medycyna praktyczna dla lekarzy

Medycyna Praktyczna Chirurgia 4/2023 lipiec-sierpień

ISSN: 14282712
Nr katalogowy: 91015
Medycyna Praktyczna 2023
 • Podstawowa
  45,00
 • Dla prenumeratorów
  38,00
CHIRURGIA OGÓLNA
Patomorfologia trzustki – co chirurg wiedzieć powinien
Pancreatic pathology for the surgeon
Huaibin Mabel Ko, Runjan Chetty
Surgery (Oxford), 2022; 40: 227–236
Endoskopia przewodu pokarmowego u chorych przyjmujących leki przeciwzakrzepowe
dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Duława, dr n. med. Małgorzata Szczepanek
Choroby trzustki – co nowego (2022/2023)
prof. dr hab. n. med. Andrzej Dąbrowski
PRAKTYKA KLINICZNA
Opieka okołooperacyjna nad chorym przyjmującym leki przeciwpłytkowe
dr n. med. D. Studzińska, lek. M. Mikiewicz, prof. dr hab. n. med. W. Szczeklik
Chirurgia endokrynologiczna. Rak brodawkowaty torbieli przewodu tarczowo-językowego u kobiety w ciąży
dr n. med. K. Balawender, lek. I. Kucharska-Miąsik, lek. J. Krukowska, prof. dr hab. n. med. J. Walocha, M. Golberg, dr n. med. A. Żytkowski
CHIRURGICZNE ESPRESSO
Słownik wybranych podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
Laparoskopowe TME vs przezodbytowe TME
Omo´wienie artykułu: H. Liu i wsp.: Morbidity, mortality, and pathologic outcomes of transanal versus laparoscopic total mesorectal excision for rectal cancer short-term outcomes from a multicenter randomized controlled trial
Annals of Surgery, 2023; 277: 1–6
Manualna terapia podciśnieniowa ran ostrych i przewlekłych
Omówienie artykułu: M. Hariri i wsp.: Validation of a manual negative pressure wound therapy device (PragmaVAC) for acute and chronic wounds: a prospective, randomized, controlled trial
World Journal of Surgery, 2022; 46: 2946–2953
Torbiel pilonidalna: wycięcie vs fenolizacja
Omówienie artykułu: A.A. Pronk i wsp.: Long-term outcome of radical excision versus phenolization of the sinus tract in primary sacrococcygeal pilonidal sinus disease: a randomized controlled trial
Diseases of Colon and Rectum, 2022; 65: 1514–1521
Leczenie bólu po laparoskopowej cholecystektomii: TAP-block vs dożylna analgezja kontrolowana przez pacjenta
Omówienie artykułu: L. Dai i wsp.: Effect of ultrasound-guided transversus abdominis plane block combined with patient-controlled intravenous analgesia on postoperative analgesia after laparoscopic cholecystectomy: a double-blind, randomized controlled trial
Journal of Gastrointestinal Surgery, 2022; 26: 2542–2550
Ambulatoryjne prowadzenie chorych po laparoskopowej apendektomii
Omówienie artykułu: J.E. Lopez i wsp.: Outpatient management of acute uncomplicated appendicitis after laparoscopic appendectomy: a randomized controlled trial
World Journal of Emergency Surgery, 2022; 17: 59
Odma otrzewnowa podczas operacji jelita grubego: niskie ciśnienie czy standardowe?
Omówienie artykułu: K.I. Albers i wsp.: Quality of recovery and innate immune homeostasis in patients undergoing low-pressure versus standard pressure pneumoperitoneum during laparoscopic colorectal surgery (RECOVER) a randomized controlled trial
Annals of Surgery, 2022; 276: e664–e673
Leczenie zabiegowe choroby refluksowej przełyku – endoskopowa plikacja a laparoskopowa fundoplikacja
Omo´wienie artykułu: A. Hajjar i wsp.: Endoscopic plication compared to laparoscopic fundoplication in the treatment of gastroesophageal reflux disease: a systematic review and meta-analysis
Surgical Endoscopy, 2023; 37: 5791–5806
Leczenie złożonych przetok odbytu – porównanie techniki przesuniętego płata śluzówkowego z podwiązaniem kanału przetoki
Omo´wienie artykułu: S.H. Emile i wsp.: Endorectal advancement flap compared to ligation of inter-sphincteric fistula tract in the treatment of complex anal fistulas: a meta-analysis of randomized clinical trials
Surgery, 2023; doi: 10.1016/j.surg.2023.04.004
Czy zastosowanie metod śródoperacyjnej oceny przepływu naczyniowego w ścianie jelita zmniejsza ryzyko nieszczelności zespolenia
Omo´wienie artykułu: M.S. Renna i wsp.: Intraoperative bowel perfusion assessment methods and their effects on anastomotic leak rates: meta-analysis
The British Journal of Surgery, 2023; doi: 10.1093/bjs/znad154
BIOGRAMY
Dimitrie Gerota
dr hab. n. med. Andrzej L. Komorowski prof. nadzw.
KOMPENDIUM
Kompendium wiedzy z chirurgii ogólnej. Praktyczny kurs dla przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego
PRAWO
Sądowe sprawy medyczne w przypadkach. Zgoda na leczenie jako okoliczność wyłączająca odpowiedzialność lekarza za powikłania pozabiegowe
dr hab. n. prawn. Rafał Kubiak prof. nadzw.
 • Podstawowa
  45,00
 • Dla prenumeratorów
  38,00
Polecamywięcej