Polish Archives of Internal Medicine
Towarzystwo Internistów Polskich
The best
Polish medical
journal

Łukasz Pietrzak, Kamil Polok, Rafał Halik, Agnieszka Szuster-Ciesielska, Wojciech Szczeklik

February 28, 2024 / Current issue

Pol Arch Intern Med. 2024, Vol. 134, No. 2: 16691 / DOI: 10.20452/pamw.16691

Andrzej Januszewicz, Mateusz Śpiewak, Romain Boulestreau

February 28, 2024 / Current issue

Pol Arch Intern Med. 2024, Vol. 134, No. 2: 16690 / DOI: 10.20452/pamw.16690

Lidia Tomkiewicz-Pająk, Maciej Skubera

February 28, 2024 / Current issue

Pol Arch Intern Med. 2024, Vol. 134, No. 2: 16689 / DOI: 10.20452/pamw.16689

Andrzej Gackowski

February 28, 2024 / Current issue

Pol Arch Intern Med. 2024, Vol. 134, No. 2: 16688 / DOI: 10.20452/pamw.16688

Anna Babińska, Andrzej Hellmann, Filip Skowronek, Rafał Pęksa, Przemysław Kłosowski, Sonia Kaniuka-Jakubowska

February 23, 2024 / Online first

Piotr Janowiak, Agnieszka Gorzewska, Jolanta Szade, Magdalena Bednarska, Jacek Jassem, Ewa Jassem

February 23, 2024 / Online first

Bartosz Kondracki, Krzysztof Olszewski, Kamil Baczewski

February 16, 2024 / Online first

Joanna Musialik, Anna Kwaśniewska, Robert Król, Monika Ciupińska, Mirosław Śnietura

February 16, 2024 / Online first

Mateusz Malik, Maciej Michalak, Dawid Sigorski, Lubomir Bodnar, Tomasz Lewandowski, Sergiusz Nawrocki

February 12, 2024 / Online first