medycyna praktyczna dla lekarzy

Medycyna Praktyczna Psychiatria 1/2024 styczeń-luty

ISSN: 18984878
Nr katalogowy: 91051
Medycyna Praktyczna 2024
 • Podstawowa
  45,00
 • Dla prenumeratorów
  38,00
ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE
Agomelatyna w leczeniu osób z zaburzeniem lękowym uogólnionym. Uwagi na temat jej charakterystycznego mechanizmu działania
Agomelatine for the treatment of generalized anxiety disorder: Focus on its distinctive mechanism of action
Mark J. Millan
Therapeutic Advances in Psychopharmacology, 2022; 12: 1–19
PRZEGLĄD AKTUALNYCH BADAŃ
Ryzyko popełnienia samobójstwa po rozpoznaniu otępienia
Omówienie artykułu: D. Alothman, T. Card, S. Lewis i wsp.: Risk of suicide after dementia diagnosis
Jama Neurology, 2022; 79: 1148–1154
PSYCHOFARMAKOLOGIA W PRAKTYCE
Nasilenie sensytyzacji i hiperalgezji wtórnej u pacjenta chorego na nowotwór trzustki z towarzyszącą depresją i bezsennością
dr hab. n. med. Jarosław Woroń, dr hab. n. med. Marcin Siwek, prof. UJ
PRAKTYKA KLINICZNA
Fibromialgia – diagnostyka i leczenie
lek. Anna Julia Krupa, dr hab. n. med. Marcin Siwek, prof. UJ
Hiperprolaktynemia w praktyce psychiatrycznej – diagnostyka i leczenie
dr n. med. Izabella Czajka-Oraniec
Racemiczna ketamina w leczeniu depresji lekoopornej
dr n. med. Piotr Marcinowicz, dr n. med. Magdalena Więdłocha, dr n. biol. Weronika Dębowska, dr n. o zdr. Marta Dębowska, prof. dr hab. n. med. Agata Szulc
Podstawowe zasady rozmowy w gabinecie lekarskim z osobą z zachowaniami niesprzyjającymi zdrowiu
dr hab. n. społ. Barbara Bętkowska-Korpała, prof. UJ
NEUROLOGIA W PRAKTYCE PSYCHIATRYCZNEJ
51-letni mężczyzna z fluktuującymi zaburzeniami czynności poznawczych i zachowania
dr n. med. Małgorzata Dec-Ćwiek, lek. Katarzyna Sawczyńska, dr n. med. Karolina Porębska
PRAWO MEDYCZNE
Wybrane zagadnienia prawne związane z udzielaniem teleporady: weryfikacja pacjenta, zgoda pacjenta oraz dokumentacja medyczna
r. pr. Agnieszka Wojciechowska
WYWIADY
W obcej skórze – pediatra wobec dzieci i nastolatków z niezgodnością płciową. Część 2.: Okiem psychiatry dziecięcego
Z dr. Łukaszem Szostakiewiczem, specjalistą psychiatrii dzieci i młodzieży z Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii, rozmawia Katarzyna Sajboth-Data
PROGRAM EDUKACYJNY
Psychiatria
dr hab. n. med. Marcin Siwek, prof. UJ
 • Podstawowa
  45,00
 • Dla prenumeratorów
  38,00
Polecamywięcej