© Medycyna Praktyczna, Kraków 2020
© Polski Instytut Evidence Based Medicine, Kraków 2020
Redaktor prowadzący
 • dr n. med. Piotr Gajewski

Choroby układu krążenia
 • redaktorzy działu: prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj, dr n. med. Wiktoria Leśniak

Choroby układu oddechowego
 • redaktorzy działu: prof. dr hab. n. med. Ewa Niżankowska-Mogilnicka, prof. dr hab. n. med. Rafał Krenke, dr n. med. Filip Mejza

Choroby układu pokarmowego
 • redaktorzy działu: prof. dr hab. n. med. Andrzej Dąbrowski, prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb, dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Duława, dr n. med. Małgorzata Szczepanek

Choroby układu wewnątrzwydzielniczego
 • redaktorzy działu: prof. dr hab. n. med. Barbara Jarząb, dr n. med. Ewa Płaczkiewicz-Jankowska

Choroby nerek i dróg moczowych
 • redaktorzy działu: prof. dr hab. n. med. Franciszek Kokot, dr n. med. Robert Drabczyk

Choroby układu krwiotwórczego
 • redaktorzy działu: prof. dr hab. n. med. Andrzej Hellmann, lek. Bogdan Ochrem

Choroby reumatyczne
 • redaktorzy działu: prof. dr hab. n. med. Irena Zimmermann-Górska, dr n. med. Aleksandra Tuchocka-Kaczmarek, dr n. med. Grzegorz Goncerz

Choroby alergiczne
 • redaktorzy działu: prof. dr hab. n. med. Marek L. Kowalski, dr hab. n. med. Stanisława Bazan-Socha, prof. UJ, dr n. med. Agnieszka Padjas

Wybrane choroby układu nerwowego
 • redaktorzy działu: prof. dr hab. n. med. Anna Członkowska, dr n. med. Marek Bodzioch

Wybrane zagadnienia onkologii klinicznej
 • redaktorzy działu: prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski, dr hab. n. med. Wojciech M. Wysocki, prof. KAAFM

Choroby zakaźne
 • redaktorzy działu: prof. dr hab. n. med. Piotr Zaborowski, prof. dr hab. n. med. Jerzy Stefaniak, prof. hab. n. med. Miłosz Parczewski, dr n. med. Weronika Rymer, dr n. med. Agnieszka Wroczyńska

Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i równowagi kwasowo-zasadowej
 • redaktorzy działu: prof. dr hab. n. med. Franciszek Kokot, dr n. med. Robert Drabczyk

Zatrucia
 • redaktorzy działu: dr n. med. Dorota Klimaszyk, dr hab. n. med. Zbigniew Kołaciński, prof. IMP

Medycyna podróży
 • redaktor działu: dr n. med. Agnieszka Wroczyńska

Opieka paliatywna
 • redaktor działu: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik

Zaburzenia odżywiania
 • redaktor działu: dr n. med. Ewa Płaczkiewicz-Jankowska

Podstawy EBM
 • redaktorzy działu: dr n. med. Piotr Gajewski, prof. Roman Jaeschke MD PhD, dr n. med. Jan Brożek

Zaburzenia psychiczne
 • redaktor działu: prof. dr hab. n. med. Andrzej Kokoszka

Pierwsza pomoc w urazach i innych stanach nagłych
 • redaktorzy działu: dr n. med. Jan Ciećkiewicz, dr n. med. Grzegorz Cebula

Zabiegi diagnostyczne i lecznicze
 • redaktor działu: dr n. med. Miłosz Jankowski

Pozostali członkowie zespołu
 • mgr Anna Bagińska, dr n. med. Piotr Grzanka, dr n. med. Monika Mazanek-Mościcka, mgr Karolina Moćko, lek. Maria Referowska, prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica

Recenzenci
 • dr hab. n. med. Leszek Czupryniak, prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert

Konsultanci zespołu redakcyjnego
 • prof. Roman Jaeschke MD PhD MSc, prof. dr hab. n. med. Jacek Imiela

Informacje o dostępności leków
 • mgr farm. Joanna Korzeniowska, mgr farm. Katarzyna Kurtycz, dr n. biol. Agnieszka Ligęza, mgr farm. Karolina Przeździecka, mgr farm. Bartłomiej Rogoż, mgr farm. Joanna Rogoż, mgr farm. Adrianna Wirkijowska

Koordynacja wydania książkowego
 • kierownik projektu: Magdalena Polesek
 • sekretarz redakcji: Iwona Duraj

Koordynacja wydania elektronicznego
 • Iwona Sarota

Redakcja językowa
 • redaktor prowadząca: Anna Fac-Biedziuk
 • Małgorzata Gogól-Górecka, Angelika Tes, Agata Zmyj

DTP
 • Wojciech Borowski, Maciej Dora, Katarzyna Jagieła, Paweł Żelezniakowicz

Ilustracje
 • Jacek Zieliński

Projekt okładki i typografii
 • Łukasz Łukasiewicz

Projekt programu, struktura baz, oprogramowanie
 • kierownik zespołu: Bernard Wirkijowski
 • Jakub Kapusta, Grzegorz Horodecki, Paweł Czernikowski, Tomasz Spodymek, Milena Stąporek

Realizacja filmów
 • Adam Bątkiewicz, Maciej Chłopicki, Katarzyna Herniczek, Ernest Wójcik, Karolina Wójcik

Media elektroniczne
 • Iwona Sarota, lek. Bernard Wirkijowski

Biuro redakcji
 • Monika Filipek

Profesor Andrzej Szczeklik

Profesor Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, pisarz eseista i filozof medycyny, wiceprezes Polskiej Akademii Umiejętności, animator Akademii Młodych "PAUeczka Akademicka".