Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy

Lekarz Wojskowy 2017/02

Rok wydania: 2017 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: LW2/17

Zamów prenumeratę »

Zobacz więcej
Spis treści numeru:

 PRACE ORYGINALNE 

Intestinal parasitic infections in Sub-Saharan population illustrated with an example of inhabitants of the Central African Republic
A. Augustynowicz, K. Korzeniewski
str. 129

Ocena skuteczności hełmów i kapeluszy tropikalnych w zapobieganiu udarowi słonecznemu na przykładzie żołnierzy niemieckich w Afryce Północnej (1941 r.) oraz żołnierzy polskich i amerykańskich w Iraku (2003 r.)
L. Kolarz
str. 135

Jakość życia u osób przewlekle chorych
W. Skrzyński, P. Rzepecki, D. Lazar-Sito, E. Jędrzejczak
str. 144

Analiza czynników ryzyka niedodmy u chorych operowanych z powodu niedrobnokomórkowego raka płuca
M. Chwiałkowski, J. Babiarz, S. Jabłoński, P. Misiak
str. 149

Przedoperacyjne zastosowanie analogów somatostatyny o przedłużonym działaniu u chorych z akromegalią
J. Witek, A. Styk, G. Zieliński
str. 154

 PRACE KAZUISTYCZNE 

Infekcyjne zapalenie wsierdzia - choroba o wielu twarzach. Opis przypadku
N. Wiligórska, A. Galas, D. Seliga, J. Kowal, D. Wiligórska
str. 160

Ciężkie powikłanie diagnostycznej biopsji nerki nakładające się na ostrą fazę tocznia rumieniowatego układowego - opis przypadku
K. Leśniak, A. Lubas, K. Brzozowski, J. Smoszna, St. Niemczyk
str. 168

Zespół płucno-nerkowy w przebiegu układowego zapalenia naczyń związanego z ziarniniakowatością i obecnością przeciwciał antyneutrofilowych
D. Brodowska-Kania, A. Karzecka, W. Żmudzki, St. Niemczyk
str. 173

 PRACE POGLĄDOWE 

Ewolucja struktur organizacyjnych służby zdrowia Związku Taktycznego (ZT) Sił Zbrojnych RP (SZ RP) na przełomie XX i XXI wieku
M. Skalski, M. Lewy
str. 178

Uprawnienia ratownika medycznego Sił Zbrojnych RP w kontekście zapisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym i wymogów współczesnej medycyny pola walki
P. Osiński, A. Podlasin
str. 186

Przewlekła choroba wieńcowa w wieku podeszłym
A. Galas, P. Krzesiński, G. Gielerak
str. 195

Medyczne laboratorium diagnostyczne - zarządzanie przez jakość
A. Woźniak-Kosek
str. 200

Współczesne metody leczenia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem
P. Renke, P. Chaniecki
str. 208

Diagnostyka, klasyfikacja i przebieg kliniczny amyloidozy - aktualny stan literatury
D. Brodowska-Kania, R. Górski, P. Samulak, St. Niemczyk
str. 212

Wirus Zika - nowe zagrożenie dla bezpieczeństwa krwi oraz przeszczepów tkanek i narządów?
J. Osińska, J. Korsak, M. Dorman, A. Rzeszotarska
str. 218

Rola polimorfizmów genów w zespole policystycznych jajników
M. Jerzak, M. Szafarowska, E. Dziech, Wł. Baranowski
str. 225

 HISTORIA MEDYCYNY I WOJSKOWEJ SŁUŻY ZDROWIA 

Ppłk lek. Stanisław Andrzej Bonikowski (1913-1977) - więzień gestapo i pierwszy przewodniczący Garnizonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Żarach
Z. Kopociński, K. Kopociński, Cz. Jeśman
str. 232


Lekarz Wojskowy 2017/02

Zakupy  
 16 zł 
 14 zł  dla prenumeratorów
Dodaj do koszyka
 kupuję

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne

Opis czasopisma
Redakcja
Rada Programowa i Kolegium Recenzenckie

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie http://www.mp.pl
Copyright © 1996 - 2011 Medycyna Praktyczna