Nasi redaktorzy

dr n. med. Andrzej Bacz

członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Medycyna Praktyczna oraz dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Ginekologia i Położnictwo, redaktor działu „Przegląd aktualnych badań” dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Psychiatria, członek zespołu redakcyjnego podręcznika „Interna Szczeklika”, redakcja naukowa serwisu Ginekologia

mgr Anna Bagińska

redaktor działu Przegląd aktualnych badań miesięcznika Medycyna Praktyczna

lek. Gabriela Barzyk

członek zespołu redakcyjnego dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Psychiatria

dr hab. Tadeusz Biesaga SDB

redaktor działu „Etyka” w miesięczniku Medycyna Praktyczna

dr n. med. Marek Bodzioch

redaktor naczelny dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Neurologia, członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Medycyna Praktyczna, dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Chirurgia, podręcznika „Interna Szczeklika”

dr n. med. Wojciech Bodzoń

członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Medycyna Praktyczna

dr n. med. Janusz Bromboszcz

członek zespołu redakcyjnego podręcznika „Kardiologia”, redakcja naukowa serwisu Trening Zdrowotny

dr n. med. Jan Brożek

członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Medycyna Praktyczna, dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Ginekologia i Położnictwo oraz podręczników „Interna Szczeklika” i „Kardiologia”

lek. Paweł Brudkiewicz

redaktor naczelny dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Psychiatria, redakcja naukowa serwisów Psychiatria i Psychiatria w POZ

dr n. med. Anton Chrustowicz

redakcja naukowa serwisu Echo

prof. dr hab. n. med. Barbara Dąbrowska

redakcja naukowa serwisu EKG

prof. dr hab. n. med. Andrzej Dąbrowski

redakcja naukowa serwisu EKG

dr n. med. Robert Drabczyk

członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Medycyna Praktyczna oraz podręczników „Interna Szczeklika” i „Kardiologia”

dr n. med. Marzena Frołow

członek zespołu redakcyjnego podręcznika „Interna Szczeklika”, redaktor portalu www.mp.pl, redakcja naukowa serwisów Kardiologia i Zakrzepica

lek. Karina Fułek

członek zespołu redakcyjnego dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Psychiatria

prof. dr hab. med. Andrzej Gackowski

redakcja naukowa serwisu Echo

dr n. med. Piotr Gajewski

redaktor naczelny miesięcznika Medycyna Praktyczna, redaktor podręcznika „Interna Szczeklika”, członek zespołu redakcyjnego podręcznika „Kardiologia”

prof. dr hab. n. med. Jerzy Gąsowski

redaktor serwisów Kardiologia i Geriatria

dr n. med. Grzegorz Goncerz

zastępca redaktora naczelnego miesięcznika Medycyna Praktyczna, członek zespołu redakcyjnego podręczników „Interna Szczeklika” i „Kardiologia”

lek. Jacek Górka

redakcja naukowa serwisu Intensywna Terapia

dr n. med. Piotr Grzanka

członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Medycyna Praktyczna

mgr Andrzej Grzelak

redakcja naukowa serwisu Trening Zdrowotny

lek. Jarosław Gucwa

redakcja naukowa serwisu SOR

dr n. med. Zofia Guła

redakcja naukowa serwisu Reumatologia

dr n. med. Anna Gurda-Duda

członek zespołu redakcyjnego dwumiesięcznika Lekarz Rodzinny

prof. dr hab. n. med. Jacek Imiela

redaktor prowadzący programu edukacyjnego „Postępy w chorobach wewnętrznych” w miesięczniku Medycyna Praktyczna

lek. Tomasz Imiela

redakcja naukowa serwisu EKG

dr n. med. Rafał Jaeschke

zastępca redaktora naczelnego oraz redaktor prowadzący działu „Przegląd aktualnych badań” dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Psychiatria

prof. Roman Jaeschke MD MSc

zastępca redaktora naczelnego miesięcznika Medycyna Praktyczna, członek zespołu redakcyjnego podręcznika „Interna Szczeklika”

dr n. med. Miłosz Jankowski

członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Medycyna Praktyczna oraz podręczników „Interna Szczeklika” i „Kardiologia”

lek. Władysław Januszewicz

redakcja naukowa serwisu Gastrologia

dr n. med. Andrzej Jaworek

członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Medycyna Praktyczna

dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska

redakcja naukowa serwisu Ból

lek. Marzena Kościelna

redaktor naczelna dwumiesięcznika Lekarz Rodzinny, członek redakcji serwisu Medycyna Rodzinna

prof. dr hab. n. med. Andrzej Komorowski (prof. KAAFM)

członek zespołu redakcyjnego dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Chirurgia, członek zespołu redakcyjnego podręcznika Podstawy chirurgii

