medycyna praktyczna dla lekarzy

Rycina 22.1-1. Drabina analgetyczna WHO w połączeniu z innymi metodami leczenia bólu

  Rycina 22.1-1.    Drabina analgetyczna WHO w połączeniu z innymi metodami leczenia bólu