Regulamin serwisu i Kuriera MP dla pacjentów

§ 1 
Informacje podstawowe oraz techniczne warunki korzystania z serwisu 1. Właścicielem serwisu mp.pl jest Medycyna Praktyczna z siedzibą w Krakowie, 30-510, przy ul. Rejtana 2.
2. Korzystanie z serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.
3. Baza danych osobowych użytkowników podlega ochronie prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

§ 2 Usługi
1. Medycyna Praktyczna dołoży wszelkich starań, aby odpowiedzi pojawiające się na stronach serwisu pozbawione były jakichkolwiek błędów i pomyłek.
2. W związku z faktem, że decyzje mające konsekwencje terapeutyczne powinny być oparte na wiedzy i doświadczeniu lekarza oraz osobistej konsultacji z lekarzem, wszelkie roszczenia prawne wobec Medycyny Praktycznej dotyczące ewentualnych szkód pośrednich i bezpośrednich są wykluczone.
3. Każda informacja uzyskana drogą elektroniczną ma charakter edukacyjny i zawiera ogólne wiadomości o chorobie oraz postępowaniu w niej. Nie stanowi ona porady lekarskiej, opinii, orzeczenia lub informacji o stanie zdrowia określonego pacjenta w rozumieniu Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
4. Wszelkie decyzje mające konsekwencje terapeutyczne powinny być oparte na wiedzy i doświadczeniu lekarza po uzyskaniu wszelkich koniecznych informacji (w tym m.in. aktualnych wyników badań dodatkowych) i szczegółowym zbadaniu chorego. 5. Użytkownik, który wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera Kurier MP dla pacjentów może w każdej chwili zrezygnować z tej usługi poprzez użycie linku Rezygnacja zamieszczanego w każdym wydaniu newslettera lub bezpośrednio na stronie http://www.mp.pl/onas/kurierpacjentwypisz

§ 3 Użytkownik
1. Użytkownikiem serwisu oraz newslettera może być każda osoba fizyczna, która zaakceptuje postanowienia Regulaminu.
2. Rejestrując się w serwisie, lub zapisując się na newsletter Kurier MP dla pacjentów, użytkownik zapewnia i oświadcza, iż:
a) zapoznał się z regulaminem
b) wszelkie dane przekazuje w sposób dobrowolny
c) wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Medycynę Praktyczną z siedzibą w Krakowie, 30-510, przy ul. Rejtana 2 wszelkich przekazanych podczas rejestracji, lub zapisu na newsletter jak i podczas późniejszej edycji danych.
d) wyraża zgodę na wykorzystywanie powyższych danych w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji (publikacja może odbywać się tylko w taki sposób, aby prezentowane informacje nie wskazywały na powiązania z imieniem i nazwiskiem lub sposobem bezpośredniego kontaktu z użytkownikiem) e) wyraża zgodę na otrzymywanie informacji od Medycyny Praktycznej z siedzibą w Krakowie, 30-510, przy ul. Rejtana 2.

§ 4 Reklamacje
1. Zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu oraz newslettera mogą być reklamowane przez użytkownika poprzez zgłaszanie nieprawidłowości Medycynie Praktycznej. 2. W ten sam sposób reklamuje się poszczególne usługi świadczone w serwisie, o ile nic innego nie postanowiono w regulaminach dotyczących świadczenia danej usługi, z którą reklamacja jest związana.
3. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez redakcję serwisu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Medycyna Praktyczna zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona nieprawidłowości wynikających z nieznajomości regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach serwisu lub bezpośrednio przez Medycynę Praktyczną.

§ 5 Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność
1. Każda informacja uzyskana drogą elektroniczną ma charakter edukacyjny i zawiera ogólne wiadomości o chorobie oraz postępowaniu w niej. Nie stanowi ona porady lekarskiej, opinii, orzeczenia lub informacji o stanie zdrowia określonego pacjenta w rozumieniu Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
2. Wszelkie decyzje mające konsekwencje terapeutyczne powinny być oparte na wiedzy i doświadczeniu lekarza po uzyskaniu wszelkich koniecznych informacji (w tym m.in. aktualnych wyników badań dodatkowych) i szczegółowym zbadaniu chorego. 3. Medycyna Praktyczna jako właściciel i zarządca serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Medycyna Praktyczna nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia niezawinione przez Medycynę Praktyczną lub spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
4. Medycyna Praktyczna zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym użytkowników.
5. Medycyna Praktyczna nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Medycyny Praktycznej, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
6. Zabronione jest bez zgody Medycyny Praktycznej wyrażonej na piśmie; kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści.
7. Medycyna Praktyczna zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez użytkowników.
8. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Medycyny Praktycznej pod adres e-mail redakcja.pacjent@mp.pl lub pocztą tradycyjną na adres Medycyna Praktyczna, 30-510 Kraków, ul. Rejtana 2.

Regulamin obowiązuje od dn. 29.04.2011 do odwołania. Ostatnia modyfikacja: 15.02.2016.