medycyna praktyczna dla lekarzy

Bloczki recept

Nr katalogowy: RPST
  • Podstawowa
    4,99
PARAMETRY RECEPT lekarskie białe, numerowane (na leki refundowane – rozpoczynające się od 02 lub recepty typu Rpw na leki nierefundowane – rozpoczynające się od 07) lub nienumerowane, z kodami kreskowymi lub bez zgodne z aktualnymi aktami prawnymi (ze wzorem z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept) bloczki po 100 szt. z dodatkową stroną z opisem zawartości bloczka opcjonalnie: nadruk danych świadczeniodawcy (pieczątka) nadruk danych lekarza (pieczątka) recepty klejone lub nieklejone
  • Podstawowa
    4,99
Polecamywięcej