Polish Archives of Internal Medicine
Towarzystwo Internistów Polskich

Tomasz Stompór, Agnieszka Perkowska-Ptasińska

January 22, 2020 / Online first

Maria Janiak, Anna Jabłońska, Krzysztof Skrobot, Adrian Perdyan, Joanna Pieńkowska, Krystian Adrych

January 17, 2020 / Online first

Monika Kozieł, Stefan Simovic, Nikola Pavlovic, Aleksander Kocijancic, Vilma Paparisto, Ljilja Music, Elina Trendafilova, Anca Rodica Dan, Zumreta Kusljugic, Gheorghe-Andrei Dan, Gregory Y.H. Lip, Tatjana S. Potpara, on behalf of the BALKAN-AF Investigators

January 17, 2020 / Online first

Krzysztof Kaliszewski, Izabela Cendal, Marianna Krassowska, Dominika Szwed, Beata Wojtczak, Jerzy Rudnicki

January 16, 2020 / Online first

Patrycja Mensah-Glanowska, Szymon Fornagiel, Robert Chrzan, Magdalena Ulatowska-Białas, Beata Piątkowska-Jakubas

January 14, 2020 / Online first

Patrycja Mensah-Glanowska, Małgorzata Trofimiuk-Müldner, Anna Grochowska, Kamila Żur-Wyrozumska, Marcin Sobociński, Beata Piątkowska-Jakubas

January 14, 2020 / Online first

Paweł Petkow-Dimitrow, Renata Rajtar-Salwa, Katarzyna Holcman, Magdalena Kostkiewicz, Paweł Rubiś

January 14, 2020 / Online first

Jaroslaw Czyż, Artur Jurczyszyn, Aneta Szudy-Szczyrek, Anna Koclęga, Anna Jachalska, Monika Dzierżak-Mietła, Bartosz Puła, Krzysztof Jamroziak, Lidia Usnarska-Zubkiewicz, Lidia Gil, Joanna Jarosińska-Romejko, Anna Waszczuk-Gajda

January 14, 2020 / Online first

Krystyna Obtułowicz, Joanna Góralska, Anna Bogdali, Wojciech Dyga, Aleksander Obtułowicz, Dorota Myszkowska, Monika Ziemianin, Anna Gruca, Bogdan Solnica, Ewa Czarnobilska

January 14, 2020 / Online first

Grażyna Sygitowicz, Agata Maciejak-Jastrzębska, Dariusz Sitkiewicz

January 14, 2020 / Online first

Impact Factor 2018

2.882

IC value for 2018

171.68

MNiSW value

100
Average times from:
submission to 1st decision, 2 days
submission to first reviews, 18 days
acceptance to online first publication, 5 days
acceptance to final publication, 63 days

Manuscript acceptance rate in 2019: 25%
Ministry of Science and Higher Education logo
The journal receives funding from the Ministry of Science and Higher Education for promoting scientific research.
Clinical case challenge

January 2020: A 20-year-old woman was admitted to an internal medicine ward for diagnostic workup of multiple tumors of the kidneys and liver...


Submit your answer on Facebook by January 31, 2020. Win free attendance at #MIRCIM 2020!