Polish Archives of Internal Medicine
Towarzystwo Internistów Polskich

Andrzej Kulesza, Monika Gradzik, Agnieszka Kulesza, Marek Gołębiowski, Leszek Pączek, Mariusz Niemczyk

October 15, 2020 / Online first

Anna Kabłak-Ziembicka, Agnieszka Rosławiecka, Rafał Badacz, Andrzej Sokołowski, Daniel Rzeźnik, Mariusz Trystuła, Piotr Musiałek, Tadeusz Przewłocki

October 15, 2020 / Online first

Krzysztof Dąbkowski, Zuzanna Lipiec, Karolina Legutko-Pacura, Ligia Gracz-Klata, Teresa Starzyńska

October 09, 2020 / Online first

Anna Tomaszuk-Kazberuk, Marek Koziński, Łukasz Kuzma, Elżbieta Bujno, Paulina Lopatowska, Ewelina Rogalska, Sławomir Dobrzycki, Bożena Sobkowicz, Gregory Y. H. Lip

October 05, 2020 / Online first

Atif Usman, Norlaila Mustafa, Juman A. Dujaili, Mohd M. Bakry, Siew Hua Gan

October 05, 2020 / Online first

Katarzyna Ożegowska, Urszula Mantaj, Patrycja Rojewska, Maciej Osiński, Leszek Pawelczyk, Małgorzata Kędzia

October 05, 2020 / Online first

Paweł Zagozdzon, Marzena Zarzeczna-Baran, Piotr Jędrusik, Magdalena Pierucka, Piotr Bandosz, Agnieszka Wojtecka, Tadeusz Jędrzejczyk, Piotr Popowski, Zbigniew Gaciong, Tomasz Zdrojewski

October 05, 2020 / Online first

Janusz Marcinkiewicz, Henryk Mazurek, Grzegorz Majka, Benjamin Chain

October 05, 2020 / Online first

Akira Hokama, Tetsu Kinjo, Jiro Fujita

September 30, 2020 / Current issue

Pol Arch Intern Med. 2020, Vol. 130, No. 9: 724-725 / DOI: 10.20452/pamw.15628

Robert Flisiak, Dorota Zarębska-Michaluk

September 30, 2020 / Current issue

Pol Arch Intern Med. 2020, Vol. 130, No. 9: 721-723 / DOI: 10.20452/pamw.15627

Impact Factor 2019

3.007

IC value for 2018

171.68

MNiSW value

100
Average times from:
submission to 1st decision, 2 days
submission to first reviews, 18 days
acceptance to online first publication, 9 days
acceptance to final publication, 53 days

Current manuscript acceptance rate: 25%
Ministry of Science and Higher Education logo
The journal receives funding from the Ministry of Science and Higher Education for promoting scientific research.
Clinical case challenge

October 2020: To be announced soon...