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kopeć

redaktor główny serwisu Kardiologia

mgr farm. Joanna Korzeniowska

członek zespołu redakcyjnego Indeksu leków Medycyny Praktycznej

dr n. med. Tomasz Kruszyna

redaktor naczelny dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Chirurgia, członek zespołu redakcyjnego podręcznika „Podstawy chirurgii”

dr n. med. Marek Krzanowski

członek zespołu redakcyjnego dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Chirurgia

prof. dr hab. n. prawn. Rafał Kubiak, (profesor UŁ)

redaktor prowadzący działu Prawo medyczne miesięcznika Medycyna Praktyczna

mgr farm. Katarzyna Kurtycz

członek zespołu redakcyjnego Indeksu leków Medycyny Praktycznej

prof. dr hab. n. med. Jarosław Kużdżał

zastępca redaktora naczelnego dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Chirurgia, redaktor podręcznika Podstawy chirurgii

dr n. med. Wiktoria Leśniak

zastępca redaktora naczelnego miesięcznika Medycyna Praktyczna, członek zespołu redakcyjnego podręcznika „Interna Szczeklika”, kierownik zespołu redakcyjnego podręcznika „Kardiologia”, redakcja naukowa serwisu EKG

dr biol. Agnieszka Ligęza

członek zespołu redakcyjnego Indeksu leków Medycyny Praktycznej

lek. Piotr Lorens

redakcja merytoryczna serwisów internetowych „Ból” i „Gastrologia”, redakcja naukowa serwisu Reumatologia

dr n. med. Agnieszka Matkowska-Kocjan

zastępca redaktora naczelnego kwartalnika Medycyna Praktyczna – Szczepienia, redakcja naukowa serwisu Szczepienia

lek. Magdalena Matłok

redakcja naukowa serwisu 5000 pytań z pediatrii, redakcja naukowa serwisu Pediatria

dr n. med. Monika Mazanek-Mościcka

redaktor naczelna dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Ginekologia i Położnictwo, członek zespołu redakcyjnego serwisu Ginekologia

dr n. med. Grzegorz Mączka

członek zespołu redakcyjnego dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Psychiatria

dr hab. n. med. Filip Mejza

członek zespołu redakcyjnego podręczników „Interna Szczeklika” i „Kardiologia”, redakcja naukowa serwisu Pulmonologia

lek. Rafał Młynarski

redakcja naukowa serwisu Dostęp naczyniowy

mgr Karolina Moćko

redaktor prowadząca działu Przegląd aktualnych badań miesięcznika Medycyna Praktyczna, członek zespołu redakcyjnego dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Psychiatria”

lek. Paweł Moździerz

członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Medycyna Praktyczna

dr n. med. Jacek Mrukowicz

redaktor naczelny dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Pediatria, redaktor naczelny Medycyny Praktycznej – Szczepienia, członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Medycyna Praktyczna oraz podręcznika „Interna Szczeklika”, redakcja naukowa serwisu Grypa, redakcja naukowa serwisu 5000 pytań z pediatrii, redakcja naukowa serwisu Pediatria, redakcja naukowa serwisu Szczepienia

prof. dr hab. n. med. Jacek Musiał

redaktor prowadzący programu edukacyjnego „Postępy w chorobach wewnętrznych” w miesięczniku Medycyna Praktyczna

prof. dr hab. Andrzej Muszala, (profesor UPJPII)

redaktor prowadzący działu Etyka miesięcznika Medycyna Praktyczna

dr hab. n. med. Katarzyna Nabrdalik

redaktor główna serwisów Diabetologia i Insulinoterapia

lek. Bogdan Ochrem

członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Medycyna Praktyczna

dr n. med. Marek Oleszczyk

członek zespołu redakcyjnego dwumiesięcznika Lekarz Rodzinny

dr n. med. Agnieszka Padjas

członek zespołu redakcyjnego podręcznika „Interna Szczeklika”

dr n. med. Joanna Palka-Błaszczak

członek zespołu redakcyjnego dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Chirurgia oraz podręcznika „Podstawy chirurgii”

prof. dr hab. n. med. Michał Pędziwiatr (prof. UJ)

członek zespołu redakcyjnego podręcznika "Podstawy chirurgii"

prof. dr hab. n. med. Jacek J. Pietrzyk

redaktor prowadzący programu edukacyjnego w dwumiesięczniku Medycyna Praktyczna – Pediatria

dr n. med. Beata Piwońska-Solska

redakcja naukowa serwisu Nadwaga i Otyłość

dr n. med. Ewa Płaczkiewicz-Jankowska

członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Medycyna Praktyczna oraz podręczników „Interna Szczeklika” i „Kardiologia”, redakcja naukowa serwisu Endokrynologia

prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec

redakcja naukowa serwisu Echo

dr n. med. Arkadiusz Pogrzebielski

członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Medycyna Praktyczna, redakcja naukowa serwisu Okulistyka

lek. Piotr Polański

członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Medycyna Praktyczna

dr hab. n. med. Anna Przeklasa-Muszyńska

redakcja naukowa serwisu Ból

lek. Bartosz Puk

członek zespołu redakcyjnego dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Psychiatria

