medycyna praktyczna dla lekarzy

Medycyna Praktyczna Szczepienia i Lekarz Rodzinny - roczne prenumeraty

Nr katalogowy: zSZLR
 • Podstawowa
  279,00

Roczna prenumerata kwartalnika Szczepienia z roczną prenumeratą dwumiesięcznika Lekarz Rodzinny

Kwartalnik Szczepienia przeznaczony jest dla lekarzy, pielęgniarek oraz innych pracowników zaangażowanych w realizację profilaktyki z użyciem szczepień.

Stałe cykle:
 • tłumaczenia artykułów przeglądowych i wytycznych - przystępne opracowania wytycznych oraz omówienia badań oryginalnych opublikowanych w najbardziej renomowanych, recenzowanych czasopismach wydawanych w języku angielskim, takich jak: Vaccine, Clinical Infectious Diseases, Journal of Infectious Diseases, Lancet Infectious Diseases, Current Opinion in Infectious Diseases, MMWR, Lancet, British Medical Journal, New England Journal of Medicine, Pediatric Infectious Diseases Journal, Pediatrics, Archives of Disease in Childhood, Current Opinion in Pediatrics, Annals of Internal Medicine
 • wytyczne, zalecenia i stanowiska polskich i zagranicznych towarzystw naukowych, grup ekspertów i instytucji
 • artykuły specjalne - zamawiane wyłącznie dla "Medycyny Praktycznej Szczepień" u wiodących ekspertów w dziedzinie szczepień na świecie
 • szkoleniowe opisy przypadków, praktyczne porady ekspertów, odpowiedzi na pytania
 • wywiady z urzędnikami, politykami oraz polskimi i zagranicznymi ekspertami, publicystykę dotyczącą szczepień, opinie i komentarze
 • tematyka - szeroko pojętej tematyki szczepień ochronnych, m.in.: szczepionek (skuteczności klinicznej i immunologicznej, bezpieczeństwa), techniki szczepień, postępowania przeciwbólowego, szczepień szczególnych grup pacjentów (np. przewlekle chorych), regulacji prawnych (aktualnych aktów, jak i planowanych zmian), zasad komunikacji i edukacji pacjentów, epidemiologii i kliniki chorób, immunologii szczepień - wszystkich grup wieku (dzieci, dorosłych, osób w podeszłym wieku), osób zdrowych i chorych przewlekle.


Dwumiesięcznik Lekarz Rodzinny skierowany jest do specjalistów medycyny rodzinnej oraz lekarzy pierwszego kontaktu.

Stałe cykle:
 • wytyczne i artykuły przeglądowe odzwierciedlające sposób myślenia lekarza pierwszego kontaktu - wytyczne postępowania opracowane przez towarzystwa naukowe lub zespoły ekspertów, publikowane w renomowanych zagranicznych czasopismach oraz artykuły przeglądowe przedstawiające aktualny stan wiedzy w zakresie zagadnień ważnych w codziennej praktyce
 • komentarze polskich specjalistów - komentarze do wytycznych z perspektywy POZ
 • praktyka kliniczna - omówienia praktycznych przypadków POZ
 • pytania do ekspertów - odpowiedzi na pytania lekarzy POZ
 • prawo, organizacja i komunikacja
 • program edukacyjny - pod patronatem Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, zadania testowe sprawdzające wiedzę zdobytą po przeczytaniu danego zeszytu czasopisma
Zawartość zestawu
 • Podstawowa
  279,00
Polecamywięcej