • Dla prenumeratorów
  92,00
Polecamywięcej