Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy

Lekarz Wojskowy 2018/01

Rok wydania: 2018 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: LW1/18

Zamów prenumeratę »

Zobacz więcej
Spis treści numeru:

 PRACE ORYGINALNE 

Protokół ERAS u chorych operowanych z powodu raka jelita grubego w Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii WIM
M. Walędziak
str. 10

Lipid peroxidation, total antioxidant status, and glycemic control in patients with type 2 diabetes mellitus
W. Piechota, P. Krzesiński, A. Woźniak-Kosek, M. Wójtowicz, M. Dzierżanowska, S. Literacki
str. 14

Ocena polimorfizmu pojedynczego nukleotydu w pozycji 571 aminokwasu genu TOP2A u pacjentek z rakiem jajnika leczonych liposomalną doksorubicyną
A. Nasiłowska, G. Wcisło, M. Jesiotr, L. Bodnar, S. Cierniak, C. Szczylik
str. 19

Wpływ profilaktyki przeciwbakteryjnej na częstość występowania i przebieg powikłań infekcyjnych u chorych leczonych przeszczepieniem komórek krwiotwórczych - ocena porównawcza rifaksyminy i cyprofloksacyny
J. Kardas, P. Rzepecki
str. 25

Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej u dzieci z wadami postawy
A. Będzichowska, A. Wawrzyniak, J. Mews, A. Lipińska-Opałka, J. Milart, P. Murawski, B. Kalicki
str. 32

 PRACE KAZUISTYCZNE 

Rozległa torbiel korzeniowa żuchwy - opis przypadku
J. Rożko, P. Martiszek, A. Chloupek, W. Domański, J. Patera
str. 42

Nieprawidłowy zwrot jelit - opis przypadku
E. Santorek-Strumiłło, S. Jabłoński
str. 48

Dławica naczynioskurczowa powikłana zawałem serca u 67-letnie j kobiety
K. Kołodziejska, A. Skwarek-Dziekanowska, W. Kula, G. Sobieszek
str. 50

Trudności w leczeniu zapalenia płuc - opis przypadku
K. Starzyk-Łuszcz, Tadeusz M. Zielonka
str. 54

 PRACE POGLĄDOWE 

Znak czerwonego krzyża
G. Lewandowski, M. Chabora
str. 59

Odrębności diagnostyczne i lecznicze u chorych na nadciśnienie tętnicze w podeszłym wieku
Z. Heleniak, P. Skonieczny, L. Tylicki, A. Dębska-Ślizień
str. 64

Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów u pacjentów ze współwystępującym wirusowym zapaleniem wątroby typu B i C
M. Mycko, R. Kruszewski, B. Kisiel, W. Tłustochowicz
str. 70

Zanieczyszczenia powietrza a masa urodzeniowa: dotychczasowe osiągnięcia i kierunki dalszych badań
A. Merklinger-Gruchała
str. 79

 HISTORIA MEDYCYNY I WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA 

Szpital nr 2 i jego naczelny chirurg podczas Obrony Lwowa 1-22 listopada 1918 roku
Z. Kopociński, K. Kopociński, Cz. Jeśman
str. 86


Lekarz Wojskowy 2018/01

Zakupy  
 14 zł 
 14 zł  dla prenumeratorów
Dodaj do koszyka
 kupuję

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne

Opis czasopisma
Redakcja
Rada Programowa i Kolegium Recenzenckie

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie http://www.mp.pl
Copyright © 1996 - 2011 Medycyna Praktyczna