© Medycyna Praktyczna, Kraków 2023
© Polski Instytut Evidence Based Medicine, Kraków 2023
Redaktorzy prowadzący
 • dr n. med. Piotr Gajewski, prof. Roman Jaeschke MD PhD MSc

Choroby układu krążenia
 • redaktorzy działu: prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj, dr n. med. Wiktoria Leśniak

Choroby układu oddechowego
 • redaktorzy działu: prof. dr hab. n. med. Rafał Krenke, dr hab. n. med. Filip Mejza, prof. dr hab. n. med. Ewa Niżankowska-Mogilnicka

Choroby układu pokarmowego
 • redaktorzy działu: prof. dr hab. n. med. Andrzej Dąbrowski, prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb, dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Duława, dr n. med. Małgorzata Szczepanek

Choroby układu wewnątrzwydzielniczego
 • redaktorzy działu: prof. dr hab. n. med. Barbara Jarząb, dr n. med. Ewa Płaczkiewicz-Jankowska

Choroby nerek i dróg moczowych
 • redaktorzy działu: dr n. med. Robert Drabczyk, prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert, prof. dr hab. n. med. Tomasz Stompór

Choroby układu krwiotwórczego
 • redaktorzy działu: prof. dr hab. n. med. Andrzej Hellmann, lek. Bogdan Ochrem

Choroby reumatyczne
 • redaktorzy działu: dr n. med. Grzegorz Goncerz, dr n. med. Aleksandra Tuchocka-Kaczmarek, prof. dr hab. n. med. Irena Zimmermann-Górska

Choroby alergiczne
 • redaktorzy działu: dr hab. n. med. Stanisława Bazan-Socha, prof. UJ, dr n. med. Agnieszka Padjas

Wybrane choroby układu nerwowego
 • redaktorzy działu: dr n. med. Marek Bodzioch, prof. dr hab. n. med. Anna Członkowska

Wybrane zagadnienia onkologii klinicznej
 • redaktorzy działu: prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski, dr hab. n. med. Wojciech M. Wysocki, prof. KAAFM

Choroby zakaźne
 • redaktorzy działu: prof. hab. n. med. Miłosz Parczewski, dr n. med. Weronika Rymer, prof. dr hab. n. med. Jerzy Stefaniak, dr n. med. Agnieszka Wroczyńska, prof. dr hab. n. med. Piotr Zaborowski

Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i równowagi kwasowo-zasadowej
 • redaktorzy działu: dr n. med. Robert Drabczyk

Zatrucia
 • redaktorzy działu: dr n. med. Dorota Klimaszyk, dr hab. n. med. Zbigniew Kołaciński, prof. IMP

Medycyna podróży
 • redaktorzy działu: dr n. med. Agnieszka Wroczyńska

Opieka paliatywna
 • redaktorzy działu: dr hab. n. med. Aleksandra Kotlińska-Lemieszek, prof. dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik

Zaburzenia odżywiania
 • redaktorzy działu: dr n. med. Ewa Płaczkiewicz-Jankowska

Podstawy EBM
 • redaktorzy działu: dr n. med. Jan Brożek, dr n. med. Piotr Gajewski, prof. Roman Jaeschke MD PhD MSc

Pozostali członkowie zespołu
 • mgr Anna Bagińska, dr n. med. Piotr Grzanka, dr n. med. Miłosz Jankowski, dr n. med. Monika Mazanek-Mościcka, mgr Karolina Moćko, lek. Maria Referowska, mgr farm. Bartłomiej Rogoż, prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica

Recenzenci
 • prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak, prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert

Koordynacja wydania książkowego
 • kierownik projektu: Magdalena Polesek
 • sekretarz redakcji: Ewa Zapała-Barska

Koordynacja wydania elektronicznego
 • Iwona Sarota

Redakcja językowa
 • redaktorka prowadząca: Anna Fac-Biedziuk
 • Angelika Tes, Agata Zmyj

DTP
 • Wojciech Borowski, Maciej Dora, Paweł Żelezniakowicz

Ilustracje
 • Jacek Zieliński

Projekt okładki i typografii
 • Łukasz Łukasiewicz

Projekt programu, struktura baz, oprogramowanie
 • kierownik zespołu: Bernard Wirkijowski
 • Jakub Kapusta, Grzegorz Horodecki, Paweł Czernikowski, Tomasz Spodymek, Milena Stąporek

Realizacja filmów
 • Adam Bątkiewicz, Maciej Chłopicki, Katarzyna Herniczek, Ernest Wójcik, Karolina Wójcik

Media elektroniczne
 • Iwona Sarota, lek. Bernard Wirkijowski

Biuro redakcji
 • Monika Filipek

Profesor Andrzej Szczeklik

Profesor Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, pisarz eseista i filozof medycyny, wiceprezes Polskiej Akademii Umiejętności, animator Akademii Młodych "PAUeczka Akademicka".