medycyna praktyczna dla lekarzy

Medycyna Praktyczna 2/2024 luty

ISSN: 0867499X
Nr katalogowy: 91054
Medycyna Praktyczna 2024
 • Podstawowa
  30,00
 • Dla prenumeratorów
  21,00
WYTYCZNE I ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE
Kardiowersja farmakologiczna migotania przedsionków – aspekty praktyczne
Pharmacological cardioversion of atrial fibrillation: practical considerations
dr hab. n. med. Maciej T. Wybraniec, lek. Zofia Kampka, prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec
Polish Archives of Internal Medicine, 2023; 133: 16 547; doi: 10.20 452/pamw.16 547
Stosowanie doraźne glikokortykosteroidu i formoterolu z jednego inhalatora u chorych na astmę lekką. Podsumowanie wytycznych European Respiratory Society 2023
Na podstawie: A. Papi, D.S. Ferreira, I. Agache, E. Baraldi, R. Beasley, G. Brusselle, C. Coleman, M. Gaga, C.M. Gotera Rivera, E. Melén, I.D. Pavord, D. Penate Gómez, D. Schuermans, A. Spanevello, T. Tonia, F. Schleich: European Respiratory Society short guidelines for the use of as-needed ICS/formoterol in mild asthma
dr hab. n. med. Filip Mejza
komentarz: prof. dr hab. n. med. Maciej Kupczyk
European Respiratory Journal, 2023; 62: 2 300 047; doi: 10.1183/13 993 003.00 047–2023
Rehabilitacja pulmonologiczna dorosłych z przewlekłą chorobą układu oddechowego. Omówienie wytycznych American Thoracic Society 2023
dr n. med. Natalia Celejewska-Wójcik
komentarz: prof. dr hab. n. med. Roman Nowobilski, dr Tomasz Włoch
Leczenie zakażeń spowodowanych przez wielolekooporne pałeczki Gram-ujemne u chorych hospitalizowanych. Podsumowanie wytycznych European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
Na podstawie: M. Paul, E. Carrara, P. Retamar, T. Tängdén, R. Bitterman, R.A. Bonomo, J. de Waele, G.L. Daikos, M. Akova, S. Harbarth, C. Pulcini, J. Garnacho-Montero, K. Seme, M. Tumbarello, P.Ch. Lindemann, S. Gandra, Y. Yu, M. Bassetti, J.W. Mouton, E. Tacconelli, J. Rodríguez-Bano: European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) guidelines for the treatment of infections caused by multidrugresistant Gramnegative bacilli (endorsed by European Society of Intensive Care Medicine)
dr n. med. Weronika Rymer
komentarz: prof. dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat
Clinical Microbiology and Infection, 2022; 28: 521–547
PRAKTYKA KLINICZNA
Morfologia krwi obwodowej. 28-letni mężczyzna z neutropenią
lek. Bogdan Ochrem, prof. dr hab. n. med. Maria Podolak-Dawidziak
Elektrokardiografia. Jaki to blok przewodzenia przedsionkowo-komorowego?
dr hab. n. med. Piotr Kukla
Ultrasonografia brzucha. 84-letni mężczyzna z podejrzeniem kamicy żółciowej
dr hab. n. med. Andrzej Smereczyński
Diagnostyka radiologiczna. 56-letnia kobieta bez objawów klinicznych
Annastaceya Dhaniram Hira MD, Julian Dobranowski MD PhD
Kardiologia. Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego w praktyce. Stany nadciśnieniowe w czasie ciąży w wywiadzie
prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, dr hab. n. med. Przemysław Kosiński, prof. dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski
Diabetologia. Zastosowanie nowoczesnych technologii w leczeniu cukrzycy typu 1 na przykładzie młodej kobiety z cukrzycą od 11 lat
lek. Michał Kania, dr n. med. Przemysław Witek, dr hab. n. med. Magdalena Szopa prof. UJ
Endokrynologia. „Pod listkiem figowym szukaj figi”, czyli kobieta z incydentaloma nadnercza, znacznie przyspieszonym odczynem Biernackiego i bólem kręgosłupa
lek. Natalia Rogozik, Barbara Jastrzębska, dr hab. n. med. Urszula Ambroziak
Ciekawe przypadki z Polish Archives of Internal Medicine. Wieloogniskowe podskórne zarażenie Dirofilaria repens u Polki z chorobą reumatyczną w wywiadzie
dr n. med. Jolanta Czyżewska, prof. dr hab. n. med. Joanna Zajkowska, dr hab. n. med. i n. o zdr. Rusłan Sałamatin, dr n. med. Joanna Kamińska, dr hab. n. med. Olga M. Koper-Lenkiewicz, prof. dr hab. n. med. Joanna Matowicka-Karna
komentarz: dr n. med. Agnieszka Wroczyńska, prof. dr hab. Maciej Grzybek
PYTANIA DO EKSPERTÓW
Przewlekła choroba nerek – co trzeba wiedzieć na temat nefroprotekcji
prof. dr hab. n. med. Michał Holecki, prof. dr hab. n. med. Jerzy Chudek, prof. dr hab. n. med. Tomasz Stompór, prof. dr hab. n. med. Piotr Rozentryt, prof. dr hab. n. med. Jan Duława
Biegunka – przyczyny, rozpoznawanie i leczenie
dr hab. n. med. Monika Bociąga-Jasik, prof. dr hab. n. med. Piotr Eder
PRZYCHODZI WENA DO LEKARZA
Liryczna diagnoza – odcinek 25
dr n. hum. Bronisław Maj
PROGRAMY EDUKACYJNE
Postępy w chorobach wewnętrznych
 • Podstawowa
  30,00
 • Dla prenumeratorów
  21,00
Polecamywięcej