lek. Maria Referowska

członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Medycyna Praktyczna

mgr farm. Bartłomiej Rogoż

redaktor prowadzący Indeksu leków Medycyny Praktycznej, członek zespołu redakcyjnego podręcznika „Interna Szczeklika”

mgr farm. Joanna Rogoż

członek zespołu redakcyjnego Indeksu leków Medycyny Praktycznej

dr n. med. Weronika Rymer

redaktor prowadząca serwisu AIDS, redaktor prowadząca serwisu Infekcje, członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Medycyna Praktyczna

lek. Iwona Rywczak

członek zespołu redakcyjnego Medycyny Praktycznej – Szczepienia, członek zespołu redakcyjnego dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Pediatria, redakcja naukowa serwisu Grypa, redakcja naukowa serwisu 5000 pytań z pediatrii, redakcja naukowa serwisu Pediatria, redakcja naukowa serwisu Szczepienia

dr hab. n. med. Tomasz Sacha

członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Medycyna Praktyczna oraz podręcznika „Interna Szczeklika”

prof. dr hab. n. med. Marek Sanak

członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Medycyna Praktyczna

lek. Anna Sawiec

redakcja naukowa serwisu 5000 pytań z pediatrii, redakcja naukowa serwisu Pediatria

dr n. med. Piotr Sawiec

zastępca redaktora naczelnego dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Pediatria, członek zespołu redakcyjnego Medycyny Praktycznej – Szczepienia, redakcja naukowa serwisu 5000 pytań z pediatrii, redakcja naukowa serwisu Pediatria

dr hab. n. prawn. Małgorzata Serwach, (profesor UŁ)

członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Medycyna Praktyczna

prof. dr hab. n. med. Marek Sierżęga (prof. UJ)

członek zespołu redakcyjnego dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Chirurgia, członek zespołu redakcyjnego podręcznika Podstawy chirurgii

dr n. med. Mateusz Sidor

redaktor portalu www.mp.pl

dr hab. n. med. Marcin Siwek

zastępca redaktora naczelnego dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Psychiatria

dr hab. n. med. prof. UJ Bogdan Solnica

członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Medycyna Praktyczna oraz podręczników „Interna Szczeklika” i „Kardiologia”

dr hab. n. med. Sebastian Stec

członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Medycyna Praktyczna

lek. Dawid Storman

członek zespołu redakcyjnego dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Psychiatria

prof. dr hab. n. med. Paweł Stręk

Kierownik naukowy serwisu Otolaryngologia

lek. Wojciech Strojny

członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Medycyna Praktyczna, dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Neurologia, dwumiesięcznika Lekarz Rodzinny, podręcznika „Interna Szczeklika”, redaktor portalu mp.pl (portal dla pacjentów)

lek. Łukasz Strzeszyński

członek zespołu redakcyjnego podręcznika „Kardiologia”

Prof. dr hab. Wojciech Szczeklik

członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Medycyna Praktyczna

dr n. med. Małgorzata Szczepanek

członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Medycyna Praktyczna, podręcznika „Interna Szczeklika", redakcja naukowa serwisu Gastrologia

dr n. med. Jan Sznajd

członek zespołu redakcyjnego podręczników „Interna Szczeklika” i „Kardiologia”

dr n. med. Konstanty Szułdrzyński

członek zespołu redakcyjnego podręczników „Interna Szczeklika” i „Kardiologia”

mgr Małgorzata Ściubisz

redaktor prowadząca działu „Przegląd aktualnych badań” dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Pediatria i kwartalnika Medycyna Praktyczna – Szczepienia
redaktor serwisu Szczepienia, specjalista zdrowia publicznego

dr n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk

redakcja naukowa serwisu Echo

dr n. med. Aleksandra Tuchocka

członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Medycyna Praktyczna

dr n. med. Ewa Tuleja

członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Medycyna Praktyczna

dr n. med. Wojciech Turaj

członek zespołu redakcyjnego dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Neurologia

dr n. med. Magdalena Twardowska

członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Medycyna Praktyczna

prof. dr hab. n. med. Anetta Undas

redaktor naczelna miesięcznika Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Medycyna Praktyczna, redakcja naukowa serwisu Zakrzepica

lek. Magdalena Wiercińska

redakcja naukowa portalu dla pacjentów

mgr farm. Adriana Wirkijowska

członek zespołu redakcyjnego Indeksu leków Medycyny Praktycznej

mgr farm. Agnieszka Wolniewicz

redakcja naukowa serwisu Komunikacja Kliniczna

dr n. med. Agnieszka Wroczyńska

członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Medycyna Praktyczna

prof. dr hab. n. med. Wojciech Wysocki (prof. KAAFM)

członek zespołu redakcyjnego dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Chirurgia oraz podręczników „Interna Szczeklika” i „Podstawy chirurgii”, redaktor naukowy serwisu Onkologia

dr n. med. Joanna Zdziarska

członek zespołu redakcyjnego podręcznika „Interna Szczeklika”