medycyna praktyczna dla lekarzy

Medycyna Praktyczna i Lekarz Rodzinny - roczne prenumeraty

Nr katalogowy: zMPLR
 • Podstawowa
  393,00

Roczna prenumerata miesięcznika Medycyna Praktyczna i dwumiesięcznika Lekarz Rodzinny

Miesięcznik Medycyna Praktyczna jest przeznaczony dla internistów, lekarzy pierwszego kontaktu oraz dla specjalistów ze szczegółowych dziedzin medycyny.

Stałe działy:
 • wytyczne i artykuły przeglądowe - wytyczne postępowania opracowane przez towarzystwa naukowe lub zespoły ekspertów, publikowane w renomowanych zagranicznych czasopismach oraz artykuły przeglądowe przedstawiające aktualny stan wiedzy w zakresie zagadnień ważnych w codziennej praktyce
 • przegląd aktualnych badań - zwięzłe omówienia wybranych, najnowszych badań klinicznych, opublikowanych w renomowanych zagranicznych czasopismach, których wyniki mają znaczenie dla praktyki lekarskiej
 • komentarze polskich specjalistów
 • praktyka kliniczna - omówienia praktycznych przypadków klinicznych, zagadki
 • pytania do ekspertów - odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników konferencji „Postępy w chorobach wewnętrznych – INTERNA” dotyczące konkretnych zagadnień, udzielane przez ekspertów
 • program edukacyjny - pod patronatem Towarzystwa Internistów Polskich, zatwierdzony przez Komisję ds. Kształcenia Specjalistycznego i Ustawicznego Towarzystwa Internistów Polskich, zadania testowe sprawdzające wiedzę zdobytą po przeczytaniu danego zeszytu czasopisma
 • komunikacja lekarz-pacjent, etyka, prawo medyczne


Dwumiesięcznik Lekarz Rodzinny skierowany jest do specjalistów medycyny rodzinnej oraz lekarzy pierwszego kontaktu.

Stałe cykle:
 • wytyczne i artykuły przeglądowe odzwierciedlające sposób myślenia lekarza pierwszego kontaktu - wytyczne postępowania opracowane przez towarzystwa naukowe lub zespoły ekspertów, publikowane w renomowanych zagranicznych czasopismach oraz artykuły przeglądowe przedstawiające aktualny stan wiedzy w zakresie zagadnień ważnych w codziennej praktyce
 • komentarze polskich specjalistów - komentarze do wytycznych z perspektywy POZ
 • praktyka kliniczna - omówienia praktycznych przypadków POZ
 • pytania do ekspertów - odpowiedzi na pytania lekarzy POZ
 • prawo, organizacja i komunikacja
 • program edukacyjny - pod patronatem Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, zadania testowe sprawdzające wiedzę zdobytą po przeczytaniu danego zeszytu czasopisma
Zawartość zestawu
 • Podstawowa
  393,00
Polecamywięcej