medycyna praktyczna dla lekarzy

Lekarz Rodzinny 1/2024 styczeń-luty

ISSN: 1426-2088
Nr katalogowy: 91048
Medycyna Praktyczna 2024
 • Podstawowa
  45,00
 • Dla prenumeratorów
  41,00
AKTUALNOŚCI
Polecamy
OD REDAKCJI
Słowo wstępne
lek. Marzena Kościelna, dr n. med. Marek Oleszczyk, lek. Piotr Kudłacz
WYWIADY
Standardowe terapie odciążają program lekowy
Z prof. Przemysławem Mitkowskim, prezesem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego kadencji 2021–2023 oraz kierownikiem Pracowni Elektroterapii Serca w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Poznaniu, rozmawia Jerzy Dziekoński z portalu mp.pl
ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE I WYTYCZNE
Postępowanie w przypadku udaru niedokrwiennego mózgu – opieka po hospitalizacji
Ischemic stroke management: posthospitalization and transition of care
Scott T. Larson, Brigit E. Ray, Jason Wilbur
Konsultacja i komentarz: dr n. med. Elżbieta Szczygieł-Pilut, Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym i Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II
American Family Physician, 2023; 108 (1): 70–77
Częste postaci częstoskurczu nadkomorowego – rozpoznawanie i postępowanie
Common types of supraventricular tachycardia: diagnosis and management
Munima Nasir, Ashley Sturts, Adam Sturts
Konsultacja i komentarz: dr hab. n. med. Piotr Kukla, Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza, Gorlice
American Family Physician, 2023; 107 (6): 631–641
Program Szczepień Ochronnych na 2024 rok. Wersja graficzna z komentarzami oraz przypisami
Na podstawie: Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 27 października 2023 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2024
Opracowali: lek. Iwona Rywczak, mgr zdrowia publicznego Małgorzata Ściubisz, dr n. med. Jacek Mrukowicz
Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 2023, poz. 100
PRAKTYKA KLINICZNA
Opieka koordynowana. 58-letni mężczyzna z bólem w klatce piersiowej podczas wysiłku
dr n. med. Aleksandra Lenart-Migdalska
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II
System ciągłego monitorowania glikemii metodą skanowania. Przedłużanie zlecenia w gabinecie lekarza rodzinnego
lek. Wojciech Głodzik
Ośrodek Leczenia Schorzeń Cywilizacyjnych ZPS, Kraków
PYTANIA DO EKSPERTA
Zapalenie oskrzelików
prof. dr hab. n. med. Henryk Mazurek1, dr hab. n. med. Wojciech Kosiak2, prof. dr hab. n. med. Anna Bręborowicz3, lek. Dorota Tukaj4, dr hab. n. med. Irena Wojsyk-Banaszak3
1 Klinika Pneumonologii i Mukowiscydozy Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju
2 Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego
3 Klinika Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
4 Oddział Rehabilitacji Pulmonologicznej, Wojewódzkie Centrum Pediatrii w Istebnej (emerytowany pracownik)
Przewlekłe zespoły wieńcowe
prof. dr hab. n. med. Waldemar Banasiak
Ośrodek Chorób Serca, 4. Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu; Wydział Medyczny Politechniki Wrocławskiej
Pieluszkowe zapalenie skóry
dr n. med. Katarzyna Anna Kisiel
Centrum Medyczne EVIMED w Warszawie; Poradnia LA CLINICA w Tomaszowie Mazowieckim
PRAWO, ORGANIZACJA I KOMUNIKACJA
Jak reagować na skargi pacjenta na pracowników ochrony zdrowia? Wybrane zagadnienia komunikacji medycznej
dr hab. n. społ. Maria Nowina Konopka, prof. UJ
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne
dr n. prawn. Tamara Zimna, radca prawny
Kancelaria Prawa Medycznego, Oświęcim
FORUM KLRwP
Młodzi Lekarze Rodzinni – podsumowanie 2023 roku
lek. Łukasz Reczek, prezes Młodych Lekarzy Rodzinnych, członek Zarządu Głównego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
PROGRAM EDUKACYJNY
Medycyna rodzinna
 • Podstawowa
  45,00
 • Dla prenumeratorów
  41,00
Polecamywięcej