medycyna praktyczna dla lekarzy

Medycyna Praktyczna Chirurgia 1/2024 styczeń-luty

ISSN: 14282712
Nr katalogowy: 91052
Medycyna Praktyczna 2024
 • Podstawowa
  45,00
 • Dla prenumeratorów
  41,00
CHIRURGIA ONKOLOGICZNA
Miejscowo zaawansowany rak przełyku lub połączenia żołądkowo-przełykowego – leczenie skojarzone. Podsumowanie wytycznych Society of Thoracic Surgeons i American Society for Radiation Oncology
Na podstawie: S.G. Worrell, K.A. Goodman, N.K. Altorki, J.B. Ashman, T.D. Crabtree, J. Dorth, S. Firestone, D.H. Harpole, W.L. Hofstetter, T.S. Hong, K. Kissoon, G.Y. Ku, D. Molena, J.E. Tepper, T.J. Watson, T. Williams, Ch. Willett: The Society of Thoracic Surgeons / American Society for Radiation Oncology updated clinical practice guidelines on multimodality therapy for locally advanced cancer of the esophagus or gastroesophageal junction.
The Annals of Thoracic Surgery, 2024; 117: 15–32
Anatomia odbytnicy w obrazowaniu techniką rezonansu magnetycznego. Ocena stopnia zaawansowania raka odbytnicy oraz planowanie leczenia
Lambregts MRI anatomy of the rectum: key concepts important for rectal cancer staging and treatment planning
N. Bogveradze, P. Snaebjornsson, B.A. Grotenhuis, B. van Triest, M.J. Lahaye, M. Maas, G.L. Beets, R.G.H. Beets-Tan, D.M.J
Insights into Imaging, 2023; 14: 13
Rak trzustki
Pancreatic cancer
K. Soreide, E. Rangelova, Ch. Dopazo, S. Mieog, S. Stättner
komentarz: dr hab. n. med. Marek Sierżęga prof. UJ
European Journal of Surgical Oncology, 2023; 49: 521–525
CHIRURGIA DZIECIĘCA
Rozpoznanie i leczenie guzków tarczycy u dzieci i młodzieży
Thyroid nodules in children and adolescents: investigation and management
J.L. Sandy, A. Titmuss, S. Hameed, Y.H. Cho, G. Sandler, P. Benitez-Aguirre
komentarz: prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Tendera
Journal of Paediatrics and Child Health, 2022; 58: 2163–2168
PRAKTYKA KLINICZNA
Opieka okołooperacyjna nad chorym z udarem mózgu
lek. Kamil Wężyk, prof. dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik
CHIRURGICZNE ESPRESSO
Słownik wybranych podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych
Zmniejszenie ryzyka nawrotu torbieli włosowej dzięki depilacji laserowej
Omówienie artykułu: P.C. Minneci i wsp.: Laser epilation as an adjunct to standard care in reducing pilonidal disease recurrence in adolescents and young adults. a randomized clinical trial
JAMA Surgery, 2023; 159: 19–27
Zakażenie martwicy w przebiegu ostrego zapalenia trzustki: natychmiastowa vs odroczona interwencja – wyniki badania POINTER w długim okresie obserwacji
Omówienie artykułu: C.L. Veldhuisen i wsp.: Long-term outcome of immediate versus postponed intervention in patients with infected necrotizing pancreatitis (POINTER): multicenter randomized trial
Annals of Surgery, 2023; doi:10.1097/SLA.0000000000006001
Przedoperacyjna krótka radioterapia z następową chemioterapią chorych na raka odbytnicy – wyniki badania RAPIDO po 5-letniej obserwacji
Omówienie artykułu: E.A. Dijkstra i wsp.: Locoregional failure during and after short course radiotherapy followed by chemotherapy and surgery compared with long-course chemoradiotherapy and surgery. a 5-year follow-up of the RAPIDO trial
Annals of Surgery, 2023; 278: e766–e772
Kawa a powrót perystaltyki po resekcji jelita cienkiego
Omówienie artykułu: C. Holland i wsp.: Coffee administration to promote return of bowel function after small bowel resection: a randomized, controlled trial
The American Journal of Surgery, 2023; 226: 156–160
Liraglutyd po operacji bariatrycznej: bezpieczeństwo i skuteczność u chorych z nieznacznym ubytkiem masy ciała – badanie BARI-OPTIMISE
Omówienie artykułu: J. Mok i wsp.: Safety and efficacy of Liraglutide, 3.0 mg, once daily vs placebo in patients with poor weight loss following metabolic surgery. The BARI-OPTIMISE randomized clinical trial
JAMA Surgery, 2023; 158: 1003–1011
Przedziurawienie przewodu pokarmowego – terapia podciśnieniowa vs standardowe leczenie ran po laparotomii
Omówienie artykułu: H. Singh i wsp.: Negative pressure wound therapy versus standard care for incisional laparotomy subcutaneous wounds in gastrointestinal perforations: a randomized controlled study
Surgery, 2023; 174: 291–295
Ryzyko raka przełyku po leczeniu zachowawczym z powodu przełyku Barretta lub po operacji antyrefluksowej
Omówienie artykułu: J.H. Akerström i wsp.: Antireflux surgery versus antireflux medication and risk of esophageal adenocarcinoma in patients with Barrett’s esophagus
komentarz: dr hab. n. med. Andrzej L. Komorowski prof. UR
Gastroenterology, 2024; 166: 132–138
Leczenie operacyjne chorych z przerzutami raka trzustki w wątrobie
Omówienie artykułu: Q. Kong i wsp.: Radical resection benefits patients suffering pancreatic ductal adenocarcinoma with liver oligometastases
komentarz: dr hab. n. med. Andrzej L. Komorowski prof. UR
Annals of Surgical Treatment and Research, 2024; 106: 51–60
Rola antybiotyków w leczeniu niepowikłanego zapalenia uchyłków lewej połowy okrężnicy – zalecenia i dane na poziomie 1a
Omówienie artykułu: B.S. Sokhal i wsp.: Level 1a evidence comparing use of antibiotics versus no antibiotics in management of acute left-sided uncomplicated diverticulitis
The American Surgeon, 2024; doi: 10.1177/00031348241227183
Laparoskopowe płukanie otrzewnej a nierozpoznany rak esicy z przedziurawieniem
Omówienie artykułu: M. Gachabayov i wsp.: Inadvertent laparoscopic lavage of perforated colon cancer: a systematic review
Langenbeck’s Archives of Surgery, 2024; 409: 35
KOMPENDIUM
Kompendium wiedzy z chirurgii ogólnej. Praktyczny kurs dla przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego
BIOGRAMY
Johannes Otto Kehr
dr hab. n. med. Andrzej L. Komorowski prof. UR
PRAWO
Błąd lekarski a powikłanie lub niepowodzenie lecznicze
dr hab. n. prawn. Małgorzata Serwach prof. UM w Łodzi prof. UŁ
 • Podstawowa
  45,00
 • Dla prenumeratorów
  41,00
Polecamywięcej