Polish Archives of Internal Medicine
Towarzystwo Internistów Polskich
The best
Polish medical
journal

Maryla Kuczyńska, Monika Zbroja, Weronika Mielnik, Jan Sobstyl, Tomasz Jargiełło, Anna Drelich-Zbroja

June 17, 2024 / Online first

Wiktor F. Nowak, Jerzy Soja, Tomasz Stachura, Aleksandra Wojnarska, Krzysztof Okoń, Krzysztof Sładek

June 17, 2024 / Online first

Anna Polewczyk, Wojciech Jacheć, Maciej Polewczyk, Dorota Nowosielecka, Wojciech Brzozowski, Andrzej Kutarski

June 17, 2024 / Online first

Nadia Sawicka-Gutaj, Dawid Gruszczyński, Natalia Zawalna, Kacper Nijakowski, Marta Fichna, Marek Ruchała

June 07, 2024 / Online first

Michael Nagler, Henning Nilius, Grégoire Michielin, Mojgan Masoodi, Carlo R. Largiadér

June 10, 2024 / Online first

Michał Mierzejewski, Grzegorz Wojtas, Patrycja M. Bąk, Robert Pawlik

June 05, 2024 / Online first

Wojciech J. Skorupski, Aleksandra Marko, Magdalena Janus, Katarzyna Skorupska, Maciej Lesiak, Aneta Klotzka

June 05, 2024 / Online first

Maria Komisarz-Calik, Grzegorz Zieliński, Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Aleksandra Gilis-Januszewska

May 29, 2024 / Online first

Nils Schulz, Uwe Lange, Philipp Klemm

May 29, 2024 / Version of Record

Eugeniusz J. Kucharz

May 28, 2024 / Current issue

Pol Arch Intern Med. 2024, Vol. 134, No. 5: 16765 / DOI: 10.20452/pamw.